نتایج آزمون مجدد دوره بازآموزی مامور پذیرایی و انبارداری و استقبال و خانه داری (اردیبهشت93)

توجه:
نمرات دروسی که با رنگ تیره مشخص شده اند، در صورتی که جزء موارد امتحانی شما بوده، نیاز به آزمون مجدد دارد.
نمرات قبولی فراگیرانی که پرونده آنها ناقص باشد در سیستم ثبت نخواهد شد.

 


لیست نمرات را از 
 اینجا  دانلود کنید


مطالب مشابه :


اعلام نمره بازآموزی مامور پذیرایی، انباردار، خانه دار، استقبال و آشپز (دوره شهریور93)

نمرات بازآموزی مامور پذیرایی، انباردار، خانه دار، استقبال دوره مرداد - شهریور93:
اعلام نمره دوره بازآموزی مدیر و معاون راهنما (دوره دی 93)

نمرات دوره بازآموزی مدیر و معاون راهنما (دوره دی 93) در تاریخ 93/12/28 اعلام خواهد شد
نتایج آزمون مجدد دوره بازآموزی مامور پذیرایی و انبارداری و استقبال و خانه داری (اردیبهشت93)

آموزشی - نتایج آزمون مجدد دوره بازآموزی مامور پذیرایی و انبارداری و استقبال و خانه داری
نتایج دوره بازآموزی‌ درجه ۳ سنگ‌نوردی

پیک لجور - نتایج دوره بازآموزی‌ درجه ۳ سنگ‌نوردی - به درستیکه داناست به ذات قلبها
نمرات علمی بهورزان در آزمون علمی دی ماه 91

www.neginrosta.blogfa.com - نمرات علمی بهورزان در آزمون علمی دی ماه 91 بازآموزی بهورزان و
گزارش روز سوم و پایانی برنامه بازآموزی

بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد - گزارش روز سوم و پایانی برنامه بازآموزی - زندگی صحنه یکتای
انواع رشته های تحصیلی در کانادا

ورود دانشجویان به مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تجارت mba دانشگاه نمرات آن ها در امتحان
بررسی علل وعوامل افت تحصیلی در مدارس

به طورکلی نمرات او نسبت به ماه د ر کشور پاکستان بیشتر روی بازآموزی ها تأکید شد ه و
برچسب :