واحدهاي پرداخت خسارات بيمه بدنه و ثالث اتومبيل

واحدهاي پرداخت خسارات بيمه بدنه و ثالث اتومبيل 


1 -شعب تهران


1- شعبه بيهقي :( بدنه ، ثالث مالی،ثالث جانی و سرنشین)

آدرس : ميدان آرژانتين – جنب ترمينال بيهقي 
تلفن : 32-88543630
2- شعبه وحدت : ( بدنه ، ثالث مالی )

آدرس : جاده ساوه – نرسيده به پل شاطره – جنب نمايندگي خاور – روبروي شركت lc     

تلفن : 55251667-55244803-55244801-55249069


3- واحد پرداخت خسارت شرق (دماوند ): ( بدنه ،‌ ثالث مالی )

آدرس : خ دماوند – بين چهارراه 30 متري و خاقاني – روبروي درمانگاه شبانه روزي تهرانپارس – نبش كوچه مهرنژاد 
تلفن : 77926323-77954262


4- واحد پرداخت خسارت غرب (سردار جنگل ) : (بدنه ،‌ثالث مالی )

آدرس : ميدان پونك – بلوار ميرزابابائي – نبش بلوار سردار جنگل – داخل محوطه پاركينگ پايانه هاي زيارتي

تلفن :44465427- و 8-44478556


5- شعبه آزادي : ( بدنه )
آدرس : خيابان آزادي -مقابل وزارت كار
تلفن: 8-66874446


          

واحدهاي پرداخت خسارتشعب شهرستانها :

شعب بيمه دانا در مراكز تمامي استانها آمادگي پرداخت خسارات بيمه بدنه و ثالث را دارا مي باشند .

 

 


مطالب مشابه :


مراکز پرداخت خسارت بیمه دانا در تهران

1- شعبه بيهقي : آدرس : ميدان آرژانتين – جنب ترمينال بيهقي تلفن : 31-88543630 و نمابر: 88543693
واحدهاي پرداخت خسارات بيمه بدنه و ثالث اتومبيل

آدرس : ميدان آرژانتين – جنب ترمينال بيهقي تلفن : 32-88543630 2- شعبه وحدت : ( بدنه ، ثالث مالی )
شعب پرداخت حسارت

آدرس : ميدان آرژانتين – جنب ترمينال بيهقي تلفن :
آدرس جایگاههای سوخت در سطح کشور--گاز

تهران بيهقي ميدان آرژانتين، ضلع جنوبي رشت ميدان گيل ميدان گيل جنب ترمينال
نرخ های تاکسی سرویس سریر

آرژانتين 60,000 بيهقي ترمينال 60,000 پيروزي ميدان سرآسياب 100,000
لیست فروشگاه های شهروند

بيهقي: م. آرژانتين داخل ترمينال غرب ميدان المپيك سه راه زيباشت
آدرس مراجع مرتبط با دادگستری در تهران

ميدان ارژانتينبيهقي-نبش هشتم بخارست-پ37 88737482 ميدان آزادی ترمينال غرب
برچسب :