نمونه سوالات جامعه شناسی دانشکده هنر و معماری

 1. جامعه شناسی چگونه به ما در زندگیمان کمک می کند
 2. نخستین نظریه پردازان جامعه شناسی چه کسانی بودند(4 مورد حداقل)و موضوع جامعه شناسی از نظر هر کدام از آنها چه بود؟
 3. تفکر کلی کنت چه بود و قانون مراحل سه گانه کنت را تشریح کیند
 4. موضوع اصلی جامعه شناسی دورکیم چه بود؟ کمی توضیح دهید و سه مورد از آثار هم با موضوع محتوایی اش را نام ببرید
 5. انواع خودکشی دورکیم را نام برده هر کدام را توضیح دهید؟
 6. مفهوم انومی اجتماعی دورکیم را توضیح دهید
 7. دغدغه اصلی مارکس در تغییرات سریع چه بود، اصول کلی تفکر مارکس را توضیح دهید
 8. دغدغه اصلی ماکس وبر چه بود و  مفهوم عقلانی شدن ماکس وبر را توضیح دهید؟
 9. موضوع نظریه پردازان کنش متقابل نمادین در جامع شناسی چست.. توضیح دهید؟
 10. ارزش ها و هنجارها را تعریف کنید.. سه مورد از هنجارها و ارزشهای فرهنگی در حال تغییر را نام ببرید
 11. قوم مداری چیست، با ذکر مثال روشن توضیح دهید، اثرات مثبت و منفی آن را توضیح دهید
 12. عوامل موثر بر تغییر اجتماعی را نام برده هر کدام را به اختصار توضیح دهید
 13. تغییرات در دوره مدرن سه علت اصلی داشته  ، هر سه مورد را توضیح دهید
 14. جهانی شدن به چه فرایندهایی اشاره  می کند؟
 15. ابعاد جهانی شدن را توضیح دهید
 16. عوامل موثر در جهانی شدن را توضیح دهید
 17. علل جهانی شدن فزاینده را نام برده و توضیح دهید
 18. سه دیدگاه مرتبط با جهانی شدن را نام برده نظرات هر کدام را با هم مقایسه کنید
 19. نظر گیدنز در باب جهانی شدن چیست؟
 20. جهانی شدن بر کدام جنبه های زندگی ما تاثیر داشته است، نام برده و توضیح دهید
 21. مخاطره های جهانی شدن از نظر الریش بک را نام برده و توضیح دهید
 22. اثرات جهانی شدن را بر نابرابری توضسح دهید
 23. حیطه مطالعاتی جامعه شناسی خرد چیست ، توضیح دهید
 24. کنش متقابل روزمره عمدتا معطوف به چه مواردی است چند نمونه را با مثال توضیح دهید
 25. قواعد اجتماعی صحبت کردن در زندگی روزمره اشاره به چه مواردی دارد؛ آزمایش های گارفینگل در این زمینه به چه صورت بوده است؟
 26. منظور از تخریب کنش متقابل، صداهای واکنشی و لغزش های زبان در کنش متقابل نمادین چیست؟ توضیح دهید
 27. منظور از مراودها، نشانه گذاریها و مدیریت تصویر در کنش متقابل نمادین چیست؟ توضیح دهید
 28. منظور از کنش متبقال در زمان و مکان چیست، توضیح دهید
 29. کنشهای ماکس وبر را نام برده، توضیح دهید سه نوع اقتدار وبری
 30. جرم و کجروی از نظر دورکیم را توضیح داده ، مفهوم وجدان جمعی دورکیم را شرح دهید


مطالب مشابه :


برای دانلود جزوه مردم شناسی از لینک زیر نیز می توانید استفاده کنید

دانشجویان روابط عمومی خانه کارگر تهران • پرتال دانشگاه جامع علمی
جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه جامع علمی - کاربردی خانه کارگر واحد17 کاشان مهمان صحن علنی مجلس

جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه جامع خانه کارگر واحد17 پرورش منطقه 13 تهران
نمونه سوالات جامعه شناسی دانشکده هنر و معماری

و مکتوبات جزوات اساتید دانشگاه تهران بوده و جهت بهره مندی جامع خانه کارگر تهران.
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

دانشگاه جامع علمی 1-دانشگاه تربيت معلم تهران- خيابان شهيدمفتح کاردانی مدیریت خانه
خلاصه¬ی درباره ي تقسيم كار اجتماعي

و مکتوبات جزوات اساتید دانشگاه تهران بوده و جهت بهره مندی جامع خانه کارگر تهران.
تأثيرات متقابل رسانه و انسان

و مکتوبات جزوات اساتید دانشگاه تهران بوده و جهت بهره مندی جامع خانه کارگر تهران.
جلسه هم اندیشی رؤسای مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی در تهران برگزار شد

در تهران دانشگاه جامع علمی هلال ایران، خانه کارگر جمهوری
دانشگاه جامع علمی كاربردی هم بهداشت حرفه ای گرفت

دانشگاه جامع علمی كاربردی و سلامت کارگر، بهداشت حرفه ای از دانشگاه تهران
برچسب :