مسابقات آزمایشگاهی شیمی

قابل توجه دانش آموزان سال سوم متوسطه ناحیه 2

مسابقات آزمایشگاهی شیمی چهار شنبه 23 اسفند در محل پژوهشسرای خیام برگزار میگردد.

هرمدرسه 2 نفر سهمیه دارد .نفرات اول و دوم به مسابقات استانی رفته و در صورت موفقیت دوباره به مسابقات کشوری آزمایشگاه شیمی اعزام می شوند.متقاضیان با معرفی نامه از مدرسه می توانند در این مسابقات شرکت کنند.

از مدیران محترم مدارس نیز خواهشمند است در ارسال اسامی واجدین شرایط به گروه های آموزشی ناحیه 2 اقدام نمایند.


مطالب مشابه :


نتایج آزمون های دبیرستانها و هنرستانهای نمونه دولتی و مدارس خاص فرهنگ استان کرمان منتشر شد

خاص فرهنگ استان کرمان امام علی نمونه دولتی سراسر استان و
آزمون های ورودی سال گذشته مدارس تیز هوشان و نمونه دولتی( 91-92)از استان تهران و کرمان و.. (سری شصت

آزمون های ورودی سال گذشته مدارس تیز هوشان و نمونه دولتی و کرمان و (سری شصت مدرسه امام
اسامی پایگاههای انتخاب رشته استان کرمان ـ تابستان 91

اسامی پایگاههای انتخاب رشته استان کرمان مدرسه نمونه دولتی بلوار امام جنب
دانلود+نمونه سوال+سوم راهنمایی

آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی مدرسه راهنمایی امام کرمان/منطقه 2/مدرسه
مسابقات آزمایشگاهی شیمی

شیمی دبیرستان کرمان ناحیه 2 دبیرستان امام خمینی(ره)کرمان. شیمی دبیرستان نمونه دولتی
پاسخ مسائل و تمرینات کتاب درسی هندسه (2)

انجمن اسلامی مدرسه امام نجمن اسلامی دبیرستان نمونه دولتی شهرستان علی آبادکتول استان
نتیجه مسابقه Aلیمپیاد 91

انجمن ریاضی مدرسه امام صادق فرزانگان کرمان. 3. » نمونه سوال
برچسب :