مبانی قلاببافی جلسه سوم (توسط خانم راحله پاشایی مدرس دانشگاه الزهرا )

جلسه سوم :
برای بافت حلقه دو حالت وجود دارد که شما در تصویر بترتیب آموزش آنرا می بینید :

 

 

 

 

گرد بافي : براي بافت هر نوع گردبافي ابتدا 5 زنجيره بافته و سپس داخل آن را با يك پايه پر مي كنيم  ( حدود 18 الي 24تا پايه بلند ) در انتهاي رديف اول اگر بافت را صاف و روميزي در نظر گرفته باشيم از رو زنجيره سوم بست زده و رديف دوم را شروع مي كنيم . و اگر بافت را مثل كلاه مي خواستيم از روي زنجيره دوم شروع كار دو پايه ، از زنجيره سوم يك پايه ، به همين ترتيب بافت را ادامه مي دهيم .

 رديف سوم از زنجيره اول * دو پايه ، از زنجيره بعدي يك پايه و زنجيره سوم يك پايه ، بعد از * تكرار مي كنيم .

 رديف چهارم از زنجيره اول * دو پايه ، از زنجيره بعدي يك پايه ، از زنجيره سوم يك پايه ، از زنجيره چهارم يك پايه ، از * تكرار مي كنيم .

رديف پنجم : از زنجيره اول * دو پايه ، از زنجيره بعدي يك پايه ، از زنجيره سوم يك پايه ، از زنجيره چهارم يك پايه ، از زنجيره پنجم يك پايه از* تكرار مي كنيم .

اگر گشادي كلاه خوب بود از هر يك زنجيره يك پايه ادامه مي دهيم . اگر اندازه نبود رديف ششم 5 تا يك پايه و يك دو پايه مي بافيم . ( براي كامواهاي متوسط و ضخيم تا رديف پنجم اضافه مي كنيم وبراي كامواهاي نازك تا ششمين رديف اضافه مي كنيم ) .


این کلاه بترتیبی که گفته شد تا 27 سانت بافته شده و دولا شده است و روش توری بافته شده است

15-براي بافت اين مدل بعد از زنجيره ها :

رديف اول: يك زنجيره از زنجيره دوم يك پايه كوتاه ،* سه تا زنجيره ، از زنجيره چهارم دو پايه كه وسط آن دو تا زنجيره ، يك زنجيره ، از زنجيره چهارم  دو پايه كه وسط آن دو تا زنجيره ، يك زنجيره ، از زنجيره چهارم از دو پايه كه وسط آن دو تا زنجيره ، سه زنجيره ، يك پايه كوتاه ، از * تكرار مي كنيم  .

رديف دوم  : *سه تا زنجيره ، از وسط دو پايه رديف قبل ، دو پايه مي بافيم ، يك زنجيره ، از داخل دو پايه بعدي 9 پايه بلند ، يك زنجيره ، از داخل دو پايه بعدي دو پايه بلند ، وسط آن يك زنجيره ، سه تا زنجيره ، از روي سه زنجيره رديف قبل يك پايه كوتاه ، مي بافيم . از * تكرار كنيد .

رديف سوم : سه تا زنجيره براي برگشت كار ،* از داخل دو پايه رديف قبل دو پايه و وسط آن يك زنجيره ، يك زنجيره ديگر از روي 9 پاي بلند هر كدام يك پايه بلند و وسط هر كدام يك زنجيره ببافيد ، يك زنجيره از وسط دو پايه رديف قبل دو پايه و وسط آن يك زنجيره از *تكرار كنيد . 

رديف چهارم : سه تا زنجيره ،  يك پايه كنار آن * از وسط هر پايه بلند ها هر كدام يك پايه كوتاه ، سه زنجيره بعد پايه كوتاه ،  تا آخر پايه ها( بطوري كه 7 خانه سه زنجيره اي ايجاد شود . ) سه زنجيره ، از وسط دو پايه هاي رديف قبل دو پايه ديگر و وسط آنها دو تا زنجيره ، سه زنجيره و از * تكرار شود .

رديف پنجم : سه تا زنجيره ،  يك پايه كنار آن ، سه زنجيره ، يك پايه كوتاه از داخل سه زنجيره رديف قبل ، 5 تا زنجيره ، يك پايه كوتاه از داخل دومين خانه ، سه زنجيره ، يك پايه كوتاه ،* سه زنجيره ، يك پايه كوتاه ديگر 5 تا زنجيره ، يك پايه كوتاه از آخرين خانه سه تا زنجيره ، از روي دو پايه ، دوپايه و وسط آنها دو تا زنجيره ، از * تكرار مي كنيم .

 


16-براي بافت اين مدل بعد از زنجيره ها :

رديف اول : از زنجيره دوم يك پايه كوتاه ، يك زنجيره ، يك پايه كوتاه ، چهار زنجيره ، از زنجيره چهارم يك پايه كوتاه ، * از زنجيره بعدي يك پايه كوتاه ( دو تا پايه كوتاه كنار هم ) ، ، چهار زنجيره ، از زنجيره چهارم يك پايه كوتاه ، ، چهار زنجيره ، از زنجيره چهارم يك پايه كوتاه ، ، چهار زنجيره ، از زنجيره چهارم يك پايه كوتاه ، از * تكرار مي كنيم .

رديف دوم : سه تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از روی یک زنجیره ردیف قبل ، دو تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از روی 5 زنجیره ردیف قبل ، دو تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از روی 5 زنجیره ردیف قبل  ، سه تا زنجیره ، سه تا پایه بلند از روی 5 زنجیره ردیف قبل ، سه تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از روی 5 زنجیره ردیف قبل ، 2 تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از کنار پایه کوتاه ، دو تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از روی 5 زنجیره بعدی ، 2 تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از کنار پایه کوتاه ، دو تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از روی 5 زنجیره بعدی ، 2 تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از کنار پایه کوتاه ، دو تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از روی 5 زنجیره بعدی ، 2 تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از کنار پایه کوتاه ، دو تا زنجیره ، سه تا زنجیره  ، سه تا پایه بلند از روی 5 زنجیره ردیف قبل ، سه تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از روی 5 زنجیره بعدی ، 2 تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از کنار پایه کوتاه ، دو تا زنجیره ، 2 تا زنجیره ، یک پایه کوتاه از کنار پایه کوتاه ، دو تا زنجیره ، یک زنجیره و یک پایه کوتاه از روی سه زنجیره ردیف قبل بافته شود .

 


 

برای بازدید  از صفحات کتاب  و سی دی های آموزش بافتنی خانم پاشایی لطفا به این آدرس مراجعه بفرمائید:

 کتاب آموزش بافتنی (دنیای زیبای بافتنی دو میل)

و بزودي كتاب آموزش قلاببافي

همچنين آموزشگاه استاد گرامي خانم پاشايي افتتاح شد براي اطلاعات بيشتر به اين آدرس مراجعه بفرمائيد:

 آموزشگاه نقشینه میل و قلاب افتتاح شد

 

جهت حمايت از ادامه آموزشها ي بي نظير  استاد هنر خانم پاشايي درياني لطفا پيغام بگذاريد

  توجه فرمائيد از هم اكنون

مدل قلاببافي يا بافتني از شما و راهنماي بافت از ما ...

 ميتوانيد براي مشاهده فيلمهاي آموزش قلاببافي و بافتني خانم پاشايي به آدرس زير مراجعه فرمائيد:

http://film.tebyan.net/film/140508


 


مطالب مشابه :


11- مشاغل خانگي (مكرومه بافي)

مكرومه بافي 5- آموزش تركيب گره ها و تكميل كردن طرحهاي گوناگون به صورت عملي به مدت 280 ساعت؛
گفتگو با موضوع خیاطی

آموزش خياطي و خانه داری مریم - بهترين سايت آموزش خياطي و خانه داري, جديدترين لباس ها, آموزش
فهرست مشاغل خانگي

مکرومه بافي ; رشته های شغلی رديف ج ، د ، هـ - 2 مشروط به تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
به اطلاع متقاضیان جویای کار شهرستان شوش می رساند جهت ثبت نام وام مشاغل خانگی هرچه سریعتر اقدام نمای

سازمان آموزش فني و حرفه مکرومه بافي ; کيف سازي ; کوبلن دوزي ; عروسک دوزي ; ساخت جعبه هاي
تولید و بسته بندی کود ارگانیک یکی از عناوین مشاغل خانگی

مونتاژ اسباب بازي و لوازم پرورش فکري کودکان، مکرومه بافي، کيف سازي، کوبلن ، آموزش و
فهرست مشاغل خانگي

ترکه بافي (ارغوان بافي ، مروار بافي ، چم بافي ) کپوبافي ; خراطي ( ساخت ظروف چوبي – تسبيح سازي )
كارآفريني در منزل (نگاهي اجمالي به كسب و كارهاي خانگي)

· مکرومه بافي · آموزش و تدريس از طريق اينترنت (آموزش از راه دور)
مشاغل خانگی

مکرومه بافي ; رشته های شغلی رديف ج ، د ، هـ - 2 مشروط به تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
مبانی قلاببافی جلسه سوم (توسط خانم راحله پاشایی مدرس دانشگاه الزهرا )

گرد بافي : براي بافت کتاب آموزش بافتنی گلدوزی شاخه ای - مکرومه بافی و مطالب گوناگون در
کسب و کار خانگی

مکرومه بافي; کيف آموزش و تدريس از طريق اينترنت(آموزش از راهدور) طراح سازه
برچسب :