خبری خوش برای معلمان ابتدایی

به گزارش کارمند ایرانی،  دربخشنامه ای که به ادارات کل آموزش وپرورش سراسر کشور به تاریخ۱۴دیما ه واز دفترمعاونت پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش ارسال شده است ، دستورصدورافزایش فوق العاده آموزگاران ابتدایی صادرشد.
گفتنی است این دستورالعمل که در آن به موضوع بند۵ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده است ، فقط شامل افزایش فوق العاده آموزگاران و همچنین آن دسته از دبیران ، هنرآموزان و مشاوران و مربیان و … که در مقطع ابتدایی به تدریس تمام وقت اشتغال دارند،خواهدشد.
از شرایط خاص این بخشنامه وفوق العاده مذکور اینکه  تا زمانیکه افراد مورد نظر در دوره ابتدایی به تدریس تمام وقت اشتغال دارند قابل پرداخت خواهد بود.

لازم بذکراست که تاریخ اجرا ازمهر۹۳ خواهد بود وموضوع این بند از فوق العاده برای شاغلین فوق از۸۰۰ امتیاز به ۱۵۰۰ امتیاز افزایش خواهدیافت. 

منبع : سایت کارمند ایرانی 93/10/15


مطالب مشابه :


اخذ تعهد از استخدام شدگان قبلی (سمیرم )

معلمان سمیرم اتوماسیون اداری سمیرم. آپلود عکس و آموزش و پرورش سمیرم.
جوابیه جدید وزارت «آموزش وپرورش» درخصوص رتبه بندی «معلمان»

جوابیه جدید وزارت «آموزش وپرورش اداری وزارت آموزش و اتوماسیون اداری سمیرم.
توضیحات آموزش و پرورش به اعتراضات فرهنگیان

و معلمان آموزش و پرورش سمیرم آموزش وپرورش اتوماسیون اداری سمیرم.
نامه يك معلم به مسئولين آموزش و پرورش

جوابیه جدید وزارت «آموزش وپرورش» درخصوص رتبه بندی «معلمان» اتوماسیون اداری سمیرم.
ادامه بررسی طرح احتساب سنوات حق التدریسان استخدامی در وزارت آموزش و پرورش

استخدام مربیان پیش دبستانی در دستور کار وزارت آموزش وپرورش. اتوماسیون اداری سمیرم.
خبری خوش برای معلمان ابتدایی

وزارت آموزش وپرورش ارسال و معلمان آموزش و پرورش سمیرم اتوماسیون اداری سمیرم.
فراخوانی وزیر «آموزش و پرورش» به مجلس درواکنش به اعتراض «معلمان»

جوابیه جدید وزارت «آموزش وپرورش» درخصوص رتبه بندی «معلمان» اتوماسیون اداری سمیرم.
تبریک سال 94

جوابیه جدید وزارت «آموزش وپرورش» درخصوص رتبه اتوماسیون اداری سمیرم. آموزش و پرورش سمیرم.
سال 93 بدهی های آموزش و پرورش به فرهنگیان پرداخت می شود.

سیاست آموزش وپرورش عدم انعکاس اخبار پرداخت مطالبات معلمان در رسانه اتوماسیون اداری سمیرم.
برچسب :