فصل اول:ثواب و خواص منتخبی از اذکار تسبیحات و آیات

ثواب گفتن((لا اله الّا الله))

۱ پیامبر(ص)فرمودند:خدای بزرگوار به موسی بن عمران فرمودند:ای موسی.براستی که اگر آسمان هاو ساکنان آن که نزد من هستندو زمین های هفتگانه را دریک کفه ی ترازو گذاشته و((لا اله الّا الله)) را درکفه ی دیگری بگذارند ((لا اله الّا الله)) سنگین تر خواهد بود.

۲ـ امیر المؤمنین(ع)فرمودند:هیچ بنده ی مسلمانی نیست که بگوید((لا اله الّا الله)) مگر این که بالا رفته و هر سقفی را می شکافد و به هیچ کدام از گناهان او برخورد نمی کند،مگر این که آن را پاک می کندتا اینکه به خوبی هایی مانند خود برسدو بایستد.

۳ـ امام باقر(ع)فرمودند:ثواب هیچ چیز بیشتر از گواهی به ((لا اله الّا الله)) نیست. زیرا خداوند همتایی نداشته و در امر خود هیچ کسی با او شریک نیست.

۴ـ امام صادق (ع)فرمودند:گفتن ((لا اله الّا الله)) بهای بهشت است.

ثواب صد بار گفتن ((لا اله الّا الله))

۱ـ امام صادق (ع)فرمودند:عمل کسی که صدبار((لا اله الّا الله)) بگوید برتر از اعمال سایر مردم در آن روز است مگر کسی که بیش از این گفته باشد.

۲ـ امام صادق (ع)فرمودند:کسی که موقع رفتن به رختخواب صد بار((لا اله الّا الله))بگوید خداوند خانه ای در بهشت برای او می سازد وکسی که موقع رفتن به رختخواب صد بار از خداوند آمرزش بخواهد گناهان اومی ریزند همانگونه که برگ درخت میریزد.

ثواب گفتن((لا اله الّا الله وحدهُ وحدهُ وحدهُ))

۱ـ امام باقر(ع)فرمودند:جبرئیل نزد رسول خدا آمد و گفت:اگر شخصی از امت تو((لا اله الّا الله وحدهُ وحدهُ وحدهُ)) بگوید خوشبخت خواهد شد.

ثواب گفتن((لا اله الّا الله))با صدای بلند

۱ـ امام صادق(ع)فرمودند:رسول خدا(ص)فرمودند:هیچ مسلمانی بلند نمی گوید((لا اله الّا الله))مگر این که بی درنگ گناهانش زیر پاهایش می ریزند همانگونه که برگ های درخت زیر آن می ریزند.

۲ـ پیامبر(ص)فرمودند:در میان سخنان هیچ سخنی نزد خداوند بزرگوار دوست داشتنی تر از گفتن ((لا اله الّا الله))نیست. و هیچ بنده ای((لا اله الّا الله))نمی گوید مگر این که گناهانش زیر پاهایش می ریزند همانگونه که برگ های درخت زیر آن می ریزند.

ثواب زیاد گفتن تسبیحات اربعه

۱ـ امام صادق(ع)فرمودند:رسول خدا(ص)فرمودند:زیاد بگویید((سبحان الله،والحمدلله ولا اله الّا الله والله اکبر))زیرا که این ذکرها در روز قیامت در حالی می آیند که عده ای از فرشتگان در جلو و عده ای دیگر در پشت سرآن ها و عده ای در پشت سر این گروه با شکوه و عظمت خاصّی حرکت میکنند و این ها باقیات الصّالحات می باشند.

ثواب گفتن صدبار((سبحان الله))

۱ـ امام صادق(ع)فرمودند:کسی که بگوید:((سبحان اللهِ و بحمدهِ سبحان اللهُ العظیم و بحمدهِ))خداوند سه هزار حسنه برای او نوشته و سه هزار درجه اورا بالا می برد و از این ذکر پرنده ای می آفریند که خداوند را تسبیح می کند و پاداش این تسبیح برای او خواهد بود.

ثواب چهار بارگفتن((الحمدلله ربّ العالمین))در صبح وشب

۱ـ امام صادق(ع) فرمودند:کسی که در صبح چهار بار((الحمدلله ربّ العالمین)) بگوید بی تردید شکر آن روز را به جا آورده است وکسی که در شب آن را بگوید شکر آن شب را به جا آورده است.

ثواب شهادت به یگانگی خدای متعال ورسالت حضرت محمد(ص)

۱ـ امام صادق(ع)فرمود که پدرم فرمودند:کسی که شهادت بدهد خدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت ندهد حضرت محمد(ص) رسول خداست ده حسنه برای او نوشته می شود و اگر شهادت بدهد حضرت محمد(ص) رسول خداست دو هزارهزار حسنه برای او نوشته می شود.

ثواب صد بار تکبیر تسبیح تحمید و تحلیل

۱ـ امام صادق(ع)ازپدرانش روایت نموده است که امیرالمؤمنین فرمودند:فقرا نزد رسول خدا آمده و عرض کردندای رسول خدا. ثروتمندان دارایی دارن که بنده آزاد کنند ولی ما نداریم؛دارایی دارند که با آن جهاد کنند ولی مانداریم؛ دارایی دارند که حج بروند ولی ما نداریم؛پیامبر(ص) فرمودند:هر کسی صد بار تکبیر (الله اکبر)بگوید از آزاد کردن صد بنده بالا تر است و کسی که صد بار تسبیح (سبحان الله)بگوید بالاتر از بردن صد شتر به حج است و کسی که صد بار تمحید کند(الحمد لله)بگوید بالا تر از بردن صد اسب با زین،دهنه و رکاب آن در راه خداست.

ثواب بردن نام خدا به هنگام وضو

۱ـ امام صادق(ع)فرمودند: کسی که هنگام وضو نام خدا را ببرد تمام بدنش پاک می شود و این کار کفاره گناهان بین دو وضو خواهد بود.و کسی که نام خدا را نبرد فقط آن مقدار از بدنش که آب به آن می رسد پاک می شود.

ثواب فرستادن صلوات هنگام رکوع،سجده و قیام

۱ـ امام باقر(ع)فرمودند:کسی که در رکوع،سجده و قیامش بگوید(اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد)خداوند برای او همانند ثواب رکوع سجده و قیام را می نویسد.

ثواب خواندن چهارآیه اول سوره ی بقره،آیةالکرسی ودو آیه پس ازآن و سه آیه آخر این سوره

۱ـ امام زین العابدین(ع)نقل می نماید که رسول خدا(ص)فرمودند:کسی که چهار آیه ی اول سوره ی بقره،آیة الکرسی و دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر این سوره را قرائت نماید،خودش و مالش دچار هیچ گونه آفتی نخواهد شد؛شیطان به او نزدیک نشده و قرآن را فراموش نخواهد کرد.

ثواب خواندن صد آیه قرآن و گفتن هفت بار ((یا الله)) پس از آن

۱ـ امیر المؤمنین(ع)فرمودند:کسی که صد آیه قرآن از هر کجای آن،را بخواند و سپس هفت بار ((یا الله)) بگوید،اگر دعا کند که سخره ای از جایش کنده شود،ان شاءالله کنده خواهد شد.

ثواب صلوات بر پیامبر

۱ـ امام باقر(ع)از پدرانش (ع) روایت نموده است که رسول خدا(ص)فرمودند:در روز قیامت من در کنار ترازوی اعمال هستم.کسی که گناهانش سنگین تر از کار های نیکش باشد،صلوات هاییرا که بر من فرستاده است می آورم تا بار های نیکش را سنگین تر نمایم.

۲ـ شخصی نزد امام صادق(ع) آمد و گفت:وارد خانه ی خدا شدم و هیچ دعایی جز صلوات برپیامبر(ص) به یادم نیامد. فرمودند:هیچ کسی کاری بهتر از کار تو در آنجا انجام نداده است.

۳ـ امیر المؤمنین(ع)فرمودند:هیچ دعایی به آسمان نمی رسد،مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد.

ثواب خواندن ((آیةالکرسی))هنگام خواب و پس از هرنماز

۱ـ شخصی می گوید: از امام رضا(ع)شنیدم که فرمودند: کسی که به هنگام خواب آیةالکرسی بخواند،ان شاءالله از فلج شدن ترسی نخواهد داشت.و کسی که آن را پس از هرنمازی بخواند،هیچ گزنده زهردارای به او آسیب نخواهد رساند.

ثواب فرستادن صلوات و سلام کردن بر پیامبر(ص)و دوستی او

۱ـ امیر المؤمنین(ع)فرمودند:صلوا ت فرستادن بر پیامبر(ص)گناهان را از بین می برد٬بهتر از نابود کردن آب آتش را.سلام کردن بر پیامبر(ص)برتر از آزاد کردن چند برده است. دوست داشتن رسول خدا(ص) برتر از فداکردن جان هاست. یا فرمودند:برتر از شمشیر زدن در راه خداست.

ثواب صد بار صلوات بر پیامبر(ص)در روز جمعه

۱ـ امام رضا(ع)نقل می نمای که رسول خدا (ص)فرمودند:کسی که در روز جمعه صد بار بر من صلوات بفرستدخداوند شصت حاجت او را برآورده می نماید:سی حاجت مربوط به دنیا و سی حاجت مربوط به آخرت.

ثواب صدبار صلوات ب رمحمد و آل او پس از صبح

۱ـ شخصی میگوید امام صادق(ع)از من پرسیدند نمی خواهی چیزی یادت بدهم ک هخداون خداوم صورتت را از حرارت جهنّم حفظ نماید؟عرض کردن:چرا.فرمودند:«پس از سپیده دم صد بار بگو(اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد)تا خداوند صورتت را از حرارت جهنّم حفظ نماید.

ثواب صلوات فرستادن برحضرت محمد(ص)و اهل بیت او(ع)

۱ـ امام صادق(ع)فرمودند:در کتابی خواندم که هر کسی که بر محمد و آل او صلوات بفرستد(اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد)خداوند برای او صد حسنه٬و کسی کهبر اهل بیت او صلوات بفرستد(اللهمّ صلّ علی محمّد و اهل بیته) خداوند برای او هزار حسنه می نویسد.

ثواب صلوات بر پیامبر(ص)با صدای بلند

۱ـ امام صادق(ع)نقل می نماید که رسول خدا (ص)فرمودند:با صدای بلند بر من صلوات بفرستید.زیرا این کار نفاق را از بین می برد.

ثواب صد بار تکبیر در شب

۱ـ امام زین العابدین(ع)فرمودند:کسی که هنگام شب صد بار تکبیر بگوید،همانند کسی است که صد بنده را آزاد کرده باشد.

ثواب صلوات بر پیامبر(ص)واوصیای او پس از نماز در روز جمعه

۱ـ شخصی از امام صادق(ع) پرسید بهترین اعمال در روز جمعه چیست؟فرمودند:صد بار صلوات بر محمد و آل محمد پس از عصر و هر چه بیشتر صلوات بفرستی بهتر است.

ثواب هفتاد بار استغفار در هر روز از شعبان

۱ـ ... کسی که در هر روز از شعبان هفتاد بار بگوید:((أستغفر الله الّذی لا اله الّا هو الرّحمن الرّحیمُ الحیُّ القیّوم و أتوبُ إلیه)) در ((افق مبین)) نوشته می شود.عرض کردم:((افق مبین))چیست؟فرمودند:در برابر عرش با رود های جاری که ثواب های بزرگ و عالی درآن نهفته است.

ثواب گفتن((لاحَولُ و لا قُوَّةَ إلّا بِالله))در هر روز

۱ـ امام صادق(ع)فرمودند:کسی که در هر روز صد بار بگوید((لاحَولُ و لا قُوَّةَ إلّا بِالله))، خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور می گرداند که کمترین آن ها غم و غصه است.

ثواب استغفار

۱ـ رسول خدا(ص)فرمودند:هر مرضی دارویی دارد و داروی گناه استغفار است.

۲ـ امام صادق(ع)فرمودند:کسی که هنگام خواب صد بار از خدا طلب آمرزش نماید،در حالی شب را به پایان می برد که همه ی گناهانش می ریزند؛ همانگونه که برگ های درخت می ریزند؛ و در حالی وارد صبح می شود که هیچ گناهی ندارد.

۳ـ امام باقر(ع)از پدرانش(ع)که رسول خدا(ص)فرمودند:خوشا به حال کسی که در روز قیامت در نامه ی عملش زیر هر گناهی((أستغفرُالله))باشد.

ثواب تسبیح حضرت فاطمه زهراء(س)

۱ـ امام باقر(ع)فرمودند:کسی که با تسبیح حضرت فاطمه(س)، تسبیح بگوید، آمرزیده می شود. و این تسبیح با زبان صد تاست و در ترازوی اعمال الهی هزارتا. این تسبیح شیطان را طرد و خداوند را راضی می نماید.

۳ـ شخصی می گوید:شنیدم که امام صادق(ع)فرمودند:تسبیح حضرت فاطمه(س) را پس از هرنماز، بیش از هزار رکعت نمازدر هر روز دوست دارم.

 


مطالب مشابه :


اذكار و اوراد عجيب

دنبال خدايى!؟بيا توو آتشیز - اذكار و اوراد عجيب - شناخت خدا - دنبال خدايى!؟بيا توو
خواب دیدن وقایع عجیب و یا اشخاص

ذکر و دعا - خواب دیدن وقایع عجیب و یا اشخاص - وبلاگی که در آن می توانید اذکار و اوراد و
ذکرهای عجیب و عظیم

ذکرهای عجیب و ماه رمضان به دوستان عزیزم چند کتاب در باب اذکار عظیم برای دانلود گذاشتم
اثری عجیب

دعاها و اذکار الهی - اثری عجیب - وبلاگ انواع دعا و ذکر و خواص ایات قران کریم و مطالب مذهبی
ذکر عجیب ؛ علامه حسن زاده

« بقاء فنا » - ذکر عجیب ؛ علامه حسن زاده برچسب ها: علامه حسن زاده آملی, ذکر و اذکار,
زیاد شدن ثروت

جهت فتوحات بی نهایت وزیاد شدن ثروت اثری عجیب ونفعی غریب دارد بمدت چهل شب هر شب چهل بار سورۀ
خواص عجیب صلوات

اذکار-ادعیه-مناجات♥ارتباط باخدا♥ - خواص عجیب صلوات - - اذکار-ادعیه-مناجات♥ارتباط باخدا♥
فصل اول:ثواب و خواص منتخبی از اذکار تسبیحات و آیات

فضائل و مکافات عجیب اعمال در دنیا و آخرت - فصل اول:ثواب و خواص منتخبی از اذکار تسبیحات و آیات -
برچسب :