ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد - دانلود آهنگ ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد

دانلود آهنگ ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد , غزل 167 صوتی

دانلود آهنگ ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد

فال حافظ ستاره​ای بدرخشید و ماه مجلس شد 

 

ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد , ستاره ای بدرخشیدوماه

غزل 167 صوتی

ستاره​ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا

فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

به صدر مصطبه​ام می​نشاند اکنون دوست

گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد

خیال آب خضر بست و جام اسکندر

به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد

طربسرای محبت کنون شود معمور

که طاق ابروی یار منش مهندس شد

لب از ترشح می پاک کن برای خدا

که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد

کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود

که علم بی​خبر افتاد و عقل بی​حس شد

چو زر عزیز وجود است نظم من آری

قبول دولتیان کیمیای این مس شد

ز راه میکده یاران عنان بگردانید

چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

اگر تا به امروز دوست و همراهی نداشته ای به خاطر این اسست که خودت نمی خواستی تا امروز دنیا بر وفق مرادت نبوده وای این دوران رو به اتمام است و بخت و اقبال خوشی در راه است. منفی باف نباش، اختیارت را دست کسی نده.

 

شعر ستاره ای بدرخشید

ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد

فال حافظ ستاره​ای بدرخشید و ماه مجلس شد

اختصاصی برگزیده ها


ستاره ای بدرخشیدوماه , شعر ستاره ای بدرخشید