مقدمه ای بر علم مواد (جزوه)

مقدمه ای بر علم مواد - مجید پورانوری - دانشگاه آزاد دزفول
Introduction to Materials Science & Engineering IAUDezful

Contents :
Chap 1. مقدمه اي بر علم و مهندسي مواد
Chap 2. ساختار اتمي و پيوند هاي بين اتمي
Chap 3. ساختار کريستالي مواد
Chap 4. عيوب کريستالي
Chap 5. دياگرام هاي فازي

DL :
http://www.4shared.com/file/18650105...ials_Scie.html


مطالب مشابه :


مقدمه ای بر علم مواد (جزوه)

مقدمه ای بر علم مواد - مجید پورانوری - دانشگاه آزاد دزفول Introduction to Materials Science & Engineering IAUDezful
جزوه علم مواد

شرح : جزوه علم مواد تهیه شده توسط مهندس مجید پورانوری با اشکال و جداول رنگی و فصل بندی دقیق
جزوه بسیار عالی علم مواد کلیستر(callister)

مقدمه ای بر علم مواد - مجید پورانوری - دانشگاه آزاد
شهیده عصمت بورانوری

خواهر عصمت پورانوری در سال ۱۳۴۱ در یک جلد کلام الله مجید قرار داده بود چون
اسامی داوطلبین ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان آ-شرقی

تقی پورانوری. s - 13. مجید. انصارین. a
اسامی داوطلبین ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان

تقی پورانوری. s - 13. مجید. انصارین. a
برچسب :