زبان انگلیسی پایه اول ( هفتم ) دوره اول متوسطه / کلاس هفتم درس1 (سایت آقای پورسینا)


آموزش رایگان اینترنتی آنلاین  کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول ( هفتم ) دوره اول متوسطه / کلاس هفتم درس 1

 
 
پیش آگاهی برای درس یک
 
مقدمه کوتاه در مورد تغییر کتاب درسی 
تغییر کتب درسی زبان انگلیسی لازم بود اماکتاب درسی زبان انگلیسی سال هفتم با وجود خوب بودن نقص بزرگی دارد.زیرا این کتاب مثل ساختمانی جالب و مدرنی است که اولین پله اش از حد استاندارد بلند تراست که فقط ورزشکاران و آموزش داداه ها میتوانند از آن بالا رفته و وارد این ساختمان شوند.مقصودم این است که فقط دانش آموزانی که از قبل با حروف و اعداد و برخی از کلمات ساده اطلاع دارند میتوانند همگام با برنامه کلاس پیشرفت کنند چون بقیه نمیتوانند در هفته ای یک جلسه این کتاب را طبق برنامه مدرسه فرا گیرند.اگراین کتاب مانند آموزشگاههای زبان با هفته ای سه تا چهار جلسه تدریس شود همه میتوانند یاد بگیرند درحایکه درس اول آن برای نوآموز بدون سواد قبلی انگلیسی آنقدر سخت است که بگمان من از همان اول فکر میکند این درس سخت است و جذب کلاس های خصوصی و آموزشگاهها شده و رسالت آموزش و پرورش و دبیر زبان را زیر سوال میبرد
اینجانب حسب بدهکاری ام به وطن و ملت ایران سعی نمودم با گنجاندن پیش آگاهی برای درس یک این کتاب این مشکل را کم کنم/امیدوارم حد اقل آندسته از دانش آموزان سراسر کشور که به اینترنت دسترسی دارند مشکل شان برطرف شود.
با تشکر مصطفی پورسینا
 
 
پیش آگاهی برای درس یک
 
 
آموزش حروف در زبان انگلیسی
 
قبل از یادگرفتن حروف انگلیسی باید بخاطر داشته باشید که یادگرفتن آن همانند آب خوردن راحت است، کافیست که اراده کنید.
 
 
 

آموزش حروف انگلیسی
 
در زبان انگلیسی چند حروف داریم؟
در زبان انگلیسی 26 حروف داریم که بصورتهای حروف بزرگ و حروف کوچک نوشته می شوند.
 
****************************************
 
آموزش حروف بزرگ انگلیسی
 
 
 
اشکال حروف بزرگ چگونه اند؟
 
حروف بزرگ انگلیسی عبارتند از:
 
 
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z 
 
 
آموزش نوشتن حروف بزرگ انگلیسی
برای یادگرفتن خواندن و نوشتن حروف بزرگ انگلیسی روی حروف زیر کلیک کنید تا قلم جادویی به شما روش درست نوشتن و درست تلفظ کردن آنها را  به شما نشان بدهد.برای دیدن بقیه حروف که در صفحه نمایش نیستند روی فلش قرمز رنگ سمت راست و برای بازگشت به حروف های قبلی روی فلش قرمز سمت چپ کلیک کنید.
 

 
 
آموزش خواندن و تلفظ حروف بزرگ انگلیسی
 
برای یادگرفتن خواندن حروف بزرگ انگلیسی روی حروف زیر کلیک کنید تا  درست تلفظ کردن آنها را  بشنوید.برای شنیدن تلفظ بقیه حروف که در صفحه نمایش نیستند روی فلش قرمز رنگ سمت راست و برای بازگشت به حروف های قبلی روی فلش قرمز سمت چپ کلیک کنید.
 

 
آموزش خواندن حروف بزرگ انگلیسی
برای یادگرفتن خواندن حروف بزرگ انگلیسی روی حروف زیر به ترتیب از چپ به راست کلیک کنید تا  درست تلفظ کردن آنها را  بشنوید
 
 

 
 
 
 
 
****************************************
 
 
 حروف کوچک انگلیسی
 
حروف کوچک زبان انگلیسی عبارتند از: 
a – b – c – d – e – f – g – h – i – j – k – l – m – n – o – p – q – r – s – t – u – v – w – x – y – z

آموزش نوشتن حروف کوچک انگلیسی
برای یادگرفتن خواندن و نوشتن حروف کوچک انگلیسی روی حروف زیر کلیک کنید تا قلم جادویی به شما روش درست نوشتن و درست تلفظ کردن آنها را  به شما نشان بدهد.برای دیدن بقیه حروف که در صفحه نمایش نیستند روی فلش قرمز رنگ سمت راست و برای بازگشت به حروف های قبلی روی فلش قرمز سمت چپ کلیک کنید.
 
 

 
 
 
 
آموزش خواندن حروف کوچک انگلیسی
برای یادگرفتن خواندن حروف کوچک انگلیسی روی حروف زیر کلیک کنید تا  درست تلفظ کردن آنها را  بشنوید.برای شنیدن تلفظ بقیه حروف که در صفحه نمایش نیستند روی فلش قرمز رنگ سمت راست و برای بازگشت به حروف های قبلی روی فلش قرمز سمت چپ کلیک کنید.
 

 
آموزش خواندن حروف کوچک انگلیسی

برای یادگرفتن خواندن حروف کوچک انگلیسی روی حروف زیر به ترتیب از چپ به راست کلیک کنید تا  درست تلفظ کردن آنها را  بشنوید
 


 
 
آموزش حروف انگلیسی : مرور سریع مقایسه حروف بزرگ و کوچک انگلیسی: 

Aa – Bb – Bc – Dd – Ee – Ff –G g – Hh – Ii – Jj – Kk – Ll – Mm – Nn –O o – Pp –Q q – Rr – Ss – Tt – Uu – Vv – Ww –X x – Yy –Z z
 
 
 
 
****************************************
 
تمرین در باره حروف
 
کلمات زیر را با حروف بزرگ انگلیسی بنویسید.
  pencil – desk – car – book-fish    
جواب:
PENCIL – DESK – CAR – BOOK - FISH
 
 

کلمات زیر را با حروف کوچک انگلیسی بنویسید.
HAND – BALL – MAP – DOOR - BOX 
جواب:
Hand – ball – map – door - box 
 
 
آموزش اعداد به انگلیسی
 برای یادگرفتن خواندن اعداد بطور صحیح روی اعداد زیر کلیک کنید تا تلفظ صحیح آنها را بشنوید.برای دیدن بقیه اعداد که در صفحه نمایش نیستند روی فلش قرمز رنگ سمت راست و برای بازگشت به حروف های قبلی روی فلش قرمز سمت چپ کلیک کنید.
 


 
 
اعداد از یا تا صد
 
  One یک Eight هشت Fifteen پانزده Fourty چهل Two دو Nine نه Sixteen شانزده Fifty پنجاه Three سه Ten ده Seventeen هفده Sixty شصت Four چهار Eleven یازده Eighteen هجده Seventy هفتاد Five پنج Twelve دوازده Nineteen نوزده Eighty هشتاد Six شش Thirteen سیزده Twenty بیست Ninety نود Seven هفت Fourteen چهارده Thirty سی Hundred صد
 
 
 
 
برای گفتن بیست و یک تا سی به این روش می گوییم.
 
  Twenty one بیست و یک  Twenty six بیست و شش  Twenty two بیست و دو  Twenty seven بیست و هفت  Twenty three بیست و سه  Twenty eight بیست و هشت  Twenty four بیست و چهار  Twenty nine بیست و نه  Twenty five بیست و پنج  Thirty سی 
 
 
 
برای بقیه مثلا از سی تا صد همانند بالا ادامه می دهید.
 
********************************************
  ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات زبان انگلیسی سال  هفتم قسمت ماقبل درس یک مربوط به صفحات 2 , 3 , 4 
 
 
ادرس 
انگلیسی
مکانیک
رستوران
ملاقات
بانک 
خانواده 
پرستار 
سالاد
کیک
گاراژ
بنشین 
تنیس 
بله
دکتر 
هندبال 
چراغ 
پلیس
آپدین - تازه
زیگزاگ 
صندلی 
و 
میز تحریر 
مداد
پاکن
مداد
 
ادرس 
انگلیش
مکنیک
رسترانت
ویزیت
بنک
فمیلی
نرس
س لد
کیک
گراژ
سیت دان 
تنیس
یس
داکتر 
هندبال
لمپ
پلیس
آپدیت
زیگزاگ
چر 
اند 
واتس 
پنسیل
گریت 
پن
 
address 
English 
mechanic 
restaurant 
visit 
bank 
family 
nurse 
salad 
cake 
garage 
kite 
tennis 
yes 
doctor 
handball 
lamp 
police 
update 
zigzag 
chair 
door 
desk 
pencil 
eraser 
pen 
 
 
 
  ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات زبان انگلیسی سال  هفتم  درس  1 
 
 
مال من - م
نام
گوش بدهید
به
انگلیسی
معلم
سلام و تعارف
دانش آموز
توی
کلاس – دانش آموزان
سلام
سلام
تشکر
متشکرم
بنشین
لطفا
من هستم
مال تو - ت
حالا - اکنون
تو - شما
بگویید - بگو
مال من - م
هست
چطور
خوب
و
چی هست
امروز
خوب
صبح
صبح بخیر
بعد از ظهر - عصر
آقا
خانم
اول
نام
آخر
فامیلی
بگو - بگویید
یک
یکی یکی
ببخشید
هیجی کردن – اسپل کردن
مای
نیم
لی سن
تو
انگلیش
تیچر
گریتینگ
استیودنت
این
کلس
های
ح لو
ثنک
ثنک یو
سیت دان
پلیز
آیم
یور
ناو
یو
تل
مای
ایز
هاو
فاین
اند
واتس
تودی
گود
مورنینگ
گود مورنینگ
افترنون
مستر
می سیز
فرست
فرست نیم
لست
لست نیم
سیی
وان
وان بای وان
اکس کیوز می
اسپل
my
name
listen
to
English
teacher
greeting
student
in
class
hi
hello
thank
thank you
sit down
please
im
your
now
you
tell
my
is
how
fine
and
whats
today
good
morning
good morning
afternoon
Mr.
Mrs.
first
first name
last
last name
say
one
one by one
excuse me
spell 
تاریخچه لغات پورسینایی 
 
من،مصطفی پورسینا اهل پورسینا محله هستم.روستایی باستانی که صد ها سال از زمانه جلوتر بود.زمانی که انگلیسی ها بالای درختان می خوابیدند ما در پورسینا محله کپرهایی داشتیم که چادر های سرهنگ قذافی پیش آنها مسخره بود.آنزمان که خانم های انگلیسی بعلت کمبود پارچه دامن های خیلی کوتاه می پوشیدند، دامن مادر بزرگم آنقدر بلند بود که زمین را جارو میزد. در آنزمان که پدر بزرگ های انگلیسی هم به علت کمبود پارچه مثل بچه کوچولو ها شلوارک میپوشیدند پاچه شلوار پدربزرگم آنقدر گشاد بود که یک اسب با بارش توی اون جا می شد.در حالیکه انگلیسی ها سوار شترمرغ میشدند ما در ده مان سوار اتول میشدیم.زمانیکه انگلیسی ها حرف زدن بلد نبودند ما در روستای مان انواع مطبوعات و رسانه های گروهی و ماهواره ای داشتیم.در همان روزگار از خوش شانسی انگلیسی ها یک جهانگرد کشورشان بنام مستر جک وارد پورسینا محله شد و چند هفته ای مهمان پدر بزرگم شد.
در مدتی که او مهمان پدر بزرگم بود سعی کرد زبان ما را یاد بگیرد و با انتقال آن به انگلستان به مردم آن دیار حرف زدن یاد بدهد .و ما نیز اسم لغت هایی که او از پورسینا محله یاد گرفت را لغات پورسینایی گذاشتیم.
در این سایت من سعی میکنم لغات پورسینایی هر درس را جدا کنم و با شرح ماجرا های آن شما را با آنها آشنا کنم .از آنجاییکه این لغات در اصل ایرانی هستند ،من مطمئن هستم شما آنها را سریع یاد میگیرید و برای همیشه فراموششان نمیکنید.
 
  
 
 آموزش لغات پوسینایی زبان انگلیسی کلاس هفتم درس 1

 
 
  
 
سلام  Hi 
 در روستای ما وقتی از کنار مزرعه ای رد می شود داد می زند های کجایی؟ صاحب مزرعه هم سر بلند می کرد و اونها با هم سلام و احوالپرسی می کردند. آقای جک  فکر می کرد همین های یعنی سلام. بنابر این هرموقع از کنار مشهدی ممد حسن رد می شد می گفت hi     مش مم دسن. و خلاصه بعداً در مورد سلام نوشت:   سلام = Hi 

 
 
 
 
دانش آموز student
جک به دانش آموزی که دم در خانه ما ایستاده بود اشاره کرد و گفت آیا این دانش آموز است؟پدربزرگ به شوخی گفت دانش آموز چیه؟ استادند.. جک فورا گفت: دانش آموز میشه استادند استودند و سرانجام گفت استیودنت و یادداشت کرد :     دانش آموز= Student   

 
 
 
 
 
  لطفا  Please 
پدر بزرگم و پدرش و آقای جک مشغول راه رفتن بودند. پدر بزرگم هی به جد مان می گفت خواهش می کنم یواشتر راه برو پات لیز می خوره.خواهش می کنم پا لیز نخوره. مستر جک فورا گفت خواهش میشه پالیز و سپس با کمی تغییر نوشت  خواهش = please     و بعداً پلیز تلفظ کرد. 
 
 خوب  Good 
  پدر بزرگ و مستر جک به یکی از آب میوه فروشی های روستای مان رفتند و پس از خوردن آب آناناس پدربزرگم به لوان اشاره کرد و گفت این لیوان خوبه .بغل دستی اش گفت: چرا؟ او جواب داد خوب است چون گود هست و زیاد جا میگیره.      مستر جک فوراً گفت پس خوب میشه گود و سپس نوشت  خوب= Good 
 
 
 


مطالب مشابه :


آموزش گریت

در نظر بگیرید از طرفین پارچه دو سانتی متر اضافه گذاشته و آموزش گریت. دانلود. چسب لاغری
طریقه دوخت كوسن با گل برجسته

آموزش خياطي و خانه داری مریم - نيم متر پارچه ابريشمي بنفش به عرض ۱۱۵ سانتي متر
آموزش دوخت دامن تنگ ساده

آموزش دوخت الگوی جلو رو لب به لب دولای پارچه سنجاق مشاوره زیبایی رایگان تقدیم
زبان انگلیسی پایه اول ( هفتم ) دوره اول متوسطه / کلاس هفتم درس1 (سایت آقای پورسینا)

آموزش رایگان اینترنتی بعلت کمبود پارچه دامن های دانلود مجموعه آموزش
دوخت جامدادی

پنل رایگان اس دو تکه چرم یا لایه و یا پارچه سفید دایره شکل به عنوان چشم عروسک آموزش گریت.
کلاس های جدید خانه کارگر تبریز مهر1392

دانلود دو پاورپوینت با جمعا 8 اسلاید و توضیح کامل آینه ها درس فیزیک . هاست رایگان.
مردم شناسی استان لرستان

دانلود رایگان کتاب · آبشار گریت تره پارچه ابریشمی مخصوصی است که زنان لر به
معرفي شرايط اقتصادي و مهاجرت به كانادا

دانشنامه علوم و آموزش رایگان دیکشنری و آموزش زبان آنلاین دانلود تن، پارچه تارو
همایش بین‌المللی باباطاهر لر

ای که در آغاز صحبت از «گریت» و «دهلران بافتن پارچه‌ايست كه دانلود رایگان 1
برترین اختراع های تصادفی تاریخ:

حدیث عشق - برترین اختراع های تصادفی تاریخ: - شعرونقاشی - حدیث عشق
برچسب :