ایجاد ارتباط عاطفی با دانش اموزان

یک آموزگار خوب باید قدرت برقراری یک ارتباط عاطفی مناسب بنا به شخصیت دانش آموز را داشته باشد. متاسفانه بسیار دیده شده که برخورد نامناسب یک معلم سبب تحقیر یک دانش آموز و درس گریزی او می شود.
اگر معلم ایده آلش تنها ارتقای درسی یا انضباطی یک دانش آموز باشد و به پایه تربیتی و ژنتیکی و ذاتی او که ترکیبی از این موضوعات است، توجهی نکند، هیچ گونه تاثیر پرورشی و شخصیتی در دانش آموز نخواهد گذاشت.
باید بین معلم و دانش آموز یک رابطه عاطفی برقرار شود و صمیمی شدن تا آنجا که مایه تحقیر دانش آموز و مقایسه او با دیگران نشود، درست است. گاهی ضعف نظام مدرسه، مدیر و معلم اینجاست که چون برخی از معلمان قادر به برقراری رابطه عاطفی صحیح به دلیل زیاد بودن تعداد دانش آموزان در کلاس نیستند، رو به تحکم می آورند که روشی قدیمی و ساده است.
تحکم تنها باید برای بزرگسالان آن هم در دقیقه ۹۰ مثلا برای جمع کردن یک گروه شورشی استفاده شود. با پول و زور نمی توان در کودکان انگیزه، انضباط و پرورش ایجاد کرد.
دانش آموزان به ویژه در دوران راهنمایی به خوبی متوجه می شوند معلم به خاطر پول یا با توسل به زور می خواهد به او آموزش دهد. راه درست آموزش، شناخت شخصیت و خلق و خو و توانایی های یک دانش آموز و برحسب آن برقراری رابطه درست با اوست که البته بسیار وقت بر و هزینه بر و نیازمند برنامه است. تنها معلمان خلاق و باهوش می توانند نگاه مثبت در دانش آموزان ایجاد کنند. شاید دانش آموز به نقطه ایده آل نرسد اما تا حدی می تواند پیشرفت داشته باشد. در ضمن این نوع معلمان باید توجه داشته باشند که به هیچ وجه جو کلاس را رقابت جویانه نکنند چون دانش آموزان در رقابت گروهی تحقیر می شوند!
از سوی دیگر رابطه معلم و والدین باید رابطه نزدیکی باشد. متاسفانه هم اکنون برخی از مدرسه ها گارد کلیشه ای دارند که می گویند همه باید خود را با آن تطبیق دهند اما درست آن است که مدرسه انعطاف داشته باشد. وظیفه معلم و مدرسه رشد دادن یک کودک است، نه شبیه کردن کودک به معلم یا مدیر! هر مشکلی که بین دانش آموز و اولیای مدرسه پیش می آید، در ابتدا مدیران و مربیان مقصرند زیرا دانش آموز تحویل این افراد داده شده تا ساخته شود نه ساخته شده تحویل گرفته شود. گاهی برخورد یک معلم یا مدیر ناپخته اشتباه است و والدین نباید به خاطر اتفاقی که در مدرسه می افتد، فرزندشان را تحقیر کنند و با ایجاد استرس در او، وی را از درس و مدرسه گریزان کنند. والدین نباید فراموش کنند بیشترین تاثیر را بر شخصیت دانش آموزان، خودشان دارند نه اولیای مدرسه، ارتباط عاطفی لازمه هر پرورشی است. تحت هیچ عنوانی نباید این رابطه صدمه ببیند. رنجاندن کودک زمینه را برای دیگر خطاها آماده می کند و با زور نمی توان در دانش آموز نفوذ کرد. نباید فراموش کرد که صداقت باید همیشه در رابطه بین معلم و والدین وجود داشته باشد.


مطالب مشابه :


راهكار هاي افزايش ايمني فضاهاي ورزشي مدارس

کارشناسی تربیت بدنی ناحیه6اصفهان اداره آموزش وپرورش ناحيه6 اصفهان . فيش
ورزش صبحگاه

کارشناسی تربیت بدنی ناحیه6اصفهان - ورزش صبحگاه - اداره كل آموزش وپرورش استان
جلسه معارفه معاونت پرورشي وتربيت بدني ناحيه

کارشناسی تربیت بدنی ناحیه6اصفهان - جلسه معارفه معاونت پرورشي وتربيت بدني ناحيه - - کارشناسی
بروشورهای هفت گانه حرکات اصلاحی

کارشناسی تربیت بدنی ناحیه6اصفهان - بروشورهای هفت گانه حرکات اداره كل آموزش وپرورش
نیایش

دبستان دخترانه احسان ناحیه6اصفهان. اداره آموزش وپرورش منطقه جی; آموزش ابتدایی منطقه
ایجاد ارتباط عاطفی با دانش اموزان

دبستان دخترانه احسان ناحیه6اصفهان. به زور می خواهد به او آموزش آموزش وپرورش
تقویت خواندن در مقطع اول ابتدایی

دبستان دخترانه احسان ناحیه6اصفهان. مهم ترين هدف آموزش زبان در اداره آموزش وپرورش
برچسب :