فهرستی ازطوایف لرستان

 ایلات و طوایف طرحان و رومشگان

 • عبدولی(شامل 8 تیره می باشد)
 • امرایی
 • بازوند
 • سوری
 • آزادبخت
 • کوشکی
 • آدینه ون (آدینه وند)
 • گراون (گراوند)
 • ضرونی (مادیان رود)
 • ریکا
 • شیرواند

ایل بالاگریوه

بالاگریوه علاوه بر پاپی به چند طایفه مهم تقسیم می‌شوند:

الف : دریکوند با تیره های: شورابی -گلال وند -زینی وند-ساتیاروند- کیرفوند- یاقه وند- شلووند- میرزاوند- طالبوند-انارود-خورشیدوند

طوایف شورابی: "1 حسین بک 2 شورابی 3 رحم خدا 4 الله / حسین بک :1 حسن بک 2 ابراهیم 2 شکر3 اسماعیل 4 جمال / حسن بک : 1 شاه جان 2 حسین جان 3 حسن جان 4 باباجان 5 غلام شاه

ب : طايفه رشنو

ج : طايفه جودكي نورعلی وند

آقا رضایی

آقا میرزایی

د : میر

فرزندان میر رضا که کل طایفه میر را تشکیل میدهند :

-میر میرزا حسین(میر عباس(میر آواس)-میر عالیخان)/ تیره‌های وابسته

-میر کریم / تیره‌های وابسته

-میرشفیع(میر کرمخان-میر حیدرخان-میر علی عسگر-میر اسکندر-میر فرضعلی)/تیره های وابسته

-میر محمد طاهر/تیره های وابسته

-میر محمد کاظم

-میر رحیم

-میر احمد

-میر تقی

-میر نقی


و : بهاروند

(مراد علی وند) / تیره‌های وابسته

(کردعلی وند) / تیره‌های وابسته

ه: شهاوند

متاون / تیره‌های وابسته

قلاوند/ تیره‌های وابسته

میرزا ون/ تیره‌های وابسته

 ایل پاپی

ایل پاپی از ایلات بالا گریوه است که به خاطر وسعت مناطق جغرافیایی بخش پاپی واندیمشک ودرود که محل زندگی این مردم است ازان به ایل مست قل هم یاد می شود پاپی اخرین منطقه گویش لری خرم ابادی ودر مرز گویش لری بختیاری است دیگر تیره های بابی درویشوند مالزیری کشوری مدهنی گراوند منبع شناخت ایل بابی نوشته مرادحسین بابی هادی - تیره‌های وابسته مناصر - تیره‌های وابسته

طایفه چگنی: تیره‌های وابسته:رومیانی شاهی وند شاکرمی- ویسکرمی- میرزاوند-فلاوند- شرفی حاتم وند -امیری

طوایف غیر چگنی در منطقه چگنی:

تیلاوی(طولابی)

حیات غیوی (حیات غیبی)

یرحیاتی

 طوایف وابسته

ایلات باجولوند شامل (ایل سگوند، دالوند.)

ایل بیرانوند اگر چه این حرف سندیت ندارد ولی لرها می گویند بیران وباجول دو برادر وریشه تباری بیرانوند وباجولوند هستند

طوایف ایل باجولوند

طایفه سگوند

عالیخانی

رحیم خانی

طایفه کارَمَت (قایدرحمت)

طایفه یاراحمدی


طایفه دالوند

طایفه آروان (عاروان) ایلات بخش چغلوندی بیرانوند که شامل تیره های زیر است : فراش سلاحورزی زیدعلی کر بزن چغلوند پیرداده شمس الدین دلفان حسین بک نقی

 ایلات سلسله الشتر

طایفه خدایی كه پسرعموي كريمخان زند محسوبند بر طبق يك شجرنامه

 • می یفر
 • کاکول ون
 • خوانین
 • پولا
 • سیاه پوش
 • طایفه کولی ون
 • فرخ شه
 • اصلو شه
 • بمار شه
 • کرم شه
 • طایفه یوسفوند
 • چهار تخمه
 • پیرکه
 • ترکاشون
 • حق نیر


طایفه قلایی :

مرحیم

ماشم

یاره

احمد


 طوایف لر بروجرد

روزبهانی-گودرزی-یاراحمدی روزبهانی ها خودرا منتسب به عارف بزرگ شیخ روزبهان وگودرزی ها به پهلوان ایرانی گودرز میدانند ویاراحمدی از بیرانوندهای مهاجر از خرم اباد به بروجرد می باشند

طایفه گله دار خرم اباد ویس وند

مول او

کرم

خمیس ون

صحرایی

طایفه رک رک:

وژ زردی

دلی

زالوک

زعون

گرز گرزی

اورنگی

کاکی


 اقلیت‌های غیر لر

اقلیتهایی غیر لری که مدت برای طولانی در خرم آباد ساکن اند :

سادات:


نام زیستگاه


شهنشی وند خرم آباد، اطراف آن


طاهروند خرم آباد تجره چنگایی


قاسم وند خرم آباد


خلفوند خرم آباد، یا هر دو رود، سیلاخور


ندروند انگشته، خرم آباد


شهر خوند خرم آباد – در بین طوایف جودکی ومیر


مرتضی وند دزفول و تعداد ی در بین طایفه قلاوند


سادات:

جزایری خرم آباد


طباطبایی بروجرد


زرونی چگنی


چم داوید چگنی

لوتی‌ها: تیره وابسته به طایفه

للکه چگنی

بیساوند خرم آباد – کرگاه کنار


حیدر جودکی – میر


شمسه


یادگاری سلسله


مراسل طوایف طرحان و رومشکان


شامری میر


روز بن بیرانوند

ایل بختیاری چهارلنگ

محمود صالح

ممزایی

محمود صالح

عمله جات

ممیون (ممیوند)

عیسوند

بساک

پولادوند

عود الون

کنورسی

زنگنه

کرد

ولواسی (ابوالعباسی)

بکرد زنگنه

جانکی

منجینی

طوایف وابسته به ممبینی

زلکی (زلقی)

تالی

هزاروسی


مطالب مشابه :


فهرستی ازطوایف لرستان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

راهنمای سیستم گلستان دانشگاه جامع پیام ثبت نام اصلي و ترميم سيستم گلستان.
تصاویرزیباودیدنی

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
تصاویر نوشتاری

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
یک داستان زناشویی بادونتیجه اخلاقی جالب

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
جملات مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
تصویر جاده روستای گرز لنگر از توابع دره شهر

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
ضرب المثلهای لری

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
حکمت سیصدوچهل وهشتم امام علی(ع)سخت ترین گناه

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
برچسب :