beside you part 7

- خب ....بیاین بشینیم سوال بپرسیم از هم . یعنی مثلا من به هری می گم : اون روز با فاطی حرف می زدی چی می گفتی شیطون ؟ بد اون می گه داشته به فاطی ابراز احساسات می کرده !

هری : خیلی عو/ضی و اشغالی !

- به من چه خودم شنیدم

هری : گوشات به خر رفته ... نسبت دارین با هم ؟

لوک : هری جان اگه گا/له رو نبندی خودم گل می گیرمش

لویی : حالا دعوا نکنین ... اه اه

- خب دو ردیف شین رو به روی هم بشینین البته همه می تونن از هم سوال کنن خب از هری شروع می کنیم

هری : خب بگو اون روز که لوک برای اولین بار گفت دوستت داره ت دلت چی گفتی ؟

- من دقیقا همین جملات رو گفتم : بابا خوابی اس/گل تو از این شانسا نداری بیدار می شی می بینی همون گ/هی موندی که بودی ! بد خودمو زدم دیدم بیدارم !

همه زدن زیر خنده !

نوبت لوک بود

لوک : خب اشتون جان چرا وقتی کیمیا اومد خیلی تحویلش گرفتی ؟

اشتون : چون کیمیا ضریب هوشیش و کلا رفتارش از 4 کلم هم خونه ی من بهتره

کلوم بود!

کلوم : نایل چرا اصلا دوست / دختر نداری ؟ تو که مشکل دختر نداری !

نایل : کی گفته ؟ من تا حالا با دو تا دختر بودم ... ولی خب هنوز هالی رو بیشتر از همشون دوست دارم ولی اخه اون که منو دوست نداره دیگه

کلوم : خودم واست درستش می کنم

لیام : سوفیا چرا بهم نگفتی که بهم خیا/نت کردی ؟

یهو جو کلا پوکید . رنگ از صورت سوفیا پرید

سوفیا : م ... من نمی ... دونس...تم چ...طوری بگم ...

لیام : مهم نیس خوشبخت باشین

سوفیا : یعنی تو به همین راحتی می گی مهم نیس ؟

لیام : می دونم دوسش داری جلوتو نمی گیرم ...

سوفیا بلند شد و رفت ... بهتر شرش کم !

کیمیا : لیام تو هنوز دنیل رو دوس داری ؟

لیام : با تموم قلبم ولی من قلبشو شکستم. من لیاقتشو نداشتم

- اهک بچه ها بازی کردیم شاد شیم اینطوری شد بلند شین یکم بریم بیرون یه بادی به کلتون بخوره شاید عقل نداشتتون بیاد سر جاش

اشتون : بیاین یکم بریم پارک ! من هوس سرسره بازی کردم

هری : خاک تو سرت که بعد 20 سال حدودا زندگانی کودک درونت تازه داره رشد می کنه

- منم میام اشتون ...

اخه من هم این بازی هارو دوس داشتم هم که می خواستم این هری رو ضایع کنم ...

زین : هری تو که موهات سفید شده نیا ! انگار چند سالته بلند شو بریم ... بدو !

خلاصه همه رفتیم سمت پارک بغل خونه

همون اول من پریدم روی تاب اشتون رو سرسره

کلوم و زین رفتم الاکلنگ

بقیه هم یا سرسره سوار شدن یا تاب های چند نفری هری هم که ... بچه همون اول با لویی و کیمیا و لوک رفتن تاب چند نفره

داشتیم بازیمون رو می کردیم که یهو هری اقا شروع کرد به جیغ زدن ! بد به اشتون می گه کوچولو

فاطی : چی شده ؟

هری : من نمی تونم از این تابه بیام بیرون

- خخخخ یعنی چی ؟

هری : مر/ض یعنی پام گیر کرده

با هزار بدبختی و مشقت پای اقا هری رو در اوردیم ! بابا لنگ دراز که می گن اینه !

بعدش رفتیم سمت خونه ... اخه هری اقا غر زدن ما هم رفتیم ..

- هرولد ما الان چه کنیم از دست تو ؟

هری : هیچی بگیر ب/کپ !

لوک : با اشلی درست بحرف می دونی که هم قدم ازت بلند تره هم زورم بیشتر ! ( لوک غیرتی می شود !)

- ولش کن همو ( لقب لوکه توی خط پایین انگلیسیش رو می نویسم

Hemmo

وقتی رسیدیم قیافه ی کیمیا یه طوری شده بود انگار خیلی فکر خوبی تو مخش اومده !

کیمیا : بیاین تو حیاط وسطی بازی کنیم

همه شدن علامت تعجب به غیر از من و فاطی و خود کیمیا

- ببینین یه دو گروه تقسیم می شیم و یه گروه وسط وایمیسته یه گروه هم به قسمت تقسیم می شه و دو طرف اون گروه وسط و بد باید با توپ اونارو بزنین

و با کیمیا و فاطی نشون دادیم

زین : این وقت شب اخه ؟

- ترس از تاریکیت رو حلقم ...

کیمیا : فکر می کنم یه مکتشف خیلی باحالی لامپ رو اختراع کرد خدا بیامرز برای همین موقع ها !

- کی یاز کشی می کنه ؟

دوباره همه شدن کلم !

- یعنی عقل شماها تو حلقم خب دو نفر باید وایستن که انتخاب کنن کی تو گروه کی باشه دیگه !

کیمیا زیر لب : شلغم از اینا بیشتر ی فهمه

اشتون : ببین من اصطلاحات فارسی شمارو بلدم ها ! بعدم که شنیدم !

کیمیا : چرا خبر قبلی نمی دین ؟ از این به بد ترکی می حرفم نفهمی ! والا

به هر حال زین و مایکل برای یار کشی انتخاب شدن

این مایکل چرا امروز انقد تو خودش بود نمی دونم

مایکل : لوک

زین : هری

مایکل : کلوم

زین : لویی

مایکل : اشتون

زین : نایل

مایکل : اشلی

زین : لیام

مایکل : کیمیا

زین : فاطمه

خب بعد کلی بدبختی سنگ کاغذ قیچی رو هم بهشون اموختیم و گروه ما افتاد وسط

حدودا یه ساعت هی بازی کردیم من یکی که از نفس افتادم اسم خفیف هم که داشتم ...

دویدم سمت ساختمون و بازی رو کلا ول کردم سریع اسپریم رو برداشتم و چند بار نفس کشیدم و رو تخت افتادم

بچه ها پریدن بالا

اشتون : خوبی ؟

- نه اسمم ناجور شده ...

و دوباره با اسپری نفس کشیدم

هری : خب ما دیگه بهتره بریم

و رفتن ... پسرا و کیمیا رفتن توی اتاقاشون و منم که کلا ولو بودم همون جا خوابم برد ....


مطالب مشابه :


beside you part 7

تاریخچه ی گروه; beside you; 5sos; - ببینین یه دو گروه تقسیم می شیم و یه گروه وسط وایمیسته یه گروه هم
AFTER_anna todd

معرفی بهترین فن فیک های 1D و 5sos در اینجا به معرفی بهترین فن فیک های گروه وان دایرکشن و
قسمت 24

داشتم آهنگ Hearts Upon Our Sleeve از 5SOS و گوش میکردم ک -خب نه ب طور کامل!تو گروه فقط لوک و اشتون
برچسب :