تطابق سالهای قمری باهجری/انطباق "عاشورا"ی شمسی وقمری

آخرین بار که عاشورای قمری بر عاشورای شمسی منطبق شد کی بود؟

دانش > نجوم - محاسبات نشان می‌دهد 10 محرم سال 61 هجری قمری مصادف بود با 20 یا 21 مهر 59 هجری شمسی و در طول 14 قرن گذشته فقط 6 بار سالگرد قمری و شمسی این واقعه بر هم منطبق شده است.

ذوالفقار دانشی: طول متوسط هر ماه قمری حدود 29.530589 روز یا 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه و 3 ثانیه است؛ بنابراین طول هر سال قمری که از 12 ماه قمری تشکیل شده، به طور متوسط 354.367068 روز است که به عبارت دیگر می‌شود 354 روز و 8 ساعت و 48 دقیقه و 35 ثانیه.

هر سال شمسی نیز به طور متوسط 365.242198 روز دارد یا به بیان دقیق‌تر، 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 45 ثانیه، بنابراین اختلاف هر سال شمسی و قمری برابر خواهد بود با 10.87513 روز یا به بیان دقیق‌تر، 10 روز و 21 ساعت و 11 ثانیه.

برای آن‌که سالگرد قمری و شمسی یک پدیده دوباره بر هم منطبق شود، تعداد روزهای گذشته از آن پدیده باید مضرب صحیحی از طول سال‌ قمری و شمسی باشد. محاسبات نشان می‌دهد که بعد از گذشت 168، 403، 571، 806، 974، 1209و1377 سال قمری، تعداد روزهای گذشته با دقت خوبی معادل تعداد صحیحی سال شمسی خواهد بود و دو تقویم با اختلاف کمتر از 1 روز دوباره بر یکدیگر منطبق می‌شوند. اختلاف بین سال‌های نام برده شده به ترتیب عبارت است از 168، 235، 168، 235، 168، 235 و 168 که الگویی منظم است. بنابراین می‌توان گفت هر 168 سال و 235 سال (به طور یکی در میان)، تقویم قمری و شمسی با اختلاف کمتر از 1 روز بر هم منطبق می‌شوند.

آخرین بار که این دو در یک روز مقارن شدند، سال 1232 هجری شمسی / 1270 هجری قمری (ششمین سال سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار) بود. نخستین مقارنه بعدی این دو نیز در سال 1395 هجری شمسی / 1438 هجری قمری یعنی 3 سال دیگر خواهد بود که عاشورای شمسی بر عاشورای قمری و دقیقا در یک روز منطبق خواهد شد.

در جدول زیر می‌توانید سال‌هایی را که عاشورای شمسی و قمری کمتر از 1 روز باهم اختلاف داشته‌اند (تا سال 1700 هجری شمسی) مشاهده کنید.

توضیح: ستون اختلاف روز و اختلاف ساعت، مقدار اختلاف تقویم قمری و شمسی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، عاشورای سال 221  هجری شمسی به مقدار 19.5 ساعت بعد از عاشورای سال 229 هجری قمری رخ داده، اما از آنجا که این اختلاف کمتر از 1 روز است، این دو واقعه در یک روز مقارن می‌شوند. 

سال هجری شمسی

سال هجری قمری

اختلاف
روز

اختلاف
ساعت

عاشورای شمسی قبل یا بعد از عاشورای قمری؟

221

229

0

19.5

بعد

450

464

0

5.5

قبل

612

632

0

14.0

بعد

841

867

0

11.0

قبل

1003

1035

0

8.5

بعد

1232

1270

0

16.5

قبل

1395

1438

0

3.0

بعد

1557

1606

0

22.4

بعد

1623

1673

0

22.0

قبل

البته اگر بخواهیم اختلاف بین دو تقویم را به بیش از یک روز گسترش دهیم، به الگوهای ساده‌تری می‌رسیم. مثلا اگر بخواهیم سال‌هایی را حساب کنیم که عاشورای شمسی و قمری در یک هفته اتفاق افتاده‌اند (به عبارت دیگر کمتر از 7 روز با هم اختلاف داشته‌اند)، می‌بینیم که هر 32 یا 33 سال یک‌بار این اتفاق افتاده است. به بیان دیگر، هر 32 یا 33 سال یک بار، تقویم قمری و شمسی در یک هفته مقارن می‌شوند.

در جدول زیر می‌توانید سال‌هایی را که عاشورای شمسی و قمری در یک هفته مقارن شده‌اند (تا سال 1700 هجری شمسی) را به همراه اختلاف زمانی آن‌ها مشاهده کنید.  آخرین بار که عاشورای شمسی و قمری در یک هفته مقارن شدند، در سال 1362 هجری شمسی بود (30 سال پیش) بود.

توضیح: ستون روز و ساعت، مقدار اختلاف تقویم قمری و شمسی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در ردیف دوم جدول، عاشورای سال 91 هجری شمسی 6 روز زودتر از عاشورای سال 94 هجری قمری روی داده است. 

سال هجری شمسی

سال هجری قمری

روز

ساعت

عاشورای شمسی قبل یا بعد از عاشورای قمری؟

59

61

0

0

منطبق

91

94

6

8.7

قبل

91

95

4

12.3

بعد

124

128

1

20.4

قبل

156

162

2

15.9

بعد

189

195

3

16.8

قبل

221

229

0

19.5

بعد

254

262

5

13.3

قبل

254

263

5

7.8

بعد

287

296

1

1.0

قبل

319

330

3

11.3

بعد

352

363

2

21.4

قبل

384

397

1

14.9

بعد

417

430

4

17.8

قبل

417

431

6

3.2

بعد

450

464

0

5.5

قبل

482

497

6

14.2

قبل

482

498

4

6.8

بعد

515

531

2

1.9

قبل

547

565

2

10.4

بعد

580

598

3

22.3

قبل

580

599

6

22.7

بعد

612

632

0

14.0

بعد

645

665

5

18.7

قبل

645

666

5

2.3

بعد

678

699

1

6.5

قبل

710

733

3

5.8

بعد

743

766

3

2.9

قبل

775

800

1

9.4

بعد

808

833

4

23.3

قبل

808

834

5

21.7

بعد

841

867

0

11.0

قبل

873

900

6

19.7

قبل

873

901

4

1.3

بعد

906

934

2

7.4

قبل

938

968

2

4.9

بعد

971

1001

4

3.8

قبل

971

1002

6

17.2

بعد

1003

1035

0

8.5

بعد

1036

1068

6

0.2

قبل

1036

1069

4

20.8

بعد

1069

1102

1

11.9

قبل

1101

1136

3

0.3

بعد

1134

1169

3

8.4

قبل

1166

1203

1

3.9

بعد

1199

1236

5

4.8

قبل

1199

1237

5

16.2

بعد

1232

1270

0

16.5

قبل

1264

1304

3

19.8

بعد

1297

1337

2

12.9

قبل

1329

1371

1

23.4

بعد

1362

1404

4

9.3

قبل

1362

1405

6

11.7

بعد

1395

1438

0

3.0

بعد

1427

1471

6

5.7

قبل

1427

1472

4

15.3

بعد

1460

1505

1

17.4

قبل

1492

1539

2

18.9

بعد

1525

1572

3

13.9

قبل

1557

1606

0

22.4

بعد

1590

1639

5

10.3

قبل

1590

1640

5

10.7

بعد

1623

1673

0

22.0

قبل

1655

1707

3

14.3

بعد

1688

1740

2

18.4

قبلمطالب مشابه :


لحظه تحویل سال در سالهای گذشته

لحظه تحویل سال 1394 - لحظه تحویل سال در سالهای گذشته دانلود تقویم رسمی ایران سال 94
آگاهی از ساعت و تقویم رسمی ایران

معرفی بهترین سایتهای علمی کاربردی سرگرمی - آگاهی از ساعت و تقویم رسمی ایران - عصر اطلاعات
نام سال های شمسی بر اساس نام حیوانات

بعدنام حيواناتي كه يكي بعد از ديگري از اب گذشته بدان سان که گفته شد سالهای تقویم ترکی
زندگیم

تقـــویم امســـالم داره تمـــوم میشــــه بســـه بیا! بگذار امسالم با سالهای گذشته فرقی
آغاز سال تحصیلی 93 در دانشگاه‌های سراسری

برخی از دانشگاه ‌های سراسری از امروز 22 شهریور براساس تقویم كارشناسی ارشد سالهای گذشته
مطابقت تاریخ قمری وقایع عاشورا با تقویم شمسی و میلادی

مهران طالقان - مطابقت تاریخ قمری وقایع عاشورا با تقویم شمسی و میلادی - روستای مهران یکی از
دوره 2820 ساله کبیسه گیری ( روشی اشتباه )

تقویم ایرانی دقیق ترین تقویم جهان است. آنها راجع به سالهای گذشته هم اشتباه می کنند.
تطابق سالهای قمری باهجری/انطباق "عاشورا"ی شمسی وقمری

تطابق سالهای قمری و در طول 14 قرن گذشته فقط 6 بار سالگرد ، تقویم قمری و شمسی با
مجموعه سوالات برگزیده آزمونهای ارشد سالهای گذشته درس برنامه ریزی ناحیه ای

جغرافيا و برنامه‌ ريزي محيطي - مجموعه سوالات برگزیده آزمونهای ارشد سالهای گذشته درس برنامه
برچسب :