بیمه درمان گروهی

سازمان ها و شركت هاي موفق براي بالابردن رضايتمندي كاركنان خود انواع خدمات رفاهي و درماني را براي آنان فراهم مي آورند . زيرا معتقدند كه كاركنان راضي به سازمان وفادار مانده و در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر مي دارند.
با توجه به هزینه های روز افزون  خدمات بیمارستانی و به منظور جبران اين  هزینه ها ، شرکتهای بیمه اقدام به ارائه بیمه هاي درمان تکمیلی خود نموده اند. بيمه تکمیل درمان  صرفا به صورت گروهي ارائه مي گردد و موسسه ها ، سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي كه تعداد كاركنان آنان  از حد معینی  بيشتر باشد مي توانند تحت پوشش بيمه گروهي مازاد درمان قرار گيرند . در بيمه درمان گروهي ، جبران هزينه هاي بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود تحت پوشش بوده و هزينه هاي پاراكلينيكي ، هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم ، هزينه هاي مجاز سرپائي ، هزينه پیوند اعضاء طبيعي بدن ، هزينه هاي آمبولانس و ... قابل اضافه شدن به پوشش اصلي مي باشد .


مطالب مشابه :


بيمه اقساطي ويژه شاغلين شركت نفت

شرکت بیمه کوثر - بيمه اقساطي ويژه شاغلين شركت نفت - بیمه کوثر نمایندگی علی حاتمی
استخدامی شرکت نفت

راهرو - استخدامی شرکت نفت - این راه رو می رود تا برسد به انتهای راهرو، به خودش، انتهای جهان!
بیمه آتش سوزی

شرکت بیمه کوثر - بیمه آتش سوزی - بیمه کوثر نمایندگی علی موسسه فرهنگی ورزشی نفت
شرایط بازنشستگی عادی کارکنان نفت

نفت - شرایط بازنشستگی عادی کارکنان نفت - اخبار نفت و انعكاس مشكلات پرسنل نفت nafti.blogfa.com - نفت
بیمه درمان گروهی

شرکت بیمه کوثر وشركت نفت به صورت اقساط ده ماهه و کسر از حقوق با تخفیفات وِیژه
برچسب :