علوم

سوالات بخش سوم کتاب علوم


1-کار کشاورزی یعنی .....................................


2-به چه گیاهانی ، گیاهان مفید می گویند؟


3- کار کشاورزی چند مرحله دارد آنها را بنویسید؟


4-شخم زدن چه فایده هایی دارد 2مورد بنویسید؟


5-چرا شخم زدن با تراکتور بهتر از گاو می باشد؟


6-چرا عده ای فکر می کنند که تراکتور نباید زیاد وارد زمینهای  کشاورزی شود؟


7-علفهای هرز چه نوع علفهایی هستند؟


8-چرا باید علفهای هرز زمین های کشاورزی را از بین ببریم؟


9-چند راه برای از بین بردن علفهای هرز وجود دارد نام ببرید؟


10-درخت خرما برای رشد کردن به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد؟


گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب


11-درخت گردو در چه نوع آب و هوایی خوب رشد می کند؟


گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب


12-کدام محصول کشاورزی به آب زیادی برای رشد نیاز دارد؟


برنج            گردو            گندم               خرما


13-کدام محصول در بیشتر استانهای کشورمان کشت می شود؟


   برنج            گردو            گندم               خرما


14-چای در کدام یک از استانهای کشورمان بیشتر کشت می شود؟


استان همدان          استان گلستان              استان گیلان


15-ادویه ها بیشتر در کدام مناطق آب و هوایی رشد خوبی می کنند؟


گرم و خشک          گرم و مرطوب          سرد کوهستانی


16-کدام یک از گیاهان زیر دارای مصرف دارویی می باشد؟


خاکشیر و به دانه            زعفران و زرد چوبه         چای و قهوه


 17-اولین کار در کار کشاورزی کدام مرحله می باشد؟


کاشتن دانه       آب دادن       شخم زدن


18-پرورش کدام یک از جانوران زیر برای مبارزه و از بین بردن آفتها مناسب است؟


موریانه              موش              عنکبوت            پروانه


19-کدام مرحله برای سم پاشی مناسب است؟


مرحله نوزادی            مرحله تخم حشره          پیله حشره


??-کدام یک از محصولات زیر در استان خودمان کشت می شود؟


برنج                 سیب                 خرما                 موز


??-کدام یک از محصولات زیر در استانهای شمالی کشورمان کشت می شود؟


خرما             گردو               برنج                موز


??-دم کرده کدام یک از محصولات زیر را می نوشیم.


فلفل                چای               برنج              زعفران


??-کدام یک از محصولات زیر را برای خوشبو و خوش طعم کردن غذا به آن اضافه می کنیم؟


زعفران              قهوه              چای             گردو


??-زرد چوبه را برای چه منظوری در غذا استفاده می کنیم.


برای خوشمزه کردن غذا               برای خوش رنگ کردن غذا                      هر دو مورد


??-ادویه چیست؟


??-چه گیاهانی را بصورت دم کرده در آب جوشیده می خوریم؟


??-چند گیاه نام ببرید که برای خوشمزه و خوشبو کردن غذا از آنها استفاده می کنیم؟


??-پنج گیاه دارویی نام برده و خاصیت آنها را بیان کنید؟


??-خاکشیر و به دانه جزو کدام از گیاهان زیر است؟


گیاهان رنگ کردنی                گیاهان دارویی              ادویه جات                نوشیدنی ها


??-ادویه ها بیشتر در کدام کشورها بیشتر تولید می شوند؟


کشورهای دارای آب و هوای گرم و خشک                    کشورهای داری آب و هوای سرد


کشورهای دارای آب و هوای گرم و مرطوب                   کشورهای دارای آب و هوای کوهستانی


??-دو نوع دارویی که از آنها رنگ گیاهی می گیرند نام ببرید؟


??-گیاهی نام ببرید که از آن رنگ می گیرند و طرز تهیه آن را بنویسید؟


??-انسانها از چوب برای چه کارهایی استفاده می کنند؟


??-چرا باید درختان جنگل را قطع نکنیم؟


??-برای جلوگیری از تمام شدن درختان در آینده با وجود استفاده از آنها در صنایع مختلف چه کارهایی باسد بکنیم؟


??-قطع کردن درختان چه فایده ها و ضررهایی دارد؟


??-نوعی از عنکبوتها چه فایده ای می تواند در کار کشاورزی داشته باشد؟


??-ملخ ها چه ضررهایی می توانند برای کار کشاورزی ایجاد کنند؟


??-چرا در بعضی از مناطق کشورمان کشاورزان یک سال در زمین خود چیزی نمی کارند؟


??-چرا در استانهای شمالی کشورمان برنج بیشتر کشت می شود؟


??-چرا در استانهای مرکزی و جنوبی کشورمان خرما بیشتر کشت می شود؟


??-از گیاهان چه استفاده هایی می کنیم. چهار مورد را فقط نام ببرید؟


??-چرا در هر استان محصولات مخصوصی کشت می شود؟


??-چرا میزان برداشت محصول در سالهای مختلف و در استانهای مختلف متفاوت است؟


??-علفهای هرز چه ضررهایی دارند؟


??-برای مبارزه با آفتهای گیاهان چه راههای وجود دارد. دو راه نام ببرید؟


??-به زیرو رو کردن خاک و آماده کردن آن برای کاشتن دانه ...................می گویند.


??-مهم ترین غذاهای ما مانند نان و برنج و یا سیب زمینی از راه ...................بدست می آید؟


??-به علفهای زیادی که خود به خود در لابه لای گیاهان کاشته شده می رویند ..............می گویند؟


??-گیاه گوجه فرنگی مواد اضافی خود را در کجا ذخیره می کند؟


ریشه                       ساقه                  میوه               برگ


بخش ? جانوران بی مهره


??-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران می باشد؟


دوزیستان                 بند پایان             کرمها              خارتنان


??-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران نیستند؟


اسفنج ها         کیسه تنان              نرم تنان              ماهیها


??-پنج گروه جانوران مهره دار را نام ببرید؟


??-شش گروه جانوران بی مهره را نام ببرید؟


??-کدام یک از بی مهرگان در کف دریا زندگی می کنند؟


??-چرا بعضی از بی مهرگان به سنگ های کف دریا چسبیده اند؟


??-شقایق دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟


نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان


??-ستاره دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟


نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان


??-هشت پا جزو کدام یک از جانوران بی مهره می باشد؟


نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان


??-دانشمندان کرمها را از روی .................به سه گروه تقسیم کرده اند.


??-سه گروه کرمها را نام ببرید؟


??-بدن کدام یک از کرمها از قطعه های پهن درست شده است؟


??-کرم کدو جزو کدام یک از گروه کرمها می باشد؟


??-انگل به چه موجودی گفته می شود؟


??-کرم کدو معمولا در کجا زندگی می کند؟


??-چرا به گروهی از کرمها کرمهای پهن می گویند ؟


??-چرا به گروهی از کرمها کرمهای لوله ای می گویند؟


??-چرا به گروهی از کرمها کرمهای حلقوی می گویند؟


??-کرمی نام ببرید که در رود انسان زندگی کرده و جزو گروه کرمهای لوله ای می باشد؟


??-کرمک که یکی از کرمهای لوله ای می باشد در کجای بدن کودکان زندگی می کند؟


??-کرم خاکی جزو کدام یک از کرمهای زیر است؟


کرمهای پهن            کرمهای لوله ای               کرمهای حلقوی


??-کرم خاکی چه فایده ای برای گیاهان دارد؟


??-چند موجود بی مهره از گروه بندپایان نام ببرید؟


??-فراوان ترین گروه جانوران در روی زمین کدام گروه بی مهرگان می باشد؟


??-عنکبوتیان چند پا دارند و چه خصوصیاتی دارند؟


??-نورا کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان زندگی می کند؟


روده باریک            روده بزرگ         انتهای لوله گوارش           معده


??-میگو جزو کدام دسته از بند پایان است؟


عنکبوتها             حشرات               خرچنگ ها             خارتنان


??-کدام کرم در روده انسان و گاو زندگی می کند؟


اسکاریس           کدو             کرمک              


??-تخم کدام کرم همراه سبزی یا میوه نشسته وارد بدن انسان می شود؟


کرمک        اسکاریس         کدو          کرم خاکی


??-فراوانترین بندپایان کدام ها هستند؟


عنکبوتها                هزارپاها               حشرات             خرچنگ ها


??-کرو کدو در کدام قسمت بدن انسان تخم ریزی می کند؟


روده           ششها             معده           کلیه


??-کودکاتن بیشتر به کدام انگل مبتلا می شوند؟


کرم کدو              کذمک               کرم اسکاریس           کرم لوله ای


??-به چه جانورانی مهره دار می گویند؟


??-به چه جانورانی بی مهره می گویند؟


??-فراوانترین بند پایان ................می باشد


??-بیشترین گروه بی مهرگان را ...................تشکیل داده اند.


??-اسفنج ها و کیسه تنان در .........................زندگی می کنند.


 ??-کدام گروه از بی مهرگان در خشکی زندگی می کنند؟


??-به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد..................می گویند.


??-همه حشرات دارای ................پا و همه عنکبوتها دارای ..............پا می باشند.


??-بعضی از انواع خرچنگ ها مانند .................خ.راکی هستند.


??-دو مورد از راههای جلو گیری از انتشار کرم کدو را بنویسید؟


??-کدام یک از کرمها برای کار کشاورزی مفید است؟ چرا؟


??-کرم کدو با کرم آسکاریس چه تفتوتی دارد؟


??-چهار گروه بند پایان را نام ببرید؟


??-چرا به بعضی از جانوران بی مهره می گویند؟


??-دو نوع حشره که بصورت دسته جمعی زندگی می کنند نام ببرید؟


??-چرا دریا محل مناسبی برای زندگی جانورانی مانند اسفنجها و مرجانها می باشد که وسیله حرکتی ندارند و جا به جا می شوند؟


??-هر یک از جانوران زیر جزو کدام گروه از بی مهرگان می باشند.


مگس (                    )             هزارپا (                  )           مرجان (                   )


حلزون (                  )             توتیا (                    )          هشت پا (                )


پروانه   (                 )             هیدر (                  )           خرچنگ (                 )


???-مگس و سوسک چه شباهتهایی با هم دارند؟


مطالب مشابه :


موریانه (شناسایی و راههای مبارزه با آن )

(شناسایی و راههای مبارزه با خارج از ساختمان قطع شود موریانه ها بتدریج از بین می
موریانه

و بالاتر بردن طول راههای مبارزه با قطع شود موریانه ها بتدریج از بین می روند03
راه های کنترل حشرات در خانه

افراد ساکن در آن محیط می شود بلکه برخی از آنها مانند بید، سوسک و موریانه از بین بردن
روشهای کاربردی و سنتی مبارزه با حشرات خانگی

سوسکها از بین سمی برای از بین بردن آنها بخصوص در موریانه ها
مارمولکها ، انواع آن و راههای مبارزه با آنها

از بین بردن حشرات موذی با روشهای ساده موریانه مارمولکها ، انواع آن و راههای مبارزه با
موریانه را بهتر بشناسیم

دارکوب ها وقتی می خواهند به طعام لذیذی از موریانه بردن طول عمر موریانه ها نیز از بین
مبارزه با حشرات و ناقلین

سوسک و موریانه وحیوانات دیگر از زمره این از بین بردن آبهای سوسک را از بین
عقرب ها و راه مبارزه با آنها

از بین بردن حشرات موذی با موریانه جوندگان، اهمیت بهداشتی، انواع و راههای
جوندگان، اهمیت بهداشتی، انواع و راههای کنترل آنها

جوندگان، اهمیت بهداشتی، انواع و راههای موریانه · از بین بردن پناهگاههای
بازیافت یکی از راههای استقلال هر کشور

بازیافت یکی از راههای برای از بین بردن زباله های هسته ای پرعیار موریانه ها
برچسب :