اصول طراحی خطوط لوله گاز

کدها واستانداردها:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عملیات مهندسی وتعیین ویژگی های مواد خطوط لوله مطابق با استانداردهای مربوطه انجام می شود می باشد استاندارها عبارتند از:

 • American Petroleum Institute (API)
 • American National Standards Institute (ANSI)
 • American Society of Mechanical Engineers (ASME)
 • International Organization for Standardization(ISO)
 • Occupational Safety and Health Administration(OSHA)
 • National Association of Corrosion Engineers(NACE)

 

طراحي خط لوله در دو بخش زير انجام مي پذيرد:

 • طراحی هیدرولیکی
 • طراحی   مکانیکی

 

اطلاعات کلی زیر برای طراحی هیدرولیکی خطوط لوله گاز و سایر محصولات لازم  می باشدعبارت است از:

 • دمای زمین در مسیر خط لوله مدفون شده
 • دماي محيط
 • فشار تزريقي ورودي
 • دماي وروردي گاز
 • ضریب هدایت حرارتی خاک
 • سرعت سيال
 • اطلاعات مسير خط لوله (ارتفاع وشيب و..)
 • زبری داخلی لوله
 • ترکیب شیمیایی گاز وسایر محصولات
 • طول خط لوله وارتفاع از سطح دریا
 • دبی جریان
 • ضریب کارکرد برای دبی طراحی
 • ماکزیمم سرعت سیال

 نكات مهم در طراحي مكانيكي خطوط لوله :

·         آناليز تنش خط لوله

·         پايداري سازه اي

·         طراحي براساس معيار زلزله

·         آنكورينگ خطوط لوله

·         دقت در طراحي خطوط لوله در تقاطع بارودخانه ها ومسيل هاجاده ها وراه آهن

·         كنترل نيروهاي شناوري

·         Piggableبودن

·         كنترل فرسايش در داخل لوله

·         حفاظت كاتدي سطح لوله

·         انتخاب مواد مناسب

·          انتخاب valveهاي مناسب

·         دقت در طراحي اتصالات ودرز جوش ها

 


مطالب مشابه :


هیدروکرافی

های خطرناک زیر طراحی خطوط توپوگرافی بستر دریا باشد. خطوط عمق یابی بایستی
اصول طراحی خطوط لوله گاز

اصول طراحی خطوط اطلاعات کلی زیر برای طراحی هیدرولیکی طول خط لوله وارتفاع از سطح دریا
کاربرد ربات ها در دریا

و با گسترهٔ متنوعی از تکنولوژی‌ها و امکانات در سال‌های اخیر طراحی زیر دریا: خطوط
ربات های زیر ابی

و با گسترهٔ متنوعی از تکنولوژی‌ها و امکانات در سال‌های اخیر طراحی خطوط لوله زیر
اصول طراحی خطوط لوله گاز

اصول طراحی خطوط اطلاعات کلی زیر برای طراحی هیدرولیکی طول خط لوله وارتفاع از سطح دریا
اصول طراحی خطوط لوله گاز

اصول طراحی خطوط اطلاعات کلی زیر برای طراحی هیدرولیکی طول خط لوله وارتفاع از سطح دریا;
آشنایی با سوا بق تاریخی نقوش سنتی

بر این اساس تنوع نقوش سنتی را می توان به ترتیب زیر و دریا و گیاهان که و طراحی خطوط
سيستم‌هاي رباتيكی زیر دریا

سيستم‌هاي رباتيكی زیر دریا - دانلود,مقالات برق صنعتی,نرم افزار,کلیپ,فیلم
خطوط انتقال VSC و جریان مستقیم ولتاژ بالا HVDC راهی به آینده (خطوط انتقال با مبدل های منبع ولتاژی)

کابل های زیر دریا و در خطوط بلند زیر دریا دارای ظرفیت طراحی جدید دکل‌های
برچسب :