آشنايي با مسائل‌ ‌حقوقي سرقفلي اماكن تجاري‌ مطابق قانون روابط موجر و مستاجر

سرقفلي معمولا به مبلغي كه مالك علاوه بر اجاره بها از مستاجر دريافت ‌مي‌ ‌كند گفته مي شود ولي حق كسب و پيشه مبلغي است كه در قبال تخليه يا انتقال مورد‌ ‌اجاره به مستاجر پرداخت مي شود و اصولا حق كسب و پيشه در بستر زمان و به واسطه نوع‌ ‌فعاليت تجاري، ‌مكان و متراژ ملك، شهرت تاجر و ... به دست مي آيد.‌‌
   
    مهمترين مساله اي كه در روابط موجر و‌ ‌مستاجر بايد به آن توجه كرد آن است كه روابط آنها بر ‌اساس كدام قانون و تحت چه‌ ‌شرايطي تنظيم مي شود، اگر طرفين قرارداد اجاره بخواهند روابط ‌استيجاري خود را تحت‌ ‌قانون مصوب سال 1376 در آورند بايد نكاتي را در اجاره نامه رعايت كنند براي ‌مثال:‌ ‌اگر قرارداد اجاره به صورت عادي تنظيم شده دو نفر شاهد بايد زير آن را امضا كنند و‌ ‌يا اينكه ‌اگر اصل قرارداد اجاره مربوط به قبل از سال 1376 باشد ولي طرفين، ‌قراردادشان را بعد از زمان لازم ‌الاجرا شدن اين قانون فرضا در سال 80 تمديد كرده‌‌ ‌باشند قراردادشان مشمول قانون سال 76 نخواهد ‌بود و روابطشان بر مبناي قانون سال1356 ‌ ‌تنظيم خواهد شد و مطابق اين قانون با آنها رفتار مي‌شود.‌
   
    آيا كساني‌ ‌كه روابطشان را بر مبناي قانون سال 1376 تنظيم مي كنند حق سرقفلي به آنها ‌تعلق مي‌‌گيرد؟‌ ‌
   
    اگر مالك، ملك تجاري اش را به ديگري اجاره دهد مي تواند مبلغي را‌ ‌تحت عنوان سرقفلي از ‌مستاجر دريافت كند و بعد از پايان مدت اجاره و تخليه مستاجر مي‌ ‌تواند سرقفلي را به نرخ و قيمت ‌عادله روز از مالك دريافت كند.‌ ‌
   
    براي اين امر نيز‌ ‌اگر بين طرفين توافق وجود نداشته باشد دادگاه با تعيين كارشناس، قيمت عادله روز را‌ ‌تعيين مي كند و كارشناس نيز براي تعيين قيمت عادله، مكان تجاري و نحوه استفاده از آن‌ ‌و موقعيت ‌ملك و ... را در نظر مي گيرد و چنانچه هر يك از طرفين نسبت به آن اعتراضي‌ ‌داشته باشند مي‌توانند از دادگاه تقاضاي ارجاع امر را به هيات سه نفره از كارشناسان‌ ‌به عمل آورند.‌ ‌
   
    اگر مالك هنگام اجاره سرقفلي نگرفته باشد ولي مستاجر مغازه‌ ‌را با سرقفلي به ديگري ‌واگذار كند، چطور؟‌
   
    چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد‌ ‌ولي مستاجر با دريافت سرقفلي مغازه را به ديگري ‌اجاره دهد پس از پايان مدت اجاره‌، ‌مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد و با پايان مدت ‌اجاره مكلف است مغازه‌ ‌را تخليه كند و اگر مدعي حقي است به كسي كه ملك را از او اجاره كرده، ‌مراجعه‌ ‌كند.‌
   
    اگر مستاجر حق انتقال به غير نداشته باشد مي‌تواند مالك را ملزم به‌ ‌انتقال مغازه به ‌مستاجر ديگري كند؟‌ ‌
   
    چنانچه مستاجر حق انتقال به غير را‌ ‌نداشته باشد با پرداخت سرقفلي به مالك باز هم حق ‌انتقال به غير نداشته و پس از‌ ‌پايان مدت اجاره مكلف به تخليه مغازه است و در اين فرض كه سرقفلي به مالك پرداخته‌ ‌مالك بايد هنگام تخليه به نرخ عادله روز به وي سرقفلي بدهد.‌ ‌آيا حق كسب و‌ ‌پيشه به مستاجري كه مطابق قانون سال 76 قرارداد اجاره تنظيم كرده، تعلق ‌مي‌‌‌گيرد؟‌ ‌
   
    اصولا برابر قانون سال 76 اصل بر آن است كه حق كسب و پيشه وجود‌‌ ‌نداشته باشد مگر آن ‌كه:‌ ‌
   
    1‌-‌ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه ملك مورد اجاره در‌ ‌تصرف مستاجر است مالك حق افزايش ‌اجاره بها و تخليه ملك را ندارد و متعهد شود هر‌ ‌ساله ملك را به همان مبلغ به او واگذار كند در اين ‌صورت مستاجر مي تواند براي اسقاط‌ ‌حق خود مبلغي را به عنوان سرقفلي از مالك يا مستاجر ديگر ‌دريافت كند.‌ ‌
   
    2‌-‌در ضمن عقد‌ ‌اجاره شرط شود كه مالك، ملك را به غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به ‌اجاره‌ ‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند مستاجر مي تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه‌ ‌محل، ‌مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت كند.‌ ‌
   
    اگر مدت اجاره تمام‌ ‌شود ولي مستاجر مبلغي به عنوان سرقفلي نپرداخته باشد آيا مي تواند ‌مبلغي به عنوان‌ ‌حق كسب و پيشه دريافت كند؟‌
   
    خير، برابر قانون سال 76 تنها در صورتي كه‌‌ ‌مستاجر مبلغي به عنوان سرقفلي به مالك ‌پرداخته باشد، حق دارد هنگام تخليه از مالك‌ ‌به نرخ عادله روز از او سرقفلي را باز پس گيرد.‌
   
    اگر مستاجر بدون رضايت‌ ‌مالك، عين مستاجره را به ديگري انتقال دهد و از طرفي حق انتقال ‌به غير را هم نداشته‌ ‌باشد حق سرقفلي پرداختي قابل مطالبه است يا خير؟‌ ‌
   
    اگر مغازه بعد از لازم‌ ‌الاجرا شدن قانون سال 76 به اجاره واگذار شود و بدون رضايت موجر به ‌غير واگذار شود‌ ‌در صورت صدور حكم تخليه به علت انتقال به غير، مستاجر يا متصرف مغازه استحقاق ‌دريافت‌ ‌نصف حق سرقفلي را دارد.‌


مطالب مشابه :


مـوجریـن و مستـاجـرین مغـازه هـا بدانیـد کـه:

1 - باید لیست تمام متعلّقات و منضماتی که در مغازه نصب شده است در اجاره نامه بطور دقیق نوشته شود. 2 -قبل از اجارۀ مغازه در ارتباط با سوابق کاری مستاجر تحقیق کنید
دانستنیهای سرقفلی

بیشتر مغازه داران ، سرقفلی را امر پسندیده ای نمی دانند و احساس می کنند که همیشه ... ب- شغل: شغل در اسناد سرقفلی یا به عبارت دیگر (اجاره نامه مبنای سرقفلی) از اهمیت
بانک سوالات حقوقی با موضوعات تجاری

۲- آیا با در دست داشتن اجاره نامه تنظیمی در بنگاه املاک می. توان با سپری شدن مدت اجاره ... ثالث واگذار کرده به طور کلی برای بازپس گیری مغازه همسرش. چه باید کرد؟
نمونه دادخواست تخليه اماكن تجاري

قسمتي از ملك مذكور كه به صورت يك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند ... نظر به اينكه در اجاره‌نامه حق انتقال به غير از مستأجر سلب شده است (يا : مسأله حق
سرقفلی مغازه ها

دادرس پارسی - سرقفلی مغازه ها - ارائه خدمات حقوقی و وکالت -دلنوشته ها. ... البته همان طور که اشاره کردیم در اجاره نامه های عادی که بعد از سال 1376 تنظیم می شود و در آن دو
سرقفلی

اگر در اجاره نامه تصریح شده باشد که محل غیر تجاری، برای کسب و تجارت اجاره داده .... مالك آقای الف میتواند با پرداخت نصف سرقفلی مغازه به س محل مزبور را تخلیه كند.
نحوه نوشتن قرارداد اجاره

دانستنی های قانون - نحوه نوشتن قرارداد اجاره - ... از بنگاه هاي معاملات املاک قرار گرفت در آنجا دست کم جانب انصاف را نگه دارند و همان گونه که در سوگند نامه ايشان نوشته شده
آشنايي با مسائل‌ ‌حقوقي سرقفلي اماكن تجاري‌ مطابق قانون روابط موجر و مستاجر

سرقفلي معمولا به مبلغي كه مالك علاوه بر اجاره بها از مستاجر دريافت ‌مي‌ ‌كند گفته ... در آورند بايد نكاتي را در اجاره نامه رعايت كنند براي ‌مثال:‌ ‌اگر قرارداد اجاره به صورت عادي ... اگر مالك هنگام اجاره سرقفلي نگرفته باشد ولي مستاجر مغازه‌ ‌را با سرقفلي به
انتقال عین مستاجره مطابق قانون سال ۱۳۵۶

پاسخ: در صورتی که مستاجر محل کسب به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد ... برای مثال اگر الف مالک مغازه شیشه فروشی آن را به ک اجاره داده باشد و در اجاره نامه
پرسش و پاسخ های حقوقی

پاسخ : بهتر است ابتدا اظهار نامه بدهید در صورت عدم اقدام از سوی متعهد الزام وی را از دادگاه .... سوال 16-- : در سال 71يكباب مغازه را به موجب اجاره نامه عادي اجاره نمودم كه تا اين
برچسب :