پیش شماره ها و کدتلفن شهر های استان کرمان کد جدید 034

 ساعت 22 مورخه 93/0۶/۲۶ (روز چهارشنبه) کد استان کرمان به 0۳۴ و شماره تلفنهای مشترکین ثابت از 7 رقم به 8 رقم تغییر می یابد. و برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان نبوده و از خارج استان باید با کد 0۳۴ اقدام به شماره گیری نمایند

در این طرح عدد 3 به شماره های مشترکان کرمان و رفسنجان

 عدد 4 به شماره های مشترکان بم ، جیرفت و سیرجان اضافه می شود.

مشترکین می توانند از روشهای زیر شماره جدید خود را بدست آورند  

۱-تماس با تلفن گویای  ۶۰۶۰ شماره جدید خود را دریافت کنند

۲- ارسال پیامک (شماره قدیم همراه با کد شهرستان مربوطه) به سامانه  پیامکی ۳۰۰۰۸۶۳۰

۳- سامانه مشاهده شماره جدید

-

کدشهرستان نام شهرستان 0347437     آهوئيه 0344338     ابارق 0346432     ابراهيم آبادسيرجان 0342736     ابراهيم آبادكرمان 0392272     احمدآباد/دئفه 0342447     احمدآباد/زرند 0341353     اختيارآباد 0347472     ارزوئيه 0344346     ارگ جديد 0392435     استبرق 0342734     استحكام 0341339     استخروئيه 0345364     اسطور 0349326     اسفندقه 0347467     اسكر 0342464     اسلام آباد/زرند 0342548     اسماعيل آباد 0392364     اسماعيل آبادنوق 0347368     اميرآباد/سوخك 0345352     اميرآباد/شول 0349336     اميرآباد/نظريان 0392322     انار 0342725     اندوهجرد 0391235     اودرج 0342442     باب تنگل 0348338     باغ باغوئيه 0342533     باغابر 0341337     باغين 0347422     بافت 0341357     باقرآباد 0346445     بدرآباد 0344322     براوات 0346442     برج اكرم 0346438     برج معاذ 0342522     بردسير 0392445     برفه 0347445     بركنان 0347426     بزنجان 03423821    بغيجان 0345342     بلورد 0349328     بلوك 0344     بم 0347442     بنگان 0342462     بهشت وحدت 0342358     بي بي حيات 0392347     بياض 0347447     بيدكردوئيه 0347322     پاريز 0347349     پسوجان 0348635     پشت لر 0346327     تاج آباد 0347465     تذرج 0344356     تهرود 0342362     تيكدر 0342456     جرجافك 0342435     جلال آباد 0392375     جواديه 0347458     جواران 0342627     جوپار 0342477     جور 0392442     جوزم 0342772     جوشان 0342733     جهر 0348     جيرفت 0391245     چاروك 0342446     چاهگين 0342327     چترود 0341368     چشمه گز 0347432     چهارطاق/بافت 0342545     چهارطاق/بردسير 0342732     چهارفرسنگ 0391242     حاجي آباد 0341326     حجت آباد 0342355     حرجند 0347484     حسين آباد/ارزونيه 0349346     حسين آباد/جيرفت 0392334     حسين آباد/رفسنجان 0392265     حسين آباد/كشكوئيه 0342459     حصن آباد 0392432     خاتون آباد 0342432     خانوك 0392438     خبررفسنجان 0347434     خبرسيرجان 0392434     خرسند 0345348     خسرواني 0391228     خنامان 0344334     خواجه عسكر 0342382     خورندراور 0342436     خيرآباد 0391246     داوران 0342453     داهوئيه 0349372     درمزار/ساردوئيه 0391243     دره در 0342433     دشت خاك 0342534     دشت كار 0392368     دقوق آباد 0348232     دكت 0349472     دوساري 0347475     دولت آباد 0348342     دولت آباد/اسفندقه 0346335     دولت آباد/انصاري 0348326     دولت آباد/مركزي 0342443     ده احمدي 0342455     ده ايرج 0341348     ده بالا 0342537     ده بالابيدخوان 0348334     ده بنه 0348352     ده پيش سفلي 0342344     ده زيار 0391622     ده شيخ 0342475     ده علي 0342378     ده علي راور 0344332     دهبكري 0392433     دهج 0347436     دهسرد 0349344     دهنوشهسوار 0347438     ديخوئيه 0347452     رابر 0342372     راور 0392274     راويز 0342662     راين 0392447     رباط شهربابك 0341336     رباط 0346484     رحمت آباد/ريگان 0342323     رحيم آباد 0346422     رستم آباد 0391237     رضاآباد 0391     رفسنجان 0392367     ركن آباد 0349633     رمشك 0349572     رودبار 03423822    ريحان 0392454     ريسه 0346472     ريگان 0342422     زرند 0346348     زرين آباد 0341364     زنگي آباد 0349582     زهكلوت 0345336     زيدآباد 0348332     ساغري 0342449     سبلوئيه 0342366     سرآسياب 0349632     سرتك زر 0347486     سرني 0347338     سعادت آباد 0341362     سعدي 0349432     سقدر 0342635     سكنج 0347477     سلطان آباد 0342457     سنگ 0392372     سه قريه 0347448     سياه كوه 0345     سيرجان 0342738     سيرچ 0342448     سيريز 0347462     سيه بنوئيه 0341352     شاهرخ آباد 0342434     شبجره 0392267     شريف آباد 0345356     شريك آباد/پوزه خون 0347439     شصت فيج 0346488     شلتوك آباد 0392376     شمس آباد 0346494     شورآباد 0342722     شهداد 0392422     شهربابك 0341342     شهرك صنعتي/كرمان 0349672     شهرك/بجگان 0391288     شهرك/سرچشمه 0342437     شهرك/طالقاني 0346447     شهيد/چمن 0342543     شيرينك 0347482     صوغان 03423820    طاشك 0349348     طرج 0346344     طرزبم 0342377     طرزراور 0347446     طرنگ 0342445     طغرل الجرد 0392273     عباس آباد 0346485     عباس آبادريگان 0391823     عبداله آباد 0392234     عبدل آباد 0342637     عرب آباد 0345324     عزت آباد 0347485     علي آبادشمشير 0342452     علي آبادعليا 0348327     علي آبادعمران 0345345     عمادآباد 0349462     عنبرآباد 0342439     عيسي آباد 0349552     فارياب 0342438     فتح آباد 0391238     فردوسيه آزادگان 0392362     فردوسيه نوقع 0346436     فهرج 0342376     فيض آباد 0346426     قاسم آبادبم 0391223     قاسم آباد/رفسنجان 0346342     قطب آباد 0342535     قلعه عسگر 0349622     قلعه گنج 0342356     قنات سه 0342552     قنات سير 0342385     قنات گرم 0347466     قنات ملك 0342633     قناتغستان 0342335     قوام آباد/حميديه 0342364     كاظم آباد 0391232     كبوترخان 0347456     كبير 0347433     كرگين 0341     كرمان 0391227     كريم آباد 0342363     كريم آبادآبنيل 0392262     كشكوئيه رفسنجان 0347435     كشكوئيه سيرجان 0342774     كشيت 0345366     كفريز 0347469     كلدان 0392457     كم سفيد 0347468     كنگري 0347443     كوشك 0341347     كوه باداموئيه 0342383     كوه جهرراور 0342472     كوهبنان 0347449     كهك اسفيج 0349522     كهنوج 0341345     كهنوج مديم 0347427     كيسكان 0347459     گتك 0342672     گروه راين 0342665     گزك راين 0347358     گستوئيه 0392448     گشنوزئيه 0342762     گلباف 0342532     گلزار 0392332     گلشن 0347464     گنجان 0349377     گور 0342367     گورچوئيه 0347428     گوغر/چشمه سبز 0347476     گيجوئيه 0342526     لاله زار 0391236     لاهيجان 0392342     لطف آباد 0342622     ماهان 0392429     مجتمع/مس ميدوك 0392436     محمدآباداشكور 0346483     محمدآبادگنبكي 0349422     محمدآبادمسكون 0345335     محمودآبادسيد 0342632     محي آباد


مطالب مشابه :


رابیتس کاری

سری 7 کابینت طرح های خارجی : سری 6 کابینت طرح های خارجی : طرح ها وعکس های کابینت : درباره
انواع ساختمان ها

نفرات برتر مسابقه طرح
بي‌خبري مسئولان از روستاي تاريخي+تصوير

دهستان ميمند از شرق با دهستان پاقلعه، از شمال با دهستان راويز، از شمال غرب و غرب عکس و طرح
میمند همچنان در انتظار احداث هتل صخره ای وعده داده شده است

دهستان ميمند از شرق با دهستان پاقلعه، از شمال با دهستان راويز، از شمال غرب و طرح سیب سلامت
لغت نامه کوچولو

راويز خالص قح 4- انواع ساعت با طرح های گوناگون 5- کد های ساعت جهت استفاده موبایل 6
پیش شماره ها و کدتلفن شهر های استان کرمان کد جدید 034

در این طرح عدد 3 به شماره های مشترکان کرمان و 0392274 راويز 0342662 راين 0392447
نسخه تعزیه .(شمر در مجلس تاسوعا)

ميان سر و تنت طرح دوري تعزيه رودين راويز آفتابگردان (علي خلجي) حرفهاي همشهري
نسخه شمر عاشورا

میان سر و تنت طرح دوری تعزيه رودين راويز آفتابگردان (علي خلجي) حرفهاي همشهري
برچسب :