کوله پشتی و دستمال سر قلاب بافی

کیف:

رج یک: با رنگ آبی چهار زنجیره بزنید و با بافت شلال آن را به هم متصل کرده و یک حلقه بسازید. درون حلقه چهار زنجیره و یازده پایه بلند بزنید. با بافت شلال به بالای سومین دانه از چهار زنجیره زده شده متصل کنید.(۱۲پایه بلند دارید)

رج دو: سه زنجیره و یک پایه بلند در دانه اول و دو پایه بلند در باقی دانه ها بزنید. انتهای کار را متصل کنید. (۲۴ پایه بلند)

رج سه:سه زنجیره و یک پایه بلند در دانه اول٫ یک پایه بلند در دانه دوم * دو پایه بلند در پایه سوم٫ یک پایه بلند در دانه چهارم* بزنید. قسمت داخل* را تا انتها تکرار کنید انتهای کار را متصل کنید. (۳۶ پایه بلند)

رج چهار تا یازده:

از این رج تا رج یازده هر بار یک دانه به قسمتی که زیر آن خط کشیده شده اضافه می شود. به این صورت که مثلا در رج چهارمسه زنجیره و یک پایه بلند در دانه اول٫ دو پایه بلند در دانه دوم * دو پایه بلند در پایه سوم٫ دو پایه بلند در دانه چهارم* بزنید.قسمت داخل* را تا انتها تکرار کنید.

رج پنجم : طبق دستوری که گذاشتم این رج به این صورت میشود که  سه زنجیره و یک پایه بلند در دانه اول٫ سه پایه بلند در دانه دوم * دو پایه بلند در پایه سوم٫ سه پایه بلند در دانه چهارم* بزنید.قسمت داخل* را تا انتها تکرار کنید.  همونطور که می بینید به قسمتی که زیرش خط کشیده شده یک دانه اضافه شد پس در رج ششم ۴ پایه بلند در دانه دوم و چهارم بافته می شود.

در رج هفتم ۵ پایه بلند، در رج هشتم ۶ پایه بلند، در رج نهم ۷ پایه بلند و در رج دهم ۸ پایه بند و در رج یازدهم ۹ پایه بلند می زنیم. در انتها ۱۳۲ دانه داریم.

رج دوازده: در دانه های عقبی سه زنجیره و یک پایه بلند در دانه اول و دو پایه بلند در باقی دانه ها بزنید. متصل کنید.

رج سیزده و چهارده:سه زنجیره و یک پایه بلند در دانه اول و دو پایه بلند در باقی دانه ها بزنید. متصل کنید.

رج پانزده:یک زنجیره و یک پایه کوتاه در دانه اول بزنید.* سه زنجیره بزنید. دو دانه جا بیندازید (نبافید) * قسمت بین ستاره ها را تا انتها ادامه دهید و در آخر کور کنید.

رج شانزده: در فاصله ایجاد شده با زنجیره ها با یک بافت شلال نخ صورتی را اضافه کنید. در همان خانه سه زنجیره و دو پایه بلند بزنید. یک زنجیره ٫ *سه پایه بلند٫ یک زنجیره* در تمام فاصله های زنجیره ای این رج بزنید. انتهای آن را متصل کنید و کور کنید.

ترکیب رنگی از این رج به بعد به این صورت است: بنفش٫ سبز٫ قرمز٫ زرد٫ آبی٫ صورتی

رج هفده تا سی و هشت:در فاصله ایجاد شده با زنجیره ها با یک بافت شلال نخ صورتی را اضافه کنید. در همان خانه سه زنجیره و دو پایه بلند بزنید. یک زنجیره ٫ *سه پایه بلند٫ یک زنجیره* در تمام فاصله های زنجیره ای این رج بزنید. انتهای آن را متصل کنید و کور کنید.

رج سی و نه: با بافت شلال نخ آبی را به اولین فاصله زنجیره ای متصل کنید. ۴ زنجیره٫ *یک پایه کوتاه٫ ۴ زنجیره* بزنید. قسمت بین ستاره ها را تا انتها ادامه دهید و به ابتدای کار متصل کنید و کور کنید.

رج چهل: یک شلال٫ سه زنجیره و سه پایه بلند در تمامی فاصله های ۴ زنجیره ای بزنید. متصل کنید

رج چهل و یک و چهل و دو: سه زنجیره و یک پایه بلند در تمامی فاصله های ۴ زنجیره ای بزنید. متصل کنید

رج چهل و سه: پنج زنجیره بزنید. دو دانه جا بیندازید. در دانه بعد *یک پایه بلند٫ دو زنجیره بزنید و دو دانه جا بیندازید.* قسمت بین ستاره ها را تا انتها ادامه دهید. انتهای کارتان را به زنجیره سوم از پنج زنجیره متصل کنید.

رج چهل و چهار: سه زنجیره و دو پایه بلند در فاصله زنجیره ای بزنید.* یک پایه بلند در دانه بعدی٫ ۲ پایه بلند در فاصله بعدی بزنید.* تا انتها به همین صورت ببافید. متصل کنید.

رج چهل و پنج و چهل و شش: سه زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید. متصل کنید.

رج چهل و هفت: یک زنجیره بزنید. در اولین دانه یک پایه کوتاه بزنید. سه زنجیره بزنید. دو دانه جا بیندازید. * یک پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید. سه زنجیره بزنید. دو دانه جا بیندازید* قسمت بین ستاره را تا انتها ببافید. به هم متصل کنید و کور کنید.

برای بند کیف با نخ آبی ۲۰۰ زنجیره بزنید. دو عدد.

وقتی روی کیف به شماست نخ را از داخل فاصله های رج ۴۳ رد کنید و انتهای آن را به هم گره بزنید.

کیف را برگردانید و وقتی پشت آن به شماست نیز همین کار را انجام دهید.

برای زیبایی کیف می توانید انتهای آن را مقوا یا پلاستیک سفت قرار دهید.

دستمال سر:

به زودی

سوالی بود در خدمتم

زهرا


مطالب مشابه :


مدل کوله پشتی دخترانه

کوله پشتی دارای امکاناتی متنوع و عملکردهایی مختلف است و مدل های جدید ژاکت و بلوز بافتنی
آموزش بافت 3 کوله پشتی برای کودکان (خرس، پنگوئن، خرگوش)

بافتنی - آموزش بافت 3 کوله پشتی برای کودکان (خرس، پنگوئن، خرگوش) - - بافتنی
ساخت کوله پشتی بافتنی

صنایع دستی من - ساخت کوله پشتی بافتنی - وسابل مورد نیاز : ۳ کلاف ۱۰۰ گرمی سه رنگ. میل شماره ۶
آموزش کامل بافت ژاکت زیپ دار با کوله پشتی ( کودک )

آموزش کامل بافت ژاکت زیپ دار با کوله پشتی ( کودک ) ملزومات: کاموا در رنگهای: طوسی، صورتی و سفید
کوله پشتی و دستمال سر قلاب بافی

بپز بدوز بباف - کوله پشتی و دستمال سر قلاب بافی - سوالات و نظرات و مطالب جدید را در www.doonedoone.com
برچسب :