برآورد قيمت سهام مخابرات

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، شركت اصل چهل و چهاري مخابرات در حالي با سرمايه فعلي 3هزار و 600 ميليارد توماني به عنوان بزرگترين شركت قابل واگذاري طي روز هاي آينده وارد بورس خواهد شد كه با حضور اين شركت در بازار سهام ، مي توان ضمن ركورد شكني هاي جديد در مورادي چون ارزش روز بازار ، شاخص ها و حجم بزرگترين شركت بورسي شاهد شكل گيري سرفصل جديدي در عرصه اقتصاد و اجراي اصل 44 بود.
عرضه سهام اين شركت در حالي در زمان اعلامي و 23 خرداد ماه صورت نگرفت كه به گفته غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي ظرف هفته آينده تا سقف 5 درصد (حدود 8/1 ميليارد سهم ) از سهام آن در بازار سهام عرضه خواهد شد كه با توجه به وجود پيچيدگي هايي در اطلاعات موجود مركز پژوهش هاي مجلس اقدام به بررسي و تجزيه و تحليل و قيمت گذاري سهام شركت مخابرات كرده و با تمركز بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده اين شركت كه براي پذيرش به بورس منتشر شده در كنار وضعيت اين صنعت در كشور تحليلي بر روند خصوصي‌سازي شركت ارايه كرده است.
تحليل‌هاي به عمل آمده نشان دهنده نياز به اصلاح ساختار و مديريت شركت‌هاي ذيل اين شركت مادر تخصصي است چرا كه روند آزا‌د‌سازي و خصوصي‌ُازي صنعت ارتباطات ( نظير پيشرفتي كه اپراتور دوم در نفوذ در بازار داشته ) سبب رقابتي تر شدن فضاي كسب و كار خواهد شد كه نيازمند هوشمندي در كسب و كار نزد مديريت شركت‌هاي زيرمجموعه مخابرات ايران است.

*پيش بيني جذب 10 درصد از نقدينگي

امروزه خصوصي‌سازي به عنوان يكي از ابزارهاي رونق اقتصادي و ايجاد رشد و دگرگوني در مديريت كشور به شدت از جانب دست‌اندركاران نظام جمهوري اسلامي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. اقدامات اخير صورت پذيرفته سرانجام منجر به آن شد تا سهام بزرگترين شركت دولتي در بورس اوراق بهادار مورد پذيرش قرار گيرد.
عرضه سهام شركت مخابرات از اهميت خاصي برخوردار است زيرا ارزش آن به تنهايي پس از كنار گذاشتن ارزش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به حدود نيمي از ارزش بورس كشور مي‌رسد و قادر خواهد بود تا حداكثر 10 درصد از نقدينگي كشور را نيز جذب خود كند .

*معرفي شركت مخابرات

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از سال 1347 عهده‌دار حاكميت و تصدي‌گري عرضه خدمات ارتباطي مختلفي از قبيل پست، تلفن و غيره است و به موجب قانون تاسيس شركت مخابرات ايران (مصوب 29 خرداد1350) مجلس شورا شركت دولتي مخابرات ايران عهده‌دار امور تصدي‌گري اين وزارتخانه و به منظور تاسيس، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابراتي كشور براي ايجاد ارتباط مخابراتي اعم از عمومي و خصوصي در داخل كشور و با ساير كشورها به استثناي پخش راديو و تلويزيون شد و با اساسنامه‌اي كه در 28 بهمن 1350 به تصويب مجلس رسيد با سهام با نام و دولتي تاسيس شد.
ساختار اين شركت تا سال 73 تغيير چنداني نداشت تا اينكه به موجب قانون اصلاح ماده 7 اساسنامه شركت مخابرات ايران كه به تصويب مجلس رسيد امكان تاسيس موسساتي به صورت شركت سهامي با استفاده از سرمايه شركت مخابرات ايران يا با مشاركت با بخش دولتي و خصوصي فراهم شد.
پس از اين مجوز قانوني در اواخر سال 74 به موجب قانون «اساسنامه شركت سهامي مخابرات استان‌ها» شركت‌هاي مخابرات استاني متولد شدند. بلافاصله بعد از تاسيس شركت‌هاي مخابرات استاني شركت سهامي خاص خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) به موجب قانون اساسنامه اين شركت تاسيس شد و پس از اين تغيير ساختار عمده شركت‌هاي ديگري نيز تاسيس يا سهام آنها خريداري شد تا به فعاليت ذيل شركت مادر تخصصي مخابرات ايران بپردازند.
اين در حالي است كه در 24 تير 82 بنا بر مصوبه شوراي عالي اداري چند تغيير ساختار مهم ديگر صورت گرفت كه به موجب آن شركت‌هاي
«ارتباطات داده‌ها»، «ارتباطات زيرساخت» و «ارتباطات سيار» تاسيس شد. البته در مصوبه شوراي عالي اداري تاكيد شده بود كه اين شركت‌ها واحد استاني ندارند و نيز غير از شركت ارتباطات زيرساخت امكان رقابتي شدن ارايه خدمات در ساير حوزه‌ها براي بخش خصوصي فراهم شد. اين تغييرات در تير 83 با تصويب اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران و در شهريور 83 با تصويب اساسنامه هر سه شركت ارتباطات داده، سيار و زيرساخت در هيات وزيران رسميت يافت.
در سال 1382 و همزمان با تصويب لايحه تغيير وظايف و نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» توسط مجلس شوراي اسلامي و با توجه به تغيير ساختار شركت مخابرات ايران، مجموعه قوانين وظايف و اختيارات ديد اين وزارتخانه، تدوين و تصويب شد. علاوه بر شركت مادر تخصصي مخابرات و پست، تشكيل دو سازمان فضايي و تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دو شوراي فرابخشي با عناوين «شوراي عالي فناوري اطلاعات» و «شوراي فضايي» نيز بخشي از اين تحولات به وجود آمده طي چند سال اخير به حساب مي‌آيد.
در راستاي خصوصي‌سازي بعضي از زيرمجموعه‌هاي اصلي اين شركت نظير سيستم تلفن ثابت و امكانات مربوط به آن مانند ارتباط راه دور و غيره و تلفن همراه در چارچوب شركتي تحت عنوان شركت مخابرات ايران از طريق بورس براي مشاركت بخش خصوصي عرضه مي‌شود اما با توجه به اينكه همه شركت‌هايي كه ذيل مخابرات ايران تصميم به عرضه سهام آنها گرفته شده اساسنامه مستقل دارند و نيز نحوه فعاليت، حوزه جغرافيايي كسب و كار و ميزان سودآوري يا زيان‌دهي هر يك از شركت‌ها متفاوت است.
افشاي صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها هم براي سرمايه‌گذاران هم براي سياستگذاران نسبت به كسب اطلاع از نحوه مديريت و نيز بازار كسب و كار حوزه فعاليت آنها ضرورت دارد.

* فعاليت‌هاي شركت مخابرات

در حال حاضر شركت مخابرات ايران درآمد اصلي خود را از طريق عرضه خدمات تلفن ثابت و سيار به دست مي‌آورد. در حوزه خدمات تلفن ثابت مي‌توان به عرضه خدمات تلفن شهري، بين شهري، بين‌المللي، خدمات اينترنت و خدمات ويژه اشاره كرد و در زمينه خدمات تلفن سيار نيز مي‌توان فعاليت‌هاي مكالمات و پيامك را نما برد.
با تسريع در امر واگذاري سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه در طي چند سال گذشته ، درآمد شركت 50 درصد رشد كرد به طوريكه ميزان درآمد شركت از 914 ميليارد تومان در سال 84 به بيش از 2 هزارو 200 ميليارد تومان در سال 86 تخمين زده مي‌شود. همچنين نظر به توسعه خطوط شهري و واگذاري تلفن ثابت به مردم (كه طي يك ربع قرن گذشته از 2 ميليون مشترك به حدود 30 ميليون مشترك رسيده و عرضه خطوط در بسياري از نقاط كشور به روز شده ) ميزان درآمد تلفن‌هاي شهري به حد بالاي خود نزديك مي‌شود.
با وجود توقف رشد درآمد در اين بخش به دليل اشباع نيازهاي مشتريان و انحصاري بودن واگذاري اين خدمات درآمد آن بدون هيچ تهديدي قابل تحصيل خواهد بود. درآمد تلفن‌هاي بين شهري و بين‌الملل نيز چون عمدا از طريق خطوط ثابت عرضه مي‌شوند تقريبا همراه با ثبات نسبي خواهند بود.
اين در حالي است كه درآمد مكالمات بين شهري نيز از رشد 50 درصدي طي چند سال اخير برخوردار بوده و چنانچه اين مكالمات از طريق تلفن ثابت شهري صورت پذيرد اين درآمد به صورت انحصاري در اختيار اين شركت خواهد بود.
به گزارش فارس ، اين در حالي است كه بايد توجه شود كه زيرساخت‌هاي مورد نياز براي مكالمات شهري نظير فيبر نوري و انشعاب براي مشتركين در كشور تقريبا به طور كامل توسط اين شركت ايجاد شده و بازار به صورت كاملا انحصاري در اختيار اين شركت است. هرچند برخي تغييرات در نحوه محاسبه تعرفه مكالمات بين شهري اعمال شده و خبرهايي مبني بر حذف يا كاهش اين تعرفه‌ها به گوش مي‌رسد.

*ميزان درآمد شركت

بر اساس اطلاعات مربوط به دوره مالي سال 84 و 85 و همچنين اطلاعات6 ماه اول سال 86 ميزان درآمد شركت براي درآمد تلفن همراه رشد 20 درصد، تلفن شهري و بين شهري نيز به ترتب 5 و 15 درصد در نظر گرفته شده و در نهايت ساير درآمدهاي شركت با نرخ رشد 10 درصد پيش‌بيني مي شود كه اين نرخ به صورت حداقل نرخ رشد معقول در نظر گرفته شده و در صورت تحقق اين ميزان درآمد شركت در سال 86 از مقدار پيش‌بيني 4 هزار و 250 ميليارد تومان به بيش از 9 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

*تخمين بهاي تمام شده خدمات

بر اساس روند افزايش هزينه‌هاي بهاي تمام شده طي سالهاي 84 تا 86 تخمين بهاي تمام شده خدمات با در نظر گرفتن ميزان رشد هزينه‌ها از هزار و 852 ميليارد تومان در سال 86 به بيش از 4 هزار ميليارد تومان در سال 1391 خواهد رسيد كه بر اين اساس تخمين مي شود ميزان سود ناخالص اين شركت طي 5 سال آينده از رقم تقريبي 2 هزار و 800 ميليارد تومان به حدود 5 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد اما با وجود اين، تغيير محسوسي در حاشيه سود شركت مشاهده نمي‌شود.
البته در صورت اجراي برنامه‌ريزي راهبردي مناسب در شركت و ادغام واحد‌هاي كوچك تلفن ثابت در استان‌ها در يكديگر و تعديل نيروي انساني آنها ميزان بهاي تمام شده به صورت مناسب مي‌تواند كاهش يابد و در نتيجه ميزان سود ناخالص شركت افزايش خواهد يافت.

*روند هزينه‌هاي عملياتي

ميزان هزينه‌هاي عملياتي شركت مخابرات در سال 86 حدود 476 ميليارد تومان تخمين زده مي‌‌شود كه چنانچه اين روند با افزايش 10 درصدي مواجه باشد در اين صورت هزينه‌هاي عملياتي در پايان سال 1391 حدود 5/8 درصد فروش برآورد مي‌شود. همچنين سود عملياتي شركت از رقم تقريبي 199 ميليارد تومان در سال 86 به حدود4 هزار و 200 ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه در اين صورت ميزان سود خالص بعد از كسر ماليات از رقم تقريبي هزار و 700 ميليارد تومان در سال 87 به بيش از 2 هزار و 200 ميليارد تومان خواهد رسيد و ميزان حاشيه سود خالص شركت در اين سال‌ها بين 35 تا 36 درصد در تغيير خواهد بود.

*ميزان سود هر سهم شركت

در حال حاضر سرمايه شركت برابر 3 هزار و 600 ميليارد تومان برآورد شده است. از طرفي شركت حدود 5 هزار و 600 ميليارد تومان وديعه بابت واگذاري خدمات از مردم دريافت كرده كه به عنوان حقوق عمومي در ترازنامه خود ثبت كرده و چنانچه تمامي مبالغ وديعه به سهام تبديل شود ميزان سرمايه شركت از 3 هزار و 600 ميليارد تومان به حدود 8 هزار و 74 ميليارد تومان خواهد رسيد كه در اين صورت ميزان سود هر سهم 100 توماني شركت طي سال‌ 87 با روند افزايشي مواجه خواهد بود.

*برآورد قيمت سهام با تكيه بر نسبت
E/P

به گزاش فارس ، براي ارزش گذاري سهام شركت هاي قابل واگذاري در بورس در حالي روش هاي مختلفي مانند خالص ارزش داراي ها (
NAV) ، پيش بيني سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به درآمد هر سهم (E/P ) وجود دارد كه با استفاده از نسبت E/P و با توجه به نرخ تورم 7/18 درصد اعلان شده توسط بانك مركزي و در نظر گرفتن نرخ تورم حدود 17 درصد در سال جاري، اين شركت با ضريب 6 تا حداكثر 10 برابر سود هر سهم خود مي‌تواند مورد معامله قرار گيرد كه در اين صورت قيمت هر سهم با احتساب سرمايه 3 هزارو 600 ميليارد تومان بين 240 تا 400 تومان تقريب زده مي‌شود.

*برآورد قيمت سهام با استفاده از روش ارزش فعلي

با استناد به آمار و برآوردهاي ارائه شده و در نظر گرفتن نرخ متوسط 18 درصد ميزان ارزش هر سهم با سرمايه 3 هزار و 600 ميليارد تومان برابر 130 تومان برآورد مي‌شود. البته در صورت كاهش نرخ تورم در بازار و همچنين ايجاد مديريت تحول در هزينه‌هاي استاني كه منجر به تعديل مثبت در ميزان سود هر سهم شود قيمت سهام مي‌تواند افزايش يابد.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


مطالب مشابه :


سیتم های مالی حسابداری

است و وابسته به شركت مخابرات ايران و مدارك موجود در امور مالي شركت ياد شده يا بر
پروژه های مالی آماده

پروژه مالي شركت شهد ايران. 1403 امور مالي شركت سهامي مخابرات.
برآورد قيمت سهام مخابرات

تاسيس شركت مخابرات ايران ايران عهده‌دار امور تصدي مالي اين شركت‌ها
اسامی مدیران شرکت مخابرات ایران

عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران معاون اداري و مالي مدير عامل امور ايثارگران
پاسخ به 73 سوال درباره خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران

شركت مخابرات ايران يك شركت بيگدلي معاون مالي و اداري مدير كل امور
اسامي مديران و كارمندان نمونه صنعت نفت در سال 89

البرز خواجه برج سفيدي، مدير امور مالي شركت نفت شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
مصاحبه اختصاصی پیام تهران با مهندس فیضی در مورد خصوصی سازی مخابرات

معاون مالي شركت مخابرات ايران امور اداري و شركت مخابرات ايران
‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31

با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران امور حمل و نقل و شركت ملي
بخشنامه بانك مركزي در خصوص مقررات ارزي (خدمات ارزي), و افتتاح حسابهاي ارزي

سازمان صنايع ملي ايران, شركت مخابرات مدير عامل و مدير امور مالي شركت هواپيمايي
برچسب :