درختچه موز در موزیباغ75955082965665246830.jpg کاشت درخت موز منزل آقای حسن خلیلی
07027308767087161618.jpg

درخت موز در موزیباغ  منزل آقای حسن خلیلی   رشد انواع درختان گرمسیری منجمله موز وخرما که به صورت آزمایشی  در منازل بعضی از اهالی کاشت شده اند جالب توجه میباشد.از آن جمله میتوان به درخت موز در منزل آقای حسن خلیلی(حاجاق) ودرخت نخل بسیار بزرگ در منزل آقای حسین مقصودی اشاره کرد.


مطالب مشابه :


درختچه موز در موزیباغ

درخت موز در موزیباغ منزل آقای حسن ودرخت نخل بسیار بزرگ در منزل آقای حسین مقصودی اشاره
تكثير خرما به روش كشت بافت

استفاده از تکنيک سايه دهي يا رنگ پاشي بوسيله حصير يا برگ هاي خشک نخل براي جلوگيري از افزايش
رنگ ها، گياهان، ميوه هاي، اعضاي بدن انسان، كالاها،و حيواناتي كه درقرآن نام برده شده اند.

نَخل = درخت خرما طَلح = درخت موز نَوي = هسته
دانلود مدل نخل گیاهان درختان استوایی | CGAXIS Exotic Plants vol.15

مدل درختان استوایی نخل موسی Acuminata / درخت موز وحشی 17 - آدامس اکالیپتوس cladocaylx / شکر 18
موارد استفاده گونه های گیاهی مقاوم به خشکی

وب سایت درخت شناسی دانشگاه virginia. نخل پنبه موز
برچسب :