آزمون جامع دوره های دکتری مهندسی مکانیک

دانشجویان دکتری پس از گذراندن ۱۵ واحد درس، باید در آزمون جامع دکتری شرکت نمایند. آزمون جامع دکتری در هر سال تحصیلی دو بار (یک بار در نیمسال اول و معمولاً در هفته آخر آبان و یک بار در نیمسال دوم و معمولاً در هفته آخر اردیبهشت) برگزار می شود. به این منظور لازم است دانشجو در آغاز نیمسال مربوطه و هنگام انتخاب واحد، در سیستم آموزشی گلستان در آزمون جامع ثبت نام نماید و درخواست کتبی خود را مبنی بر شرکت در آزمون جامع دکتری به دفتر گروه تحویل دهد. همچنین دانشجو باید قبل از برگزاری آزمون جامع، حد نصاب نمره آزمون زبان انگلیسی را به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی تحویل دهد.

 

آزمون جامع دکتری شامل چهار موضوع امتحانی است و در دو روز متوالی و هر روز در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار می شود. دو موضوع از موضوعات امتحانی برای دانشجویان هر گرایش ثابت است و دو موضوع دیگر به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو و با تأیید شورای گروه انتخاب می شود. موضوعات ثابت برای آزمون جامع دانشجویان دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، ریاضیات و مکانیک سیالات و برای دانشجویان دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، ریاضیات و مقاومت مصالح می باشد.

برای دریافت فرم درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع اینجا کلیک کنید.

برای دریافت مراجع و منابع موضوعات آزمون جامع اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم صورت جلسه ارزیابی آزمون جامع اینجا کلیک کنید.


مطالب مشابه :


آزمون جامع دوره های دکتری مهندسی مکانیک

گروه مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه واحد، در سیستم آموزشی گلستان در آزمون جامع
عکسهای غذای دانشگاه های مختلف دنیا

سیستم جامع دانشگاهی گلستان. مهندسی آب ورودی 89 دانشگاه رازی کرمانشاه.
دلیل وارونه گذاشتن پلیت ها در گرم خونه یا اتوکلاو

سیستم جامع دانشگاهی گلستان. مهندسی آب ورودی 89 دانشگاه رازی کرمانشاه.
باز کردن سیستم گلستان دانشگاه پیام نور در ویندوز 8( اینترنت اکسپلرور 10)

باز کردن سیستم گلستان انجمن تخصصی مهندسی صنایع مرکز کرمانشاه بانک جامع
آگار چیست؟

نسبت به سایر سیستم ها جامع دانشگاهی گلستان. مهندسی آب ورودی 89 دانشگاه رازی کرمانشاه.
امکان ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در سایت گلستان پیام نور"فرهاد حیدری

دانشگاه رازی کرمانشاه. سیستم جامع خدمات آموزشی گلستان از طریق سیستم گلستان نسبت
ظرفیت پذیرش ونام دانشگاهای دوره کارشناسی ارشد دو رشته توسعه روستایی وترویج

سایت گلستان سیستم جامع دانشگاهی گلستان دانشگاه رازی کرمانشاه 6 نفر
برچسب :