بررسی اقلیم و آب و هوای رشت در معماری

چکیده :

در این پژوهش به بررسی تاثیر اقلیم و آب و هوای شهر رشت در معماری این شهر پرداخته شده است ، اقلیم شناسی علمی است که در جست و جویبیان و شرح طبیعت اقلیم و نیز اینکه به چه ترتیب از محلی به محل دیگر عوض گشته وهمچنین اینکه چگونه وابسته به فعالیتهای بشری است،میباشد .این علم کاملاً و بطورپیوسته وابسته به هوا سناسی بوده و خود در مورد تغییرات روزانه جوّی و نتایج آن بحثمیشود .در مطالعه وبررسی چگونگی هوا واقلیم ،لایه گازی شکل زمین پراهمیت می باشد ،ولی نباید از نظردور داشت که گرما و رطوبت بطورپیوسته و همیشه میان سطوح خشکی وآبی و جوّ مبادلهگشته و تمام آنها اجزای مکملی را به دست میدهند .مراحل مبادله گرما و رطوبت میانزمین و جوّ در طی مدت زمان طولانی باعث بروز وضعی میگردد که اقلیم نامیده میشودبراستی اقلیم بیش از این فقط یک میانگین آماری بوده و باید آن را مجموعه چگونگی های جوّی در گیر با گرما،رطوبت و حرکت هوا دانست. سایر عناوین موجود : مقدمهکلیماتوریسم (توریسم اقلیمی) در شهرستان رشت         درجه حرارت:بارندگی:رطوبت هوا:پوشش ابری و ساعات آفتابی:تعداد روزهای با دید افقی کم:تعداد روزهای همراه با برف و یا مخلوط برف و باران:تعداد روزهای یخبندان:باد:اقلیم شناسی و اقلیم شناسی کاربردی :اقلیم شناسی معماری :طراحی اقلیمی :عناصر اقلیمی تاثیر گذار در معماری :درجة حرارت :رطوبت هوا :باد:بارندگی :کاربرد و نقش آب و هوا در معماری و پروژه های ساختمانی :الف. مکانیابی پروژه :ب. نظم و ترتیب و جهت گیری بنا :ج. مقاومت مصالح بکار رفته در بنا :د.طرح و شکل :شکل بنا و نور و روشنائی :شکل بنا و تعادل حرارتی :الگو های معماری بومی و سنتی منطقه (گیلان)شرایط محیطی حاکم بر معماری سنتی گیلانعمده ساختاربناهای مسکونی سنتی1. معماری بومی روستایی :2. معماری خانه های شهری :معماری گیاهی استان گیلان                  خانه های نواحی ساحلی و جلگه ای :خانه های میان بند یا جنگلی :اقلیم و معماری استان گیلان:اقلیم و معماری استان گیلان :مواد ومصالح رایج در ساخت یک بنای بومی: معماری گیلان؛ معماری برخاسته از طبیعتبالکن در نما: نسبت فضاهای باز و بسته در مساکنگیلانمعماری بومی گیلانمعماری گیلانکوتاه گونه ای پیرامون معماری گیلان    عوامل مؤثر بر معماری استان گیلانالف-خصوصیات آب و هوایی1 -  آب و هوای معتدل خزری2 -  الف) آب وهوای معتدل کوهستانیه-بادو-بارش منابع و ماخذ
دانلود پروژه 


مطالب مشابه :


بررسی نقش آب در معماری کهن ایران

بررسی نقش آب در معماری . شهری کهن ایران . بانضمام نقد شهر شوشتر. شهری بر پایه آب آب يكي از
بررسی نقش آب در معماری کهن ایران

السماء ماء - بررسی نقش آب در معماری کهن ایران - و الله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد
نقش آب در معماری

بررسی اجمالی نقش آب در معماری نقش آب در معماری ایران
حوضخانه ها

در پی شناخت موضوع ابتدا به بررسی نقش و جایگاه آب نزد ایرانیان جلوه های آب در معماری و
مقاله معماری"نقش آب در طراحی پارک"

مقاله معماری"نقش آب در استخرها نقش آب‌نما را دارند و در بعضی معماری"بررسی و
اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی

آب در معماری بررسی هنر معماری سنتی و نقش آن در مدیریت آب می پردازیم. در گذشته آب نقش
حوضخانه ها

در پی شناخت موضوع ابتدا به بررسی نقش و جایگاه آب نزد نقش آب در جلوه های آب در معماری و
بررسی اقلیم و آب و هوای رشت در معماری

بررسی اقلیم و آب و هوای رشت در معماری کاربرد و نقش آب و هوا در معماری و پروژه های ساختمانی :
بررسی روند شکل گیری نقش و تزئینات در مسجد و کلیسا از گذشته تا معاصر

بررسی روند شکل گیری نقش و تزئینات کاربرد و ارزش آب و حوض آب در معماری سنتی ایران
بررسی نور ، رنگ ، آب از دیدگاه عرفان در معماری اسلامی

بررسی نور ، رنگ ، آب از دیدگاه عرفان در معماری و سردی سنگ و بنا نقش بسزایی دارد
برچسب :