فرم رضایتنامه اردو و بازدید

بسمه تعالي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

رضايت نامه

ولي محترم دانش آموز: .............................. كلاس ............................

با سلام و احترام؛

           اين مدرسه در نظر دارد برنامه استخر دانش آموزي را كه در روز ...................................... مورخة ............................... در محل مدرسه به تصويب شوراي مدرسه رسيده است را در روز ............................. مورخة ....................................... از ساعت 13:30 الي 16 در محل استخر شهيد باكري برگزار نمايد. چنانچه با شركت فرزندتان در اين برنامه موافقت داريد رضايت نامة زير را تكميل نموده و تا روز چهارشنبه به دفتر مدرسه تحويل نمائيد. چنانچه نكته اي در موردفرزندتان مد نظر  سرپرستان بايد قرار گيرد را مرقوم فرمائيد.

توضيح: مدرسه تنها در قبال آنچه شما قيد مي كنيد مسئوليت دارد.

مدير مدرسة راهنمائي شاهد 2 پسران

                                                                                     محمد مجرد قره باغ

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

بسمه تعالي

مديريت محترم مدرسه؛

با سلام، اينجانب .......................................... ولي دانش آموز مذكور، رضايت كامل خود را مبني بر حضور فرزندم در برنامه استخر ياد شده را اعلام مي دارم.

توجه:

1.       همراه داشتن مايو، صابون و حوله الزامي است.

2.       از همراه داشتن وسايل گران قيمت خودداري شود. در صورت مفقود شدن، مسئوليت بر عهدة صاحب آن خواهد بود.

3.       از دويدن و شوخي هاي بيمورد اكيداً اجتناب گردد.

نام و نام خانوادگي ولي

امضاء و اثر انگشت

موارد قابل ذكر ولي:

1.       .

2.       .

3.       .

 

 


مطالب مشابه :


رضایت نامه اردو

رضایت نامه اردو بسمه تعالی
فرم رضلیت نامه اردوی عملی راهیان نور- غیر قابل تغییر در مدارس

رضایت نامه . رضایت کامل خودم را مبنی بر حضور فرزندم در برنامه اردو/بازدید دانش‌آموزی
متن رضایت نامه اردو

فروشگاه اینترنتی بزرگ توپراک toprak.ir - متن رضایت نامه اردو - رضایت دارم که فرزندم به نام
فرم رضایتنامه اردو و بازدید

اطلاعات نوجوانان - فرم رضایتنامه اردو و بازدید رضايت نامه. ولي محترم دانش آموز:
فرم رضایت نامه قم و کاشان

دبیرستان کار و اندیشه 2 - فرم رضایت نامه قم و کاشان - ارتباط میان اولیاء و دبیرستان
شيوه نامه اجرايي اردو و بازديد دانش‌آموزي

شيوه نامه اجرايي اردو و بازديد دانش‌آموزي. مقدمه. يكي از ويژگي‌هاي آموزش و پرورش نوين
فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی

دبستان توحید نوجه ده - فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی - این وبلاگ شرح مختصری از اقدامات
برچسب :