نمونه سوال تاریخ ایران و جهان (1)

نام :

سوالات امتحان درس :

تاریخ ایران و جهان( 1 )

رشته تحصیلی :                       ادبیات و علوم انسانی

مدت امتحان :             75 دقیقه

مهر دبیرستان شبانه روزی امام خمینی (ره)

نام خانوادگی:

ردیف :

سال دوم

آموزش متوسطه

نوبت :          شهریورماه

تاریخ امتحان :                     / 6/ 89

ساعت شروع :        8 صبح

نام دبیر : آل ابراهیم

ردیف

ســوالات

بارم

1

صحیح یا غلط عبارات زیر را با [×] مشخص کنید .                                    صحیح         غلط

الف)  مورخان،امیر اسماعیل سامانی را بنیان گذار واقعی حکومت سامانیان می دانند. .                                           

ب ) معروف ترین امیر علوی ، حسن بن علی بود که او را ناصرکبیر می خواندند.      

ج ) جنگ های صلیبی با شکست اروپائیان تمام شد .                          

د ) مهم ترین مرکز مسیحیت درشبه جزیره عربستان ، شهر مدینه بود.   

 

1

2

جاهای خالی را با کلمات و اصطلاحات مناسب پُر کنید .

الف)مجموعه سرود ها و دستورات دینی زردشت در کتابی به نام ..........................................   جمع آوری شد .

ب  ) جنگ های رمُی ها و کارتاژی ها به جنگ های ....................................  معروف است .

ج  ) در تاریخ یونان باستان دولت شهرهای   ........................  و .......................... مشهورتر از بقیه هستند.

  د ) جامعه رومی از سه گروه اصلی رمُی ها ی اصیل ، مردمان غیر رُمی و ...................................  تشکیل شده بود.

 

25/1

3

 

گزینه صحیح را انتخاب کنید .

الف ) چه کسی سنن و آداب قبل از اسلام را ستایش می کرد و در خیال احیای شاهنشاهی ساسانیان بود؟

            1) وشمگیر                    2) مرداویج                       3 ) عمادالدولهن                 4 ) ناصر کبیر

  ب ) لقب فنا خسرو پسر ( رکن الدوله ) چه بود ؟

           1)عضدالدوله                  2) رکن الدوله                    3 ) عمادالدوله                    4 ) ملکشاه

 ج ) « رعیت وابسته به زمین » در دوره ی قرون وسطا ، چه خوانده می شد؟

           1) ارباب                      2) سرف                           3) شوالیه                          4) رعیت پادشاه

      

75/

 

4

 تاریخ را تعریف کنید .

5/

5

از دانش های رایج در میان دو رود باستان به 2 مورد اشاره کنید.

5/

6

چرا مصریان اجساد مردگان خود را مومیایی می کردند ؟

1

7

مهم ترین وظایف پدر در خانواده ی آریایی را نام ببرید.

 

75/

ادامه سوالات در صفحه دوم

8

بهانه و انگیزه واقعی کمبوجیه پادشاه هخامنشی برای فتح مصر چه بود؟

1

9

تمدن جیرفت همزمان با چه تمدن هایی بوده است ؟

5/

10

چرا مورخان مسلمان ، حکومت اشکانیان را ملوک الطوایفی نامیده اند؟

1

11

اردشیر بابکان پس از رسیدن به حکومت ساسانی چه اقداماتی انجام داد؟ (2مورد)

1

12

دو عامل اساسی که موجب رونق اجتماعی و اقتصادی شهر مکه شد ، کدامند؟

75/

13

مهم ترین اقدامات پیامبر اکرم (ص) پس از مهاجرت به مدینه را نام ببرید . (2مورد )

1

14

مواد صلح نامه امام حسن مجتبی (ع) با معاویه را نام ببرید. (2مورد)

1

14

مهم ترین عوامل فروپاشی حکومت امویان کدامند؟ (2مورد)

1

15

چرا امام حسن عسکری (ع) تحت مراقبت ویژه و فضای اختناق آمیز شهر سامرا قرار داشت؟

1

16

چرا حکومت عبدالله بن طاهر را می توان عصر طلایی حکومت طاهریان دانست ؟(1مورد)

5/

17

 پیش از تشکیل حکومت صفاریان چه نیروهایی در منطقه سیستان فعال بودند ، نام ببرید .(2مورد)

5/

18

براساس نوشته تاریخ بیهقی ، کارگزاران حکومت غزنوی به چند دسته تقسیم می شدند ، آن را مشخص کنید.

1

19

چرا دوره حکومت غازان خان از جهات مختلف ، در تاریخ ایران عصر مغول اهمیت داشت ؟

1

20

دو مورد از علل توسعه دانش تاریخ در میان ایرانیان را بنویسید.

1

21

سلسله مراتب کلیسا را در دوره قرون وسطا نام ببرید.

1

22

جنگ های صد ساله میان چه کشورهایی رُخ داد ، نتیجه مهم این جنگ ها چه بود؟

1

                            با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما                                                                        « موفق باشید »


مطالب مشابه :


نمونه سئوالات امتحانی

نمونه سئوالات امتحانی - تاریخ ایران نمونه سئوالات امتحانی. درس تاریخ معاصر ایران
نمونه سوال تاریخ معاصر ایران

نام : نام خانوادگی : نام پدر : نام درس : تاریخ معاصر ایران. پایه و رشته : سوم
مهارت پاسخ دادن به سوالات امتحانی

های ذهن خود را در پاسخ دادن به سئوالات امتحانی تاریخ معاصر ایران
نمونه سوالات به روش ترکیبی درس تاریخ معاصر ایران سال سوم متوسطه

نمونه سوالات به روش ترکیبی درس تاریخ معاصر ایران » دانلود بارم بندی امتحانی دروس
نمونه سوال تاریخ ایران و جهان (1)

سوالات درس تاریخ معاصر ایران چرا دوره حکومت غازان خان از جهات مختلف ، در تاریخ ایران عصر
نمونه سئوالات امتحانی

نمونه سئوالات امتحانی - تاریخ تاریخ معاصر ایران. بندی های تاریخ ایران را
نمونه سوالات درس تاریخ ایران و جهان (2)

سوالات امتحانی تاریخ ایران وجهان(2) نوبت سوالات درس تاریخ معاصر ایران
نکات سوالی درس تاریخ معاصر

دوران مغولان به ایران امتحانی تاریخ معاصر ایران سئوالات تاریخ معاصر ایران
برچسب :