دانلود چک لیست ها نظارتی و کارگاهی ساختمان

منبع : memarha

دانلود چک لیست ها نظارتی و کارگاهی ساختمان

  كتابچه بازبيني و چك ليست ايمني و حفاظت كار حين اجرا

  چک لیست جدید کنترل نقشه های معماری

  چک لیست کارهای بنایی

  چک لیست ایمنی کارگاه

  چک لیست بتن ریزی

  پنج چک لیست ایمنی برای دانلود


كتابچه بازبيني و چك ليست ايمني و حفاظت كار حين اجرا

فهرست بازبيني ( چك ليست ) ( Check List ) ايمني و حفاظت كار حين اجرا بر اساس مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان توسط دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان در سال 1386 گردآوري شده است .

اين فرم بايد توسط مهندس ناظر ساختمان تكميل و پس از امضاء و تاييد امضاء همراه با برگ نظارت به شهرداري منطقه تحويل داده شود.

تعداد صفحات : 20 صفحه
حجم : 178 KB

لینک دانلود

چک لیست جدید کنترل نقشه های معماری

با سلام واحترام


باتوجه به کنترل نقشه های معماری برابر جدول شماره ۵ دفترچه اطلاعات ساختمان، مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ توسط انجمن صنفی مهندسان معمار که در محل این سازمان انجام می گیرد، خواهشمند است از تاریخ فوق به همراه سایر مدارک مورد نیاز پروژه ها، فرم تکمیل شده پیوست، ممهور به مهر و امضاء طراح معماری را نیز، به سازمان ارائه فرمائید.

بعد از مشاهد فروم بر روی آن راست کلیک کرده و آن را save کنید

لینک مشاهد فروم

چک لیست کارهای بنایی

چک لیستی برای کنترل عملیات بنایی

تعداد صفحات : 2 صفحه
حجم : 398 kb
لینک دانلود


چک لیست ایمنی کارگاه

یک چک لیست برای اطمینان از ایمنی و امنیت کارگاه به زبان انگلیسی

فایل دانلود شده بصورت فشرده میباشد بطوریکه که بعد از unzip کردن بصورت PDF است

تعداد صفحات : 9 صفحه لینک دانلود
چک لیست بتن ریزی

 دانلود چند چك ليست بتن ریزی کف براي مهندسين ناظر

Separating Floors/Concrete


E-FC-1 - CONCRETE - Precast concrete plank with screed and floating floor treatment
http://www.cellecta.co.uk/PDFs/E-FC-1.pdf
E-FC-2 - CONCRETE - In-situ concrete slab and floating floor treatment
http://www.cellecta.co.uk/PDFs/E-FC-2.pdf
E-FC-4 - CONCRETE - Precast concrete plank with screed laid on IsoRubber resilient layer
http://www.gyvlon.co.uk/ROBUST%20DETAIL%20E-FC-4.pdf
E-FC-5 - CONCRETE - Precast concrete plank and Cellecta Yelofon HD10+ system and floating screed
http://www.ghsupplies.co.uk/PDF/E-FC-5.pdf
E-FC-6 - CONCRETE - Beam and block with concrete topping Regupol E48 system and floating screed
http://www.stowellconcrete.co.uk/product_pdfs/1.3_E-FC-6_and_7.pdf
E-FC-7 - CONCRETE - Beam and block with concrete topping and floating floor treatmenthttp://www.cellecta.co.uk/PDFs/E-FC-7.pdf
E-FC-8 - CONCRETE - precast concrete plank with floating screed and bonded resilient floor covering


http://www.robustdetails.com/E-FC-8-205e688

http://www.robustdetails.com/fileadmin/documents/fmu/77a7f01f50617741b7c52b2208fbf291233.pdf

E-FC-9 - CONCRETE - precast concrete plank with directly applied screed and Thermal Economics IsoRubber top bonded resilient floor covering

http://www.stowellconcrete.co.uk/product_pdfs/Stowell_CFS_catalogue.pdf

E-FC-10 - CONCRETE - in-situ concrete slab with Thermal Economics IsoRubber top bonded resilient floor covering

http://www.stowellconcrete.co.uk/product_pdfs/1.1_E-FC-8_9_and_11.pdf

http://www.robustdetails.com/E-FC-10-0ec3651

http://www.robustdetails.com/fileadmin/documents/fmu/849b03d4a8e2b07ab73cf0a7743a6060233.pdf

E-FC-11 - SEPARATING FLOOR - CONCRETE - Precast concrete plank with screed laid on Icopal-MONARFLOOR® TRANQUILT® resilient layer

لینک دانلود Download

پنج چک لیست ایمنی برای دانلود

چک لیستهای ایمنی با موضوعات زیر را می توانید دانلود نمائید

 

۱- جرثقیل و بالابر
۲-درهای خروجی

۳-بازشوها

 ۴-ppe(چک لیست وسایل حفاظت شخصی)
  ۵- راهروها


مطالب مشابه :


دانلود چک لیست ها نظارتی و کارگاهی ساختمان

دانلود چک لیست ها اين فرم بايد توسط مهندس ناظر چک لیستی برای کنترل عملیات
نحوه محاسبه عوارض شهرداري و مراحل انجام كار و مدارك لازم

چک لیست مبحث 19 فرم تعهد تخریب با شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های
قوانین شهرداری

در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از چک لیست مبحث 19 فرم تعهد
فهرست فرمهای کنترل کیفی در صنعت تابلو سازی

افروز پیمانکار اجرایی صنعتی و ساختمانی. 28-فرم چک لیست مداری با عملیات نوسازی در
شرح مراحل مراجعه به شهرداری

چک لیست مبحث 19 فرم تعهد تخریب با شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های
فرم های کمکی برای کنترل و نظارت بر مراحل اجرای ساختمان

(چک لیست) فرم پیشرفت پروژه - عملیات فرم پیشرفت فیزیکی پروژه های ساختمانی فرم
شرح وظایف مهندس ناظر مقیم

راهنمای نظارت در طرح های عمرانی/چک لیست های کارگاهی عملیات ساختمانی/متن کامل فرم تماس
امور شهرداری

چک لیست مبحث 19 فرم تعهد تخریب با شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های
برچسب :