جدول مسابقات روباتیک 92 - 93

جدول مسابقات روباتیک 92 - 93

ناممسئول برگزاریسطحدبیرکمیته فنیوضعیتمحل برگزاریتاریخ اجراءسایت
مدارس غیر دولتیآموزش پرورش ورامینداخلیپیمان جاسمیدر حال ثبت نامورامین15 اسفند92
مدارس سلام سلام تجریشکشوری
در حال ثبت نامتهران20 اسفند 92www.salamcup.ir
کردستانآزاد اسلامیکشوریسودمند ساعدپناهدر حال ثبت نامکردستان23 بهمن ماه92http://rockurdistan.ir/
خیام کاپآزاد اسلامیکشوریعلی معماریدر حال ثبت نامخیام23 بهمن ماه 92/www.roboiaun.com
پیامنور اوپنپیامنور کشورکشوری
در حال ثبت نامخراسان جنوبی2 اسفند ماه 92http://www.pnuopen.com/
جهانی لگوشرکت لگوجهانیدکتر زمانیدر حال ثبت ناماندونزی15 اسفند ماه92http://wro2013.org/
Open Categoryشرکت لگوجهانیدکتر نوریاندر حال ثبت نامتهران20 اسفند ماهhttp://wro.legoeducation.ir/wro/Regular-Category-2013/
در حال ثبت نام


جهانی ایران اوپنآزاد اسلامیجهانیدکتر شیریدر حال ثبت نامتهرانفروردین 92http://2014.iranopen.ir/
در حال ثبت نام


پی جی کاپ 4گروه حامیاستانیپیمان جاسمیدر حال ثبت نامتهراناردیبهشت 93www.hami1404.ir
در حال ثبت نام


پی جی کاپ 5گروه حامیکشوریپیمان جاسمیدر حال ثبت نامرامسرشهریور 93www.pjcup.ir


مطالب مشابه :


فراخوان مسابقه طراحی معماری باشگاه مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

تیوا طرح - فراخوان مسابقه طراحی معماری باشگاه مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان
فراخوان مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - فراخوان مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی نظام
دکتر آزاده شاهچراغی

مسابقات معماری : 1392-"بعد پنهان باع ایرانی" فصلنامه معماری و ساختمان، شماره تابستان 92
زندگی نامه معماران مشهور

مهندسین معماری ایلام-92 از دیگر موفقیت های وی در مسابقات معماری می توان به طرح موزه جنگ
بر معماری ایران در سال 92 چه گذشت

گروه طراحان معمار - بر معماری ایران در سال 92 چه گذشت - معماري 05 بزرگترين مرجع وبمستران
جدول مسابقات روباتیک 92 - 93

پیمان جاسمی - جدول مسابقات روباتیک 92 - 93 - پل ارتباطی با من [email protected] علی معماری:
دانلود فهرست بهای واحد پایه سال 92"

خانه معمار - دانلود فهرست بهای واحد پایه سال 92" - خرید ارزان پروژه معماری (مفت بعضی از آنها)
سال نو مبارک

معماری مدرن - سال نو مبارک - decoration-civil-architect - معماری - عمران - دکوراسیون
برچسب :