اطلاعيه دانشگاه فرهنگيان درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون جذب نيروي قرار

 

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون جذب نيروي قراردادي دانشگاه فرهنگيان در سال 1393 مي‌رساند، كه ثبت نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق سايت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.iاز روز سه شنبه مورخ 8/7/1393 آغاز و لغايت روز سه شنبه مورخ 15/7/1393 پايان مي‌پذيرد.

لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده با توجه به جدول رشته‌هاي تحصيلي و شرایط احراز رشته های شغلی و جدول ظرفيت پذيرش رشته‌هاي شغلي در استانها (جداول شماره 1 و مندرج در ذيل اين اطلاعيه) و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.

الف- شرایط عمومی داوطلبان:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3- اعتقادوالتزام به دين مبين اسلام يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

4- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران.

5- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل منافي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شئون شغلي.

6- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر.

7- عدم محكوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس راي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

8- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر ، مشروبات الكلي و نظاير آن.

9- نداشتن رابطه استخدامي با ساير دستگاه هاي اجرايي.

10- دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.

11- برخورداري از سلامت ، توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ب- شرایط اختصاصی داوطلبان:

1- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري (تخصصي و حرفه اي).

2- نداشتن بيش از 35 سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و40 سال تمام براي دارندگان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه‌اي و 45 سال تمام براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري تخصصي.

3- ايثارگران وضعيت خود را در تقاضانامه ثبت نام مشخص نمايند.

تذكر: وضعيت ايثارگري داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه در زمان مصاحبه بررسي خواهد شد.

4- مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن اضافه مي گردد.

5- بومي بودن: بومي استان به داوطلبي اطلاق مي شود كه داراي يكي از شرايط زير باشد:

الف- محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضاي محل خدمت يكسان باشد.

ب- سه سال از سنوات تحصيلي داوطلب (اعم از ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) در استان مورد تقاضاي محل خدمت طي شده باشد.  

تذكر:

1- ملاك محاسبه سن داوطلبان تاريخ ثبت نام (8/7/93) مي باشد.

2- ثبت نام و ارسال مدارك درخواستي صرفاً از طريق وبگاه اينترنتي دانشگاه امكان پذير خواهد بود و از ارسال فيزيكي مدارك درخواستي و يا مراجعه حضوري جهت ثبت نام خودداري شود.

3- تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان بايد قبل از تاريخ ثبت نام (8/7/93) باشد. (تاريخ فراغت از تحصيل همان تاريخي است كه در متن دانشنامه و يا گواهي موقت فراغت از تحصيل درج مي شود.)

4- اصل اسناد مذكور و مستندات، از قبيل: مدرك تحصيلي، كارت ملي، كارت پايان خدمت، شناسنامه، مدرك مربوط به سه سال تحصيل در استان مورد تقاضا دال بر سكونت (بومي استان)، گواهينامه هاي مرتبط با مهارت شغلي و سوابق تجربي، زبان خارجي، مدارك ايثارگري و ... در مرحله مصاحبه تخصصي دريافت مي گردد.

ج- مراحل ثبت نام :

- مراجعه به سايت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir.

- تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.

- ارسال عکس : داوطلب می بایست یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.

•عکس 4×3 تمام رخ با زمينه سفيد که در سال جاری گرفته شده باشد.

•عکس اسکن شده باید با فرمت jpg باشد.

•اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 400×300 پیکسل و حداقل 300×200 پیکسل باشد.

•تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد.

•حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 35 کیلو بایت بیشتر باشد.

•حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

•حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید و در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

د – پرداخت وجه ثبت نام: 

متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون می بایست از روز سه شنبه مورخ 8/7/1393 تا پایان روز سه شنبه مورخ 15/7/1393پس از مراجعه به سایت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir نسبت به واریز مبلغ 525.000 (پانصد و بيست و پنج هزار) ریال به عنوان هزینه ثبت نام در آزمون جذب نيروهاي قراردادي از درگاه اینترنتی و با کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.

نكات مهم :

1- مدت زمان ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و متقاضیان باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.

2- ثبت نام زمانی تکمیل می‌گردد که مراحل با موفقیت انجام شده و شماره پيگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام شود. (متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام، کد پيگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل آزمون نزد خود نگهداری نمایند.)

3- ثبت‌نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت دانشگاه فرهنگيان و بصورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی‌باشد. به تقاضاهای حضوری و یا مدارک ارسالی از طریق پست ترتیب اثر داده نخواهد شد و تعهدی را نیز برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.

4- داوطلبان قبل از پرداخت وجه ثبت نام لازم است از احراز شرايط (عمومي و اختصاصي و ...) خود با مفاد اين آگهي، اطمينان حاصل نمايند. (وجوه پرداختي جهت ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نمي‌شود.)

5- صدور كارت شركت درآزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي داوطلب تلقي نمي‌گردد، با توجه به اينكه ثبت‌نام داوطلب در اين مرحله براساس ارائه اطلاعات خوداظهاري بوده و مدارك و مستندات اين اظهارات بعد از آزمون بررسي خواهد شد، چنانچه در هر مرحله محرز شود كه داوطلب به اشتباه و يا عمد اطلاعات خلاف، ارائه نموده و يا فاقد شرايط مندرج در اين آگهي است، از طي مراحل بعدي محروم مي شود و حتي در صورت انعقاد قرارداد، قرارداد منعقده لغو و بلا اثر مي‌گردد، به هر حال مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلامي در متن اين آگهي به عهده داوطلب مي باشد.

6- انتخاب داوطلبان براي مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان سه برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي و تخصصي را كسب نموده اند ، به ترتيب بالاترين نمرات تخصصي انجام خواهد شد.

7- اسامي پذيرفته شدگان پس از تاييد مراجع ذيصلاح از طريق سايت دانشگاه فرهنگيان حد اقل يك ماه بعد از برگزاري آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

  ه‍- زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شركت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 20/8/1393 لغايت روز چهارشنبه مورخ 21/8/1393 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه مورخ 22/8/1393 در تهران و ساير مراکز استانها برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

و- مواد آزمون:

-مواد آزمون عمومي (با ضريب يك) عبارتند از: زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي، فرهنگ و معارف اسلامي، اطلاعات سياسي ، اجتماعي و مباني قانوني ، هوش و استعداد تحصيلي.

-مواد آزمون تخصصي (با ضريب دو) بر حسب رشته شغلي مربوطه خواهد بود.

توجه: مواد آزمون تخصصي در تاريخ 12/7/1393 از طريق سايت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

* اقلیت های مذهبی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می‌گردد.

* آزمون بصورت چهار گزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ هاي نادرست برگزار مي گردد.


مطالب مشابه :


مرکز آموزش صها (مرکز علمی کاربردی مالک اشتر)

آموزش دانشگاه مالک اشتر اصلا را به متقاضیان در مرکز ثبت نام کنید




اطلاعيه دانشگاه فرهنگيان درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون جذب نيروي قرار

بچه های فیزیک مالک اشتر. ثبت نام: متقاضیان واجد شرایط از طريق سايت دانشگاه به اطلاع




وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران استخدام مي‌كند

بچه های فیزیک مالک اشتر. التحصیلان متعهد و برتر دانشگاه های کشورتعداد کلی ثبت نام :




استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بچه های فیزیک مالک اشتر. مدارک ثبت نام می ثبت نام: ثبت نام متقاضیان واجد شرایط




جذب هیئت علمی بهمن 91

و هنگام ثبت نام گواهي مالک اشتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر




دانشگاه پیام نور

دانش پذیر ثبت نام و پس از دانشگاه مالک اشتر، موسسه ی متقاضیان این رشته




کارشناسی ارشد: MBA

های مربوطه ثبت نام برای اکثر متقاضیان این گمان دانشگاه مالک اشتر تعداد




ثبت نام اعتکاف 92 شروع شد

ثبت نام اعتکاف متذکر می گردد نام نویسی متقاضیان فقط در زمان اعلام شده مالک اشتر




برچسب :