دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی

در مواردی که دستگاه‌های اجرایی براساس قوانین و مقررات یا آراء قضایی موظف به تبدیل وضع برخی از کارمندان خود شده باشند نیز مکلفند با در نظر گرفتن مفاد بند یک راسا نسبت به تبدیل وضع اقدام کنند.

همچنین در راستای اصلاح فرآیندهای انجام کار از این پس در هر مرحله تعدادی شماره مستخدم در اختیار وزراء و روسای سازمانهای مستقل که در راس آنها معاون رئیس جمهور و استانداران قرار می گیرند تا در صورت حصول تمامی شرایط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واجدین شرایط اعم از افرادی که تبدیل وضع می شوند و یا به موجب مجوزهای قانونی به استخدام دستگاه های اجرایی ملی و دستگاه های وابسته به آنها یا دستگاه استانی در می آیند تخصیص داده شود.

بر این اساس ، اختصاص شماره های جدید موکول به اعلام تخصیص شماره های اختصاص داده شده قبلی به تفکیک برای افراد برابر فرم اطلاعات تدوین شده از سوی این معاونت و سایر اطلاعات و آمار مربوط و مورد نیاز که دستگاههای اجرایی باید به استناد ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار این معاونت قرار دهند خواهد بود.

براساس این ابلاغیه، مسئول حسن اجرای این بخشنامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استانداران محترم حسب مورد خواهند بود. بدیهی است اقدام دستگاه های اجرایی باید پس از حصول اطمینان از وجود سهمیه استخدامی صورت پذیرد. مقتضی است با عنایت به محدودیت های قانونی موجود در این زمینه از مکاتبه غیر ضرور در این خصوص اکیداً خودداری کنند.

این بخشنامه از سوی لطف ا... فروزنده معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

* اين كه فعلا ربطي به ما نيروهاي پيمانكاري نداره بعد از قرار دادي شدن ربط پيدا ميكنه

منبع كارمند نيوز


مطالب مشابه :


نیروی قراردادی یا استسمار نوین وبی سرو صدا

وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و شورای نگهبان، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی
ابلاغ دستور تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی

از سوي لطف الله فروزنده ابلاغ شد؛ دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی
بخشنامه راجع به تبديل وضعيت مستخدمين به رسمي وپيماني شماره 60123/200 مورخ 1/12/89

نیروهای قراردادی به تبدیل وضعیت نیروهای وضعیت دهیم و به پیمانی
تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دستور کار قرار دارد

تبدیل وضعیت نیروهای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به به صورت قراردادی کار
مجلس هم به داد نیروهای قراردادی نرسید.طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی در مجلس رد شد.

مجلس هم به داد 500هزارنیروی قراردادی نرسید.طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی در
آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی

آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی تا پایان سال برگزار می‌شود معاون توسعه
جزئیات استخدام و تبدیل وضعیت در ادارات دولتی

تبدیل وضعیت نیروهای نیروهای قراردادی به پیمانی گفت: تبدیل نیروی پیمانی به
اسامی پذیرفته شدگان آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی استان مرکزی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی دستگاههای اجرائی پس از طی
مجلس با فوریت طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن طرحی موافق

قراردادکارمعین - مجلس با فوریت طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی نمایندگان مجلس
دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی

دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی قراردادی به پیمانی نسبت به تبدیل
برچسب :