عكس قوچ اوريال (1)

   نوع    :   قوچ اوريال  ( پروانه )

 

   شكارگاه   : منطقه كلاريز ---دامغان

 

 حاضرين :        زنده ياد حسن منشي زاده                 

 زمان     :    آذر  ۱۳۷۹

 


مطالب مشابه :


شكوه البرز .

هنگامي‌كه پروانه شكار قوچ البرز مركزي را در دست داشتم، فقط و فقط به يك قوچ خالص، زيبا و




شكار قوچ ماركوپلو

دوست داران شكار و طبيعت دامغان - شكار قوچ ماركوپلو - بياد همه ي كبوتران سفر کرده كه عاشق




به‌دنبال قوچ البرز

در فاصله تقريبا 1500 متري ما يك گله شكار مي‌چريد، دقيق نگاه كردم و ديدمشان، شش تا قوچ خوب داخل




شکار کل و قوچ در 50سال پیش

سرو آزاد - شکار کل و قوچ در 50سال پیش - عادل چون درخت خرما خواهد شکفت و چون سرو آزاد لبنان نمو




قوچ ارمنی.

شکار در ایران - قوچ ارمنی. پدر و عموهايم شكارچي بودند. همراه آنها به شكار مي رفتم.




قوچ کوهی

شکار و طبیعت - قوچ کوهی كانون شكار ، تير اندازي و دوستداران طبيعت ايران:: ::




ايران ركورد جهاني شكار قوج البرز را شكست

دوست داران شكار و يك شكارچي ايراني در ارتفاعات ورجين در شمال تهران ركورد قوچ البرز




قوچ وحشي

Hidden-see - قوچ وحشي - Four Angles of Science & Art




شکار در شكارگاه

خاطرات شكار قوچ - شکار در شكارگاه - www.zkk600.blogfa.com




عكس قوچ اوريال (1)

دوست داران شكار و طبيعت دامغان - عكس قوچ اوريال (1) - بياد همه ي كبوتران سفر کرده كه عاشق طبيعت




برچسب :