طرح درس بازی بازی خرگوش بی لانه

تقسیمات توسط مربی طوری انجام می گیرد که دو نفر هم با عنوان های شکارچی و خرگوش بی لانه . در وسط محوطه به فاصله ی دو متری هم گوش به فرمان مربی بایستند.

به محض اشاره ی مربی ، شکارجی خرگوش بی لانه را دنبال می کند تا او را با دست لمس کند و خرگوش بی لانه نیز با فرار سعی می کند خود را به یکی از لانه ها برساند ،تا از دست شکارچی در امان باشد و چون در هر لانه ، فقط یک خرگوش می تواند پناه بگیرد ، ناگزیر خرگوش قبلی ، بایستی لانه را ترک کند که موردتعقیب شکارچی قرار می گیرد . هر گاه شکارچی بتواند خرگوشی را لمس کند موقعیت و نقش ها عوض می شود یعنی خرگوش شکارچی می شود و شکارچی خرگوش .

بازی به همین منوال ادامه دارد و به خاطر اینکه بازی برای افراد روی محیط دایره یا لانه ، کسل کننده نباشد ،به ترتیب و نوبت در نقش شکارچی و خرگوش ها ظاهر می شوند .

دراین بازی ، اگر خرگوش لانه با آمدن خرگوش دیگر ، ترک لانه نکند ، در داخل لانه نیز از دست شکارچی در امان نیست و همچنین چنانچه اگر خرگوشی بدون دلیل لانه ای را ترک کند ، شکارچی می تواند آن لانه را اشغال کند که در این صورت خرگوش خطا کار ، نقش شکارچی را بازی خواهد کرد .


مطالب مشابه :


اطلاعاتی جامع در مورد خرگوش

دامپزشکی - اطلاعاتی جامع در مورد خرگوش - ويژگيهاي‌ كالبد شناسي‌ و فيزيولوژيكي‌ سر
داروهای مورد استفاده در خرگوش و همستر

درمانگاه دامپزشکی دکتر منشئی - داروهای مورد استفاده در خرگوش و همستر - اطلاعات دامپزشکی
طرح درس بازی بازی خرگوش بی لانه

لانه را اشغال کند که در این صورت خرگوش خطا کار و اطلاعات در مورد رشته های مختلف
اطلاعات در مورد خرگوش ها

کلمات کلیدی : همه چیز در مورد خرگوش، خرگوش، سرگرمی، rabbit، نگهداری خرگوش ها، اطلاعات در مورد
اطلاعاتی در مورد وینکس

نایت اسکین · بکلیک وبلاگ وینکسی · وینکس
اصول‌ نگهداري‌ از خرگوش

اصول‌ نگهداري‌ از خرگوش - بانک اطلاعات آگاهی خود در مورد خرگوشدر فضاي
درد دل دانشجو (پايان نامه خرگوش)

وبلاگی برای پرسش و پاسخ در مورد خرگوش: من در مورد اينکه اطلاعات بدرد بخوري در
برچسب :