نتایج دکتری سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد

نتایج دکتری سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد «آزمون دكتري تخصصي» و «دوره بدون آزمون دكتري تخصصي» سال 1391
اسامي دعوت شدگان به مصاحبه
اسامي دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دكتري تخصصي سال 1391
ش پرونده نام خانوادگي نام ش داوطلبي كد و عنوان رشته
120991 ابروش زهرا 120164 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
129545 اميري نجمه 120149 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
160330 پرتوي شادان دخت 120152 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
140572 پورسعيد محسن 120173 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
128557 تاجيك خاوه زهرا 120141 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
153086 زرگران اصفهاني حسام الدين 120172 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
131484 زريني مهدي 120175 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
118667 سميعي صابر 120178 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
106584 شريف شوشتري مريم 120155 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
167967 عباسي فرشته 120145 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
155246 عرب رزا 120159 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
109772 عظيمي نفيسه 120167 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
241220 قائمي مريم 241220 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
121062 كاظمي وش نسترن 120150 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
101787 كاملي مريم 120143 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
127988 كوچاني مرواريد 120151 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
136998 گودرزي زهرا 120148 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
161431 محمدي مژگان 120166 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
101279 محمدي جهرمي نرجس السادات 120142 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي

اسامي دعوت شدگان به مصاحبه دوره دكتري تخصصي بدون آزمون سال 1391
ش پرونده نام خانوادگي نام كد و عنوان رشته
222366 البوغبيش نسا 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي {سلولی تکوینی}
222560 الياسي زهرا 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
227647 پورسعيد محسن 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
222037 محمدي جهرمي نرجس السادات 30536 - زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي

منابع دکتری ۹۲ { دکتری سلولی و تکوینی گیاهی} { مصاحبه دکتری سلولی تکوین گیاهی}
منابع اصلاح نژاد دام
منابع دکترای اصلاح نژاد دام
جزوه دکتری
جزوات دکتری
مصاحبه دکتری آزاد
دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
دکتری سال ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی

منابع دکتری دانشگاه آزاد 1392 - منابع دکتری دانشگاه آزاد 1392 - منابع دکتری دانشگاه آزاد 1392
منابع دکتری دانشگاه آزاد 1392 - منابع دکتری دانشگاه آزاد 1392 - منابع دکتری دانشگاه آزاد 1392

شماره تماس  ۰۹۳۵۷۰۸۵۲۳۵


مطالب مشابه :


تغییرات کنکور 92+ادغام کنکور آزاد و سراسری

آموزش كشور و مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در نام و شركت در آزمون سراسري سال 1392
قانون پذيرش دانشجو براي ازمون سراسري سال تحصيلي 93-1392

قانون پذيرش دانشجو براي ازمون سراسري سال بهمن 1392 دی 1392 انتخاب رشته دانشگاه آزاد
رقابت 1919 داوطلب در آزمون كارداني پيوسته دانشگاه آزاد اسلامي ساري

دانشگاه آزاد شد و بر اساس اعلام مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي نتایج 1392 دی 1392 آذر 1392
منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد دکتری دانشگاه آزاد 1392 مركز آزمون دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی کاربردی

منابع آزمون دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد منابع آزمون دکتری ریاضی PhD Blog | 92 PhD | Ph.D. 1392
پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در 21 رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري

بر اساس اعلام مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد 1392 آذر 1392
اعلام نتایج کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392.
اصلاح دفترچه راهنماي ثبت‌نام دانشگاه پيام نور در آزمون ارشد سال 92

دانشگاه علم و صنعت ایران- دوم 1392----- مركز/ واحد. مجري دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد
آغاز انتخاب رشته هاي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي براي شركت كنندگان در آزمون كارشناسي ناپيوسته

آغاز انتخاب رشته هاي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي سال 1392 دانشگاه‌ها و
نتایج دکتری سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد

منابع دکتری دانشگاه آزاد 1392 دوره بدون آزمون دكتري تخصصي مركز آزمون دانشگاه آزاد
برچسب :