صورتجلسه شورای بهداشتی اردیبهشت ماه88شهرستان چالوس

کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

شهرستان چالوس

فرم 1 : صورتجلسه

کار گروه تخصی سلامت و امنیت غذایی

( سال  1388   )

شماره جلسه : 1

تاریخ جلسه : 21/2/88

ساعت شروع : 13

ساعت خاتمه : 30/14

محل تشکیل جلسه : فرمانداری

تعداد اعضاء اصلی حاضر در جلسه : 12

تعداد اعضاء اصلی غیر حاضر در جلسه : 4

تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه : 17

شماره صفحه : (   1     ) از (            )

 

موضوع مورد بررسی ( دستور کار )

شرح مذاکرات

ردیف در وظایف ماده (28 )

 

مقدمه

 

 

آقای مهندس قباد پور معاون محترم فرماندار ضمن خیر مقدم و خوشامد گوئی ، شورای بهداشت را یکی از شوراهای مهم شهرستان ارزیابی نموده و خواستار توجه بیش از پیش مسئولین در اجرای مصوبات ان شدند .

 

گزارش از تغییرات شورای بهداشت و تغییر نام کارگره تخصصی سلامت و امنیت غذایی

 

آقای دکتر شکرزاده مدیریت شبکه بهداشت و درمان ضمن قرائت نامه شماره 1038/4ب مورخ 23/1/88 معاونت بهداشتی دانشگاه توضیحات مبسوطی از تغییرات جدید کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی و حذف کارگروهای دیگر ،  وظایف کارگره و .. ارائه نمودند .

 

گزارش عملکرد شورای بهداشت شهرستان در سال 87

 

 

آقای بیابانی : تعداد7  جلسه اصلی  و 7 جلسه کمیته فرعی در سال 87 برگزار شد و تعداد 9 مورد بازدید توسط اعضای کمیته های فرعی و کارشناسی صورت گرفته ، حدود 50 مورد در سال گذشته به تصویب رسید که از این تعداد 29 مورد یعنی 58 ٪ به نتیجه رسیده ، 16 مورد یعنی 32 ٪ به نتیجه نرسیده و 5 موردیعنی 10 درصد در حال پیگیری است.

فعالیتهای پیشنهادی جهت اجرای برنامه راهبردی اصلاح شیوه زندگی ( تحرک بدنی ، الگوی تغذیه مناسب )

 

 

 

آقای دکتر شکرزاده :

الگوی بیماریها در دنیا و کشور از بیماریهای واگیر به سمت بیماریهای غیر واگیرتغییر کرده که در صدر آن بیماریهای قلبی و عروقی قرار دارد . فشار خون بالا ، دیابت ، چاقی ، کم تحرکی ، مصرف دخانیات ، استرس از جمله عوامل خطر سازی هستند که سلامت مردم را به مخاطره  می اندازد معاونت بهداشتی دانشگاه در برنامه راهبردی 4 ساله یکی از برنامه های در دست اجرا را اصلاح شیوه زندگی قرار داده است که از اهداف ان کاهش BMI  ، افزایش تحرک بدنی افزایش سطح آگاهی مردم درخصوص عوامل خطر را میتوان نام برد .

-تهیه جزوه و بسته های اموزشی و توزیع آن در سطح جامعه ، مدارس ، ادارات و..

-نصب پارچه نوشته ، تهیه و نصب بنر آموزشی

-برگزاری جلسات آموزشی برای مدارس

-برگزاری همایش برای دانش آموزان ، مردم ، شوراها و غیره

-درج پیامهای بهداشتی در قبوض آب و برق و تلفن

-اجرای برنامه پیاده روی برای عموم مردم بصورت منظم

-تخصیص سالن ورزشی برای ادارات

-مشخص کردن ساعت ورزشی در ادارات ، تعیین مسیرهای کوهپیمائی

-اعلام روزهایی بعنوان روز بدون ماشین

-بهره گیری از تریبونهای نماز جمعه ، مساجد و غیره

از جمله پیشنهادات ما در این خصوص می باشد . 

 


 

کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

شهرستان چالوس

کار گروه تخصی سلامت و امنیت غذایی

شماره جلسه : 1

تاریخ جلسه : 21/2/88

ساعت شروع : 13

ساعت خاتمه : 30/14

محل تشکیل جلسه :فرمانداری

تعداد اعضاء اصلی حاضر در جلسه :

تعداد اعضاء اصلی غیر حاضر در جلسه :

شماره صفحه : (         ) از (            )

 

موضوع مورد بررسی ( دستور کار )

شرح مذاکرات

ردیف در وظایف ماده (28 )

فعالیتهای پیشنهادی جهت اجرای برنامه راهبردی اصلاح شیوه زندگی                   ( تحرک بدنی ، الگوی تغذیه مناسب )

آقای رضوی  رئیس تربین بدنی :

-         تعداد سالنها و امکانات  ورزشی شهرستان محدود است که باید برنامه ریزی شود سالن چالوس محله در حال راه اندازی می باشد .

-         مردم بصورت خود جوش از نقاطی از شهر مثل رادیو دریا ، جاده گازوئیل و ..

-         برای ورزش و نرمش استفاده می نمایند که باید ساماندهی می شود .

 

 

 

 

آنفلوانزای خوکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر نظمی عضو هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان

-     ویروس آنفلوانزای خوکی از نوع A  می باشد اخیراً همه گیری انسان به انسان گزارش شده چون باعث مرگ و میر شده است اهمیت پیدا کرد .

-     آقای دکتر جمشیدی عضو هیات مدیره نظام پزشکان شهرستان ، امکانات شبکه بهداشت برای اطلاع رسانی ضعیف است  باید بیل بردهایی توسط شهرداریها در اختیار شبکه قرار گیرد .

-         پیشگیری از این بیماری و سایر بیماریها همت جدی و همگانی را طلب می نماید.

 آقای فروغی از شبکه بهداشت

- بیماری آنفوانزای خوکی بیماری جدیدی نیست ، این بیماری در مناطق مختلف جهان

در حال پیشروی است تا کنون 29 کشور را درگیر کرده است سازمان بهداشت جهانی وضعیت هشدار خود را بمرحله 5 ( یک مرحله مانده تا وضعیت قرمز و اپیدمی جهانی ) ارتقاء داده است . و به همه کشورها اعلام کرده که آمادگی لازم را داشته باشند  .

-     آموزش و آمادگی بیشتر در برابر این بیماری ، تهیه و توزیع پمفلت آموزشی ، چاپ بنر ، درج پیامهای بهداشتی در سربرگ نامه های اداری و قبوض آب و برق و گاز و تلفن

-     برگزاری کلاس آموزشی برای داوطلبان ادارات و شورای های اسلامی ، نصب اطلاعیه در اماکن عمومی ،  امادگی بیمارستان ها برای پذیرش بیماران احتمالی و پیش بینی یک مکان خارج از بیمارستان  با حجم زیاد برای مواقع اضطراری از جمله اقداماتی است که برای مقابله با این بیماری باید انجام گیرد .

برنامه های مرتبط درخصوص پیشگیری از بیماریهای آب و غذا

 

-         به دلیل کمبود وقت و نیز عدم حضور شهرداران به جلسه بعد موکول گردید .

 

کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

شهرستان چالوس

فرم 2 : پیوست صورتجلسه

کار گروه تخصی سلامت و امنیت غذایی

(سال .........................)

شماره جلسه : 1

تاریخ جلسه : 21/2/88

ساعت شروع : 13

ساعت شروع :30/14

محل تشکیل جلسه : فرمانداری

تعداد اعضاء اصلی حاضر در جلسه : 12

تعداد اعضاء اصلی غیر حاضر در جلسه : 4

تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه :  17

شماره صفحه : (         ) از (            )

 

 

 

موضوع مورد بررسی                    ( دستور کار )

مصوبات

ردیف در وظایف ماده (28 )

مسئول پیگیری مصوبه

اخرین مهلت پیگیری مصوبه

نام کارگروههای مرتبط

1-گزارش از تغییرات شورای بهداشت و تغییر نام ان به کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

 الف ) مقرر شد بر اساس دستوالعمل استانی در سالجاری با ترکیب جدید و بر اساس فرمتهای طراحی شده نسبت به برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات اقدام شود .

 

 

 

دبیرخانه ( بهداشت محیط )

اولین جلسه

 

-2گزارش عملکرد شورای بهداشت در سال 87

 

الف) ضمن ارسال یک نسخه گزارش برای تمامی ادارات عضو توسط دبیرخانه ، مواردیکه تا کنون به نتیجه نرسیده ،  مشخص و در دستور کار جلسات سالجاری قرار گیرد .

 

 

دبیرخانه ( بهداشت محیط)

حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه

 

3-فعالیتهای پیشنهادی جهت اجرای برنامه راهبردی اصلاح شبوه زندگی  ( تحرک بدنی الگوی تغذیه مناسب و... )

الف) اداره تربیت بدنی  ضمن شناسائی امکانات ورزشی شهرستان ، برنامه های خود را در جلسه بعدی گزارش دهد .

ب)ادارات بخصوص شهرداریها و اموزش و پرورش در جهت اموزش عمومی همکاری لازم با شبکه بهداشت بعمل آورند .

 

اداره تربیت بدنی

 

شبکه بهداشت 

جلسه بعدی

 

جلسه بعدی

 

 


 

کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

شهرستان چالوس

فرم 2 : پیوست صورتجلسه

کار گروه تخصی سلامت و امنیت غذایی

(سال .........................)

شماره جلسه : 1

تاریخ جلسه : 21/2/88

ساعت شروع : 13

ساعت شروع :30/14

محل تشکیل جلسه : فرمانداری

تعداد اعضاء اصلی حاضر در جلسه : 12

تعداد اعضاء اصلی غیر حاضر در جلسه : 4

تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه :  17

شماره صفحه : (         ) از (            )

 

موضوع مورد بررسی                    ( دستور کار )

مصوبات

ردیف در وظایف ماده (28 )

مسئول پیگیری مصوبه

اخرین مهلت پیگیری مصوبه

نام کارگروههای مرتبط

4-گزارشی از بیماری آنفلوانزای خوکی

الف) شبکه بهداشت و درمان در قالب نامه محرمانه درخواستها و پیشنهادات خود را در خصوص پیشگیری از بروز و شیوع این بیماری به فرمانداری اعلام نمایند .

ب) شهرداریها موظف شدند جهت آموزش عموم مردم و اطلاع رسانی مبالغ پیش بینی  شده توسط شبکه بهداشت را تامین نمایند .

ج) شوراهای بخش امکان اموزش اعضای شورای اسلامی روستاها را فراهم آورند

 

شبکه بهداشت

 

شهرداریها ی چالوس ، مرزن آباد ، کلاردشت

 

شبکه بهداشت

 

25/2/88

 

حداکثر تا 15/3/88

 

حداکثر تا 15/3/88

 

5- برنامه های مرتبط در خصوص پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا

الف ) به دلیل کمبود وقت و نیز عدم حضور شهرداران به جلسه بعدی موکول گردید .

 

 

 

 

 

 

دبيرجلسه :مهندس رحمت ا.. بياباني –كارشناس بهداشت محيط شبكه و مركز بهداشت شهرستان چالوس


مطالب مشابه :


فرم های صورتجلسات

فرم صورتجلسه شورای پرورشی همکار محترم: کارشناس امور اداری خود باشید.
نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت

"وبلاگ حسابداری"jfs" - نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت - مطالب مربوط به حسابداری و کار با نرم افزار
صورتجلسه فوق العاده هیات اجرایی و کمیته های تخصصی

صورتجلسه فوق العاده کمیته پیگیری امور اداری و مالی 16- پالایش فرم و روش
صورتجلسه شورای بهداشتی اردیبهشت ماه88شهرستان چالوس

فرم 1 : صورتجلسه . پمفلت آموزشی ، چاپ بنر ، درج پیامهای بهداشتی در سربرگ نامه های اداری و
مکاتبات اداری

تعاریف نامه های اداری-دستخط جلسه وارکان جلسه-صورتجلسه تعریف فرم-کارایی
برچسب :