کتاب فیزیک هالیدی ویرایش 9 + حل المسائل

کتاب فیزیک هالیدی به عنوان یکی از مهمترین دروس پایه مشترک بین دروس فنی و مهندسی و علوم پایه است و از این لحاظ برای بسیاری از رشته ها مفید و حائز اهمیت است .مجموعه پیش رو یکی از کامل ترین مجموعه های فیزیک هالیدی می باشد . چرا که در این مجموعه نسخه آخر کتاب فیزیک هالیدی به همره حل المسائل آن آورده شده است . همچنین ترجمه فارسی کتاب فیزیک هالیدی به همراه بانک تست های مربوطه نیز ضمیمه این مجموعه گردیده است .کتاب فیزیک هالیدی با نام اصلی Fundamentals Of Physics مشتمل بر ۱۳۳۴ صفحه بصورت رنگی و تایپ شده و بسیار تمیز می باشد  . سرفصل های اصلی کتاب فیزیک هالیدی Fundamentals Of Physics به شرح زیر است :

دانلود در ادامه مطلب

    Physics and Measurements
    Motion in One Dimension
    Vectors
    Motion in Two Dimensions
    The Laws of Motion
    Circular Motion and Other Applications of Newton’s Laws
    Work and Kinetic Energy
    Potential Energy and Conservation of Energy
    Linear Momentum and Collisions
    Rotation of a Rigid Object About a Fixed Axis
    Rolling Motion and Angular Momentum
    Static Equilibrium and Elasticity
    Oscillatory Motion
    The Law of Gravity
    Fluid Mechanics
    و . . .

حل المسائل فیزیک هالیدی به زبان انگلیسی بوده و مشتمل بر ۴۱۳۰ صفحه می باشد که از این لحاظ کاملترین حل تمرین فیزیک هالیدی می باشد . در کنار این کتاب ، نسخه دیگری از حل المسائل فیزیک هالیدی نیز در این مجموعه قرار داده شده است که بطور جداگانه ۳۹ فصل کتاب اصلی را پوشش می دهد . لازم به ذکر است حل تمرین های فیزیک هالیدی نیز مربوط به ورژن ۸ این کتاب است .برای دوستانی که ترجیح می دهند این کتاب را به زبان فارسی مطالعه کنند نیز نسخه ترجمه شده کتاب را قرار داده ایم . این ترجمه کاری است از جلال الدبن پاشایی راد ، محمد خرمی و محمد رضا بهاری که البته این کتاب جلد اول از ویراست چهارم کتاب فیزیک هالیدی می باشد .

ویرایش نهم کتاب اصول فیزیک یا همان فیزیک هالیدی، مهندسان را با ابزارهایی برای اعمال مفاهیم کلیدی فیزیک در این زمینه مجهز می‌کند.
تعدادی از مفاهیم کلیدی در ویرایش جدید جهت ارائه اصولی آموزنده‌تر و جذاب‌تر اصلاح شده‌اند.
این مفاهیم به بخش‌های مجزا تقسیم شده‌اند به همراه توضیحات و تفاسیر بیشتر، بنابراین مهندسان آمادگی درک ایده‌های کلیدی را دارند.

کلیاتی از کتاب سیرک پرواز نیز در فصل‌هایی از کتاب فیزیک هالیدی گنجانده شده است…

دانلود کتاب

دانلود حل المسائل فیزیک هالیدی ویرایش نهممطالب مشابه :


کتاب فیزیک هالیدی ویرایش 9 + حل المسائل

کتاب فیزیک هالیدی به عنوان یکی از مهمترین دروس پایه مشترک بین دروس فنی و مهندسی و علوم پایه
solution halliday حل تمرین هالیدی ویرایش 9 سال 2011

solution halliday حل تمرین هالیدی ویرایش 9 سال 2011. این هم حل تمرین فیزیک هالیدی ویرایش 9 سال 2011
دانلود کتاب فیزیک هالیدی ویرایش 8 بهمراه حل المسائل

دانلود کتاب فیزیک هالیدی ویرایش 8 بهمراه حل هالیدی ویرایش 8 بهمراه حل المسائل.
حل المسائل مبانی فیزیک هالیدی ویرایش هشتم

مهندسی برق قدرت - حل المسائل مبانی فیزیک هالیدی ویرایش هشتم - - مهندسی برق قدرت
دانلود کتاب فیزیک هالیدی ویرایش ۸ به همراه حل المسائل

دانلود کتاب فیزیک هالیدی ویرایش ۸ به همراه حل از حل المسائل فیزیک هالیدی نیز در
دانلود کتاب فیزیک هالیدی(فارسی و انگلیسی) + حل المسائل

+ حل المسائل حل المسایئل فیزیک هالیدی, فیزیک هالیدی ویرایش چهارم و هشتم و
دانلود کتاب فیزیک هالیدی ویرایش ۷ بهمراه حل المسائل

★ایده های برتر★ - دانلود کتاب فیزیک هالیدی ویرایش ۷ بهمراه حل المسائل - Home page
کتب و منابع مکانیک

فیزیک / مبانی فیزیک، هالیدی، مرکز نشر ویرایش سوم حل المسائل
برچسب :