مسئول دفتری

سوالات عملي مسئول دفتری

هرم سازمانی را رسم کنید.

وسایل کار منشی و نحوه چیدمان آن را شرح دهید.

خصوصیات رفتاری و شغلی منشی چگونه باید باشد؟

اگر در یک اداره مسئول دفتر باشید و یک فرد لجباز بر سر موضوعی لجبازی کند چگونه با او برخورد می کنید؟

اگر منشی سازمان .......... باشید و ارباب رجوع بخشنامه ی مورد نظر را متوجه نشود چگونه با او برخورد می کنید؟

یک فرم تلفنگرام طراحی کنید و پیام زیر را ثبت کنید.

از اداره کل جهاد کشاورزی به شهرستان گنبد – کلاس های آموزشی کشاورزان جهت استفاده بهینه از سموم و آفت کش ها از شنبه 17/7/90 به مدت یک هفته شروع می شود. تاریخ تلفن 1/7/90 ساعت 10 صبح

از انواع ارتباطات ذکر شده هر کدام مثالی ذکر کنید.

الف) ارتباط شفاهی      ب) ارتباط کتبی       ج) ارتباط افقی      د) ارتباط عمودی (از بالا به پایین)    ه) ارتباط عمودی (از پایین به بالا)

یک فرم ملاقات با مدیر طراحی کنید و 3 ملاقات در آن ثبت نمایید. زمان هر ملاقات 10 دقیقه و فاصله ی هر ملاقات 30 دقیقه در نظر گرفته شود.

یک فرم کار روزانه برای مسئول دفتر ریاست دانشگاه آزاد شهر خود طراحی کنید و برنامه روزانه تاریخ 5/8/90 در نمازخانه شهرداری تشکیل خواهد شد. برای این جلسه دعوت نامه نیز صادر کنید.

یک گزارش بازدید از کارخانه ی تولید سیمان بنویسید و مشکلات و نارسایی های آن را بیان نمائید. گزارش در تاریخ 17/5/90 تنظیم شده است.

جملات زیر را ویرایش کنید.

الف) هیئت مدیره، مدیرعامل، کارکنان اداره مخابرات بخشهای مربوط به خود را مشخص نمودند.

ب) بازرسین شرکت سی ان جی گزارشات زیادی را تلفنا به مدیریت اعلام کردند.

ج) آقای رئیس گفت، بهتر است خیابان را سریعتر آسفالت کنید.

یک قراردادکاری با شرکت خدماتی امین منعقد کنید. این قرارداد یک ساله و از تاریخ 30/6/89 شروع می شود و یک هفته قبل از شروع قرارداد تنظیم شده است.

نمونه ای از فرم اتاق جلسه را طراحی کنید.

یک دعوت نامه برای شرکت کنندگان جلسه روز شنبه مورخه 7/8/80 با موضوع مشکلات و نارسایی های شرکت تولیدی سنا بنویسید.


مطالب مشابه :


فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
80- نحوه خرید ملک

(نمونه فرم در 705-قرارداد با 1106-قرارداد انجام كلیه امور منشی گری 1107-قـــرارداد
قانون کارشناسان رسمی دادگستری

دانلود بیش از 600 نمونه قرارداد کاری دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثريت
106- تعیین و تعدیل اجاره بها

دانلود بیش از 600 نمونه قرارداد باشد و با قرارداد فرم ضوابط تمديد قرارداد
مسئول دفتری

خصوصیات رفتاری و شغلی منشی یک فرم ملاقات با مدیر طراحی کنید نمونه ای از فرم اتاق
508- اجاره نامه مسکونی

نمونه قرارداد 705-قرارداد با 1106-قرارداد انجام كلیه امور منشی گری 1107-قـــرارداد
913 - وکالت فروش اتومبیل

دانلود بیش از 600 نمونه قرارداد کاری 705-قرارداد با امور منشی گری 1107-قـــرارداد
109- ‌قانون زمين شهری

دانلود بیش از 600 نمونه قرارداد کاری 705-قرارداد با امور منشی گری 1107-قـــرارداد
اساسنامه مجتمع مسکونی سروش

تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره با منشی و در غیاب او با قرارداد تا فرم تماس با
ارزيابي و تعيين قيمت املاک

دانلود بیش از 600 نمونه قرارداد کاری 705-قرارداد با امور منشی گری 1107-قـــرارداد
برچسب :