وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی

 

چک لیست D:

حفاظت از سر :

 

آموزش دهید پرسنل را که بدانند ..........

 • چرا حفاظت از سر در برابر خطرات محیط کار که سر شان را تهدید می کندلازم است ؟
 • چگونه حفاظت سر از آنها به نوعی حفاظت می کند ؟
 • محدودیت های حفاظت از سر کدامنند ؟
 • چه موقع آنها بایستی از وسایل حفاظت  سر استفاده کنند ؟
 • چگونه از وسایل حفاظتی نگهداری کنند ؟
 • چگونه کلاههای حفاظتی را تمیز و ضد عفونی کنند ؟
 • چگونه قسمتهای داخلی را تنظیم کرد . چگونه موارد خرابی ٬ پارگی و فرسودگی را تشخیص دادوموارد سوراخی ٬ بدنه خراب ٬ کناره خراب ٬ ورق ورق شده ٬ خط افتاده و آسیب های سطحی .....

 

 

 

 

 

حفاظت از پاها

چه موقع بایستی از پاها محافظت کنیم ؟

شما بایستی حفاظت از پاها را زمانی انجام دهید اگر ارزیابی از خطرات محیط کارتان معلوم کند که خطرات بالقوه قسمتهایی از بدنتان را تهدید می کند . بعضی از خطرات شامل موارد زیر می باشد :

v      اشیاﺀ سنگین مانند بشکه ها و ابزاری که ممکن است در حین حرکت پای پرسنل زیر آن بماند .

v      اشیاﺀ تیز نظیر میخ ها که ممکن است کف پا یا کفش معمولی را سوراخ کند .

v      ماده مذاب گداخته که ممکن روی پا ریخته شود .

v      سطوح داغ و مرطوب.

v      سطوح لغزنده .

انواع حفاظت کدامنند و در کجا قرار دارند ؟

نوع حفاظتی که برای پا و ...  فراهم می آورید بستگی به خطرات بالقوه محیط کارتان که پاها در معرض آسیب آن قرار دارد شناسایی کرده اید دارد. کفش ایمنی بایستی حداقل فشار و ضربه استاندارد و الزامات تست آنرا توسط ANSI برآورده سازد . خرید کفش ایمنی بعد از5 جولای 1994 بایستی مطابق الزامات ANSI  Z 41(1994)  باشد .

 

 

انواع حفاظت پا ها :

 ساق پوشها :این نوع برای حفاظت از قسنت پایین پاها در برابر خطرات می باشد مانند ماده مذاب گداخته یا جرقه های جوشکاری ٬ ساق پوشها سریعا خطرات را رفع می کند .

 حفاظهای کف و پشت پا : از آلومینیم ٬ استیل ٬ فیبر یا پلاستیک ساخته شده اند . این حفاظها برای حفاظها برای حفاظت از ناحیه پاشنه در اثر ضربه و فشار می باشد

   محافظهای پنجه :حفاظهای پنجه ممکن از استیل ٬ آلومینیم یا پلاستیک ساخته شده اند . آنها برای حفاظت پنجه پا مناسب هستند آنها حفاظهایی هستند که فقط پنجه پا را از خطرات ضربه و فشار حفظ می کند .

    ترکیب حفاظهای ساق پا و پا : این حفاظها ممکن است با هم استفاده شود در زمانی که حفاظت بالاتری مورد      

نظر است .

    کفش ایمنی : کفش محکم در برابر ضربه به پنجه مقاوم و در برابر گرما مقاوم هستند که حفاظت در برابرسطح معملی کاری در صنایع فلزی داغ ٬ سنگ فرش و صاف را فراهم می آورد . کفی های فلزی بعضی از کفش های ایمنی پاها را در برابر بریدگی ها و سوراخ شدن ها حفظ می کند .کفش های ایمنی ممکن همچنین طراحی شوند که از هدایت الکتریسته جلوگیری کنند . که کارگران از خطرات الکتریکی حفظ می کند

 

نکته :

یک کار خانه  کوچک ریخته گری  که برق گیرهای فلزی طراحی می کرد یکسری پرسنل استخدام می کرد. کنترلها ی مهندسی برای حذف تماس کارکنان با فلز مذاب انجام شده بود . ولیکن ارزیابی ریسک که انجام شد معلوم کرد که در طول ریختن ماده مذاب می تواند به ساق و پای کارکنان تماس داشته باشد .بعلاوه وسایل حمل و نقل که برای بلند کردن برق گیرها استفاده می شد خطراتی پای کارکنان را تهدید می کرد. کارفرما برای کارکنان کفش ریخته گری و ساق پوشها فراهم کرد. ساق پوشها به همراه استفاده از کفش مناسب هستند  و پای پرسنل را در برابر خطرات خطرات فلزات مذاب و پاشش کدازه محافظت می کند .بعلاوه کفش ها پای پرسنل را در برابر تماس با مواد سوزنده حفظ  می کند .

کفش هایی که پنجه ایمنی اجباری ساخته شده اند که از حفاظت در برابر آسیبهای مکانیکی سنگین فراهم می کند اگر مواد خطراتی را برای پاها بوجود می  آورد . کارفرما همجنین حوه استفاده و نحوه مراقبت از وسایل شخصی مطابق دستور سازنده به پرسنل آموزش داد       

 

چطور کفش ایمنی مناسب برای پرسنل فراهم کنیم ؟

معمولا کفش های ایمنی بایستی محکم و ضد ضربه باشند و حفاظت از پنجه و پاشنه را فراهم کند .کفش ها کاملا با استاندارد ANSI که در بالا ذکر شد مطابقت داشته باشد . علاوه براین ٬ نوع آن بستگی به تماس کارگر دارد . شما ممکن نیاز به طراحی ویژه کفش ایمنی داشته باشید نظیر کفش های ایمنی در برابر خطرات الکتریسته .

کفش عایق برق :

کفش های ایمنی برق فرد را در برابر جریان الکتریسته محافظت می کند . پرسنلی این کفش ها را می پوشند که در کارخانه ساخت مواد منفجره یا آسانسورها ی طبقات کار می کنند تا ریسک ناشی از خاصیت الکتریسته را کاهش دهد که از تولید جرقه یا آتش و انفجار تولید می شود . در طول آموزش کارکنان باید یاد بگیرند که از پودر پا استفاده نکنند و از جوراب که از جنس ابریشمی ٬ پشمی ٬نایلونی همراه با کفش عایق جریان استفاده کنند . پودر پا اگر استفاده شود قدرت ایمنی کفش را در برابر الکتریسته که ناشی از ابریشم ٬ پشم و نایلون که الکتریسته ساکن ایجاد می کند کاهش می دهد .

کفش عایق جزو کفش ها با هدف عمومی نیستند و برای وظایفی است که نیازمند استفاده می باشد . کارکنانی که بدون حفاظ در برابر الکتریسته هستند بایستی از کفش هادی استفاده کنند .

خطرات الکتریکی ٬ کفش های پنجه ایمنی :

کفش های عایق پنجه ای در برابر خطرات الکتریکی استفاده می شود و پای کارکنان را در برابر جریان الکتریکی می تواند محافظت می کند . و کفش با پنجه ایمنی می تواند پرسنل را در مقابل 600 ولت در شرایط خشک محافظت می کند . در اتصال با دیگر تجهیزات ایزوله شده برای کاهش یا حذف خطرات انرژی الکتریکی که قسمتی از پا یا بدنشان را تهدید می کند .

نکته : کفش غیر عایق نبایستی در برابر خطرات برقی یا انفجار استفاده شود در چنین موقعیت هایی کفش عایق الکتریکی لازم می باشد .

 

اگر پرسنلتان .....

- اگر کار نزدیک منطقه خطر یا انفجار باشد ........................ شما بایستی برای پرسنل کفش عایق فراهم کنید .

- گر نزدیک سیم های هادی الکتریکی کار می کند ................ بایسی کفش با پنجه ایمنی در برابر خطرات الکتریکی فراهم کنید

- اگر با فلزات مذاب گداخته کار می کند ............................ شما بایستی برای پرسنل کفش ریخته گری فراهم کنید .

 

حفاظت ایزولسیون را برای خطرات الکتریسته به پرسنل آموزش دهید . کفش های پنجه ایمنی که ممکن سازگاری داشته باشد اگر :

 • کفش مطلوب باشد
 • تخته لاستیک فرسوده شده باشد
 • ذرات فلز که در کف پا یا پاشنه پا جاافتاده باشد
 • قسمتهای دیگر بدن بدن پرسنل که با جریان تماس داشته باشد .

      چک لیست E :

آموزش دهید پرسنل را که بدانند .............

 • چرا حفاظت از پاها در برابر خطراتی که در محیط کار پا ها راتهدید می کند لازم است ؟
 • چطور وسایلی که شما برای پرسنل فراهم می کنید حفاظت پرسنل را تامین می کند ؟
 • محدودیت های حفاظت از پاها کدامنند ؟
 • چه مخوقع کارکنان باید کفش و ساق پوشها را بپوشند ؟
 • چگونه تجهیزات وسابل حفاظت فردی مورد استفاده قرار دهند ؟
 • چطور از حفاظهای پاها و ساقها نگهداری کنیم ؟
 • چگونه بند و سایر قسمتهای آنرا تنظیم کنند . چطور خرابی ها را شناسایی کنند ؟

-           فرسودگی ها – خراشیدگی ها – ترک خوردگیها – علائم تفکیکی

-          سوراخ ها – شکافها در کف کفش یا پاشنه

                   -   فلز فرو رفته در پاشنه یا کف پا از خطرات الکریسته – کفش های پنجه ایمنی ....

 

 

 

 

 

 

 

 

حفاظت دست و بازو

چه موقع باید حفاظت از دست و بازوها را فراهم آوریم ؟

اگر ارزیابی خطرات محیط کار مشخص کند که ریسک آسیب به دست و بازو برای پرسنل وجود دارد اقدامات مهندسی برای حذف خطرات اعمال شده است بایستی برای پرسنل وسایل حفاظتی مناسب تهیه کرد .

آسیب هایی که پرسنل نیاز است در مقابل خطرات وسایل حفاظتی استفاده کنند که شامل موارد زیر می باشد :

·         سوختگی ها

·         کبود شدن و کوفته شدن

·         خراش ها

·         بریدگی ها

·         سوراخ شدگی ها

·         شکستگی ها

·         قطع عضوی از بدن

·         تماس های شیمیایی

چه نوع تجهیزاتی برای حفاظت دست و بازوها لازم می باشد ؟

برای بسیاری از عملیات محیط کاری ٬ نصب حفاظ روی ماشین ها در نقطه عملیات کافی می باشد . برای مثال نصب یک مانع که غیر ممکن می سازد نفراتی که دستشان را روی نقطه جائیکه میز تیغه اره با چوب که احتمال بریدگی دارد تماس پیدا می کند . برای سایر عملیات خطرات که شما قادر خواهید بود آموزش دهید روشهای کاری که باعث حذف ریسکهای برای دست و بازو است .

آیا دستکش های حفاظتی موجود کدامنند ؟

خیر. دستکش های ساخته شده از انواع مواد که متناسب با خطرات محیط کار می باشد عموما هر چند ممکن است به 4 گروه تقسیم شوند :

v      دستکش های برای کارهای ساخته شده ساخته شده از ذرات فلز ٬ چرم و پارچه

v      دستکش های فیبری و آستری از فیبر

v      دستکش های شیمیایی و مقاوم در برابر مایعات

v      دستکش های عایق از جنس لاستیک

• دستکش های فلزی ٬ چرمی و پارچه ای

دستکش های محکم ساخته شده از ذرات فلز ٬ چرم و پارچه دست را برابر بریدگی ها و سوختگی ها و گرما محافظت می کند .

دستکش های چرمی :

دستکش های چرمی دستها را در مقابل جرقه ها ٬ گرمای متوسط ٬ ترک خوردن ٬ لبه پریدن و اشیاﺀ زبر محافظت می کند . جوشکارها در مواقع ویژه به دستکش های چرمی با کیفیت بالا نیاز دارند .

دستکش های آلومینیومی

این دستکش ها معمولا برای جوشکارها ٬ کوره ها یا ریخته گری استفاده می شود زیرا آنها در مقابل گرمای منعکس شده ایزوله هستند . دستکش های آلومینیومی نیاز دارند یکسری مواد سیندتیگ در مقابل گرما و سرما برای حفاظت داشته باشند .

دستکش های آرامید فیبری

این سری از دستکش هایی هستند که فرد را در مقابل گرما و سرما محافظت می کند . بسیاری از دستکش های ساخته شده از فیبر آرامید دستکش هایی هستند که در برابر بریدگی و سوزاندگی خوب عمل میکنند .

مواد دیگر : چندین سازنده دستکش ها ی با فیبرهای دیگری که در برابر گرما و سرما مقاوم اند  فراهم می کنند . بعلاوه برای حفاظت در برابر دمای زیاد ممکن است با مقداری اسید تحمل آنها رابالا ببرند این مواد در مقابل قلیا ها و حلال ها مقاوم نیستند .

 • دستکش با آستری از فیبریک

این دستکش از پنبه٬ نخ یا فیبری که حفاظت را بالا می برد .

دستکش های فیبریک

این دستکش ها می تواند حفاظت را در مقابل لکه٬ نقره٬ خراشیدگی و ساییدگی ایجاد کنند .این دستکش ها حفاظت کافی را فراهم نمی آورند . هر چند در برابر اجسام تیز یا مواد سنگین استفاده می شود . اضافه کردن پوشش پلاستیکی به دستکش های فیبری دوامشان را بیشتر می کند و حفاظت را برای فعالیتهای مختلفی فراهم می کند .

دستکش ها با آستر فیبری

سازنده ها معمولا از نخ ابریشم با یک قسمت ضخیم درست می کنند . و یک طرف دیگر با نخ نازک پلاستیک می باشد . دستکش های فیبری تغییر شکل می دهند عموما به منظور حفاظت دست که کیفیت لازم را در مقابل آسیب ها دارا می باشد .این دستکش ها برای فعالیتهای اجرایی و حمل ونقل مواد شیمیایی در آزمایشگاه استفاده می شود . موقع انتخاب دستکش های حفاظتی در مقابل خطرات در تماس مواد شیمیایی همیشه با سازنده بررسیهای لازم را انجام دهید . اثربخشی دستکش ها را در مقابل مواد شیمیایی ویژه و شرایط محیط کاری تعیین می کند .

دستکش های مقاوم در برابر مایعات  شیمیایی :

دستکش های ساخته شده از لاستیک ( لاتکس ٬ نیتریل و بوتیل و .... ) پلاستیک یا مواد شبیه لاستیک نظیر نئو پرن حفاظت می کند . کارگرانی که که در تماس با روغن٬ گریس ٬حلال ها دچار سوختگی شوزش ٬درماتیت می شوند کاهش می دهد بعضی از دستکش های معمولی برای حفاظت شیمیایی در غلظت های پایین استفاده می شود . علاوه بر این جدول 4 انواع مختلف دستکش ها که مقاوم در برابر مواد شیمیایی هستند و به انتخاب بهتر شما در نوع دستکش ها کمک خواهند کرد .

دستکش های بوتیل لاستیک

این دستکش ها در برابر اسید نیتریک اسید سولفوریک اسید هیدروسولفوریک سوخت ها و پر اکساید فیوم اسید نیتریک دستها را محافظت می کند و همچنین در برابر مقدار بالای روغن موار شیمیایی اکسیداسیون و ازن و...  بعلاوه در برابر سوزش و تغییرات دمایی که قابل تغییر نیست مقاوم هستند .

دستکش ها ی لاتکس طبیعی یا لاستیک

دستکش های لاتکس قابلیت انعطاف و راحتی دارند و همین کیفیت محافظ بودن است که آنها را برای منظورهای عمومی ساخته شده اند. بعلاوه در برابر سوزش ناشی سند بلاست کردن کوبیدن صیقل دادن مقاوم هستند این دستکش ها دستهای کارگران را در مواجهه با محلولهای آبی و اسیدی آلکان ها نمک ها کتون ها  ... حفظ می کند . موقع انتخاب حفاظت دسشت شما باید آگاه باشید که لاتکس باعث حساسیت در بعضی افراد می شود . بنابراین ممکن برای همه مناسب نباشد .دستکش های هایپوژنیک و ... ممکن متناوبا در افرادی که حساسیت به دستکش های لاتکس دارند استفاده می شود .

دستکش های نئوپرن

این دستکش ها قدرت توانایی خوبی دارند و در برابر تماس مواد با چگالی بالا و در برابر مایعات گازوئیل ٬ آلکان ها و اسیدهای ارگانیک و آلکن ها و ....

دستکش های لاستیک نیتریل

این دستکش ها ی محکم حفاظت را در برابر حلالهای کلراید نظیر کلرااتیلن و پری کلرواتیلن .اگر چه برای شغلهایی که حساسیت بیشتری دارد استفاده می شود . دستکش های نیتریل در برابر سوزش ٬سوراخ شدن مانع ها و  پارگی مقاوم هستند .

 

 

 

 چک لیست F :

 

آموزش بدهید پرسنل را ...

•         چرا حفاظت از دست و بازو در برابر خطرات محیط کار که دست و بازوشان را تهدید می کند لازم است ؟

•         چطور دستکش های حفاظتی را استفاده کنند ؟

•         محدودیت های تجهیزات حفاظتی فراهم شده کدامنند ؟

•         چه موقع باید وسایل حفاظتی دستکش و آستین بندها را باید پوشاند ؟

•         چطور باید وسایل حفاظتی دستکش و.. پوشید ؟

•         چطور از مناسب بودن آنها باید اطمینان حاصل کرد ؟

•         چطور وسایل حفاظتی دستکش و آستین بند را تمیز و نگهداری کنیم ؟

•         چطور علائم زیر را شناسایی کنیم ؟

-          ترکها

-          بی رنگ و رو شدن

-          پوسته شده یا کاملا فرسوده

 

 

 

حفاظت از بدن

چه موقع باید وسیله حفاظتی کل بدن را برای پرسنل فراهم آوریم ؟

شما زمانی باید حفاظت تمام بدن را برای پرسنل فراهم آورید که آسیب های بدنی آنها را تهدید می کند و نوع شغلشان ایجاب می کند . ود نهایت نمی توان خطرات را از راه کنترلهای مهندسی اداری حذف کرد .

خطرات محیط کار که باعث آسیب بدنی می شوند شامل :

 • گرمای شدید
 • پاشش فلزات داغ و سایر مایعات
 • بریدگی ها
 • خطرات شیمیایی
 • تماس با مواد شیمیایی بالقوه شبیه خون
 • اشعه ها

اگر فقط قسمتی از بدن پرسنل در معرض آسیب باشد بایستی برای آنها حفاظت تمام بدن را فراهم آورد.

از آنجائیکه تمامی تجهیزات حفاظتی لباس محافظتی در مقابل خطرات ویژه موجود هستند شما لازم است وسایل حفاظت فردی فقط برای قسمتی از بدن که در بدن آسیب قرار دارد فراهم فراهم کنید.

برای خطرات محیط کار شما لازم است یک تا تعداد بیشتری وسیله فراهم کنید که شامل :

v      جلیقه

v      ژاکت

v      پیش بند

v      پوشش جلو بدن

v      گان جراحی

v      لباس تمام بدن

اگر ارزیابی خطرات کارتان نشان می دهد که شما باید وسایل حفاظتی تمام بدن در برابر عاملهای فیزیکی مضر و مواد سمی فراهم کنید شما باید :

با دست لباس را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید و مطمئن باشید که لباس حفاظتی عملکرد مناسبی دارد .

لباسهای حفاظتی از چه موادی ساخته می شوند ؟

لباس حفاظتی از مواد گوناگونی در برابر خطرات ویژه ساخته شده اند ارزیابی ریسک را انجام دهید منابعی که منجر به آسیب بدن می شوند را شناسایی کنید . کنترلهای مهندسی را انجام دهید و کنترلهای ادراری را برای حذف خطرات بکار ببرید . اگر امکان آسیب هنوز وجود دارد لباس حفاظتی را فراهم کنید که حفاظت را در مقابل خطرات ویژه محیط کارتان تامین کنید .

مواد لباسهای حفاظتی شامل موارد زیر است :

·         فیبر شبیه کاغذی: لباسهای قابل عرضه درست شده از مواد حفاظت را در برابر گردوغبار و ترشحات تامین می کند .

·         نخی – پشمی : لباس حفاطتی ساخته شده از نخ و ابریشم برای مقابله با تغییرات درجه حرارت های محیط کار متناسب و سازگار می باشند . لباس نخی پشمی در مقابل گردوغبار ٬ سطوح زبر و خشن و سوزش آور محافظت می کند .

·         غواصی : این جنس نزدیک به بافت فیبری نخی که پرسنل را در مقابل بریدگی ها و کوبیدنها حفاظت می کند . در حالیکه آنها سنگین ٬ تیز و خشن هستند .

·         چرمی : لباس حفاظتی چرمی اغلب در مقابل گرما و شعله محافظت کننده است .

·         لاستیک : لباسی که از مواد حفاظتی در مقابل اسیدها و مواد شیمیایی که از لاستیک ٬ نئوپرن و پلاستیک پوشیده شده است .

آگاهی داشته باشید که موادمختلف شخص را در برابر خطرات فیزیکی و شیمیایی مختلف حفاظت می کند

موقع که خطرات فیزیکی یا شیمیایی موجود است لباس سازنده که از مواد انتخاب شده در برابر خطرات فیزیکی و شیمیایی محیط کار را چک و بررسی کنید .

چطور اطمینان حاصل کرد که پرسنل وسایل حفاظتی فردی فراهم شده را استفاده می کنند ؟

به پرسنل آموزش دهید که لباس حفاظتی را استفاده کنند .

چک لیست ل به شما کمک می کند که استفاده از وسایل حفاظت تمام بدن را به پرسنل آموزش دهید .

چک لیست L:

به پرسنل آموزش دهید که ......

•         چرا لباس حفاظتی در برابر خطراتی که در محیط کار ٬ تمام بدن را تهدید می کند لازم است

•         چطور لباس حفاظتی حفاظت شما را تامیین می کند ؟

•         محدودیت های حفاظت بدن کدامند ؟

•         چه موقع آنها باید لباس حفاظتی بدن بپوشند ؟

•         چطور وسایل حفاظتی رابپوشند ؟

•         چطور قسمتهای آنرا تنظیم کنند که راحت و مناسب باشد ؟

•         چطور لباس حفاظتی را تمیز و نگهداری کرد ؟

•         چطور موارد زیرا شناسایی کنند ؟

-           شکافها – پارگی ها – فرسودگی ها

-          آسیب های قسمتهای الاستیه محکم

       

 

 

حفاظت شنوایی

چه موقع بایستی برای پرسنل وسایل حفاظت شنوایی فراهم کرد ؟

تعریف حفاظت شنوایی می تواند بصورت مهارت آمیزی توصیف شود . تماس بیش هز حد با سروصدا به فاکتورهای زیر بستگی دارد :

 • صدای اندازه گیری شده چند دسی بل می باشد ؟
 • مدت تماس هر کدام از پرسنل با سروصدا چه قدر می باشد ( میزان مواجهه ) ؟
 • آیا پرسنل در ناحیه های متفاوتی از سروصدا حرکت می کند ؟
 • آیا صدای تولیدی از یک یا چندین منبع منتشر می شود ؟

معمولا برای صدای بلندتر در مقایسه با تماس کوتاه مدت بایستی سریعا حفاظت شنوایی را فراهم کرد.

بطور مثال پرسنل ممکن است در معرض صدایA 90 db   برای 8 ساعت قرار گیرند بایستی برنامه حفاظت شنوایی را برای آنها اجرا ﺀ کنید . هر چن ممکن است تراز سروصدا ی محیط کار به 115 دسی بل برسد بایستی تماس برای آنها رابیش از 15 دقیقه مجاز ندانید و برای آنها برنامه حفاظت شنوایی را فراهم کنید

جدول 5 : نشان می دهد که شما باید حفاظت شنوایی در تماسهای ویژه برای پرسنل فراهم کنید .

                                             جدول شماره 5 – میزان قابل قبول

 میزان مواجهه

مدت مواجهه

90   دسی بل

92        "

95        "

97        "

100     "

102     "

105     "

110     "

115     "

                  ساعت      8

                     "        6

                     "        4

                     "       3

                     "        2

                     "      1.5

                      "       1

                      "     0.5

                     "     0.25

 

سروصدای مداوم مورد توجه قرار می گیرد اگر فاصله بین حداکثر وقوع یک ثانیه یا کمتر باشد . که بعنوان سروصدای کوبه ای یا ضربه ای مورد توجه قرار می گیرد . مدت تماس سروصدای ضربه ای یا کوبه ای باید از 140 دسی بل تجاوز نکند . برای مثال نیوز کوبه ای یا ضربه ای ممکن مانند شلیک گلوله تفنگ باشد . نیوز ناشی از سوراخ کردن و نیوز ناشی از سقوط چکش  و ... باشد .

آیا گوشی های ایر پلاگ مدت تماس با سروصدا را کاهش می دهد ؟

قبل از این به استفاده از وسایل حفاظت فردی ( گوشی ایر پلاگ یا ایر ماف ) متوسل شوید اقدامات کنترلی مهندسی را برای کاهش یا حذف خطرات محیط کار پیاده کنید . اگر اقدامات کنترلی میزان مواجهه را کاهش ندادند باید سطح را به حد قابل قبول در آورید و سپس از وسایل از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنید .

 

 

 

اگر پرسنل در معرض تماس با سطحهای سروصدای متفاوتی در طول روز قرار گیرند چه پیش می آید ؟

اگر پرسنل جای ثابت ندارند و از یک  موقعیت به موقعیت دیگر حرکت می کند و در موقعیت با یک تراز نیوز تماس دارند شما باستی فاکتور میانگین نیوز را حساب کنید و تعیین کنید که آیا حفاظت شنوایی بایستی فراهم شود .

v      اندازه گیری میزان نیوز در هر موقعیتی که کارگر کار می کند .

v      برای هرتراز نیوز از روی جدول شماره 5 میزان تماس قابل قبول را پیدا کنید .

v      برای هر موقعیت ٬ مدت واقعی را مشخص کنید

v      نتایج را مشخص کنید

v      اگر کل از یک بزرگتر بود باید یکسری کنترلهای مهندسی یا حفاظت شنوایی برای پرسنل در معرض فراهم کنید .

فرمول محاسبه میزان تماس :

1) + (C2 / T2) + … + (Cn / Tn)  Fe =(C1 / T

 

چه نوع از وسایل حفاظت فردی در مقابل نیوزهای بالا بایستی فراهم شود ؟ آیا نخ یا پنبه می تواند برای ایر پلاگ مناسب باشد ؟

واضح است پنبه یا نخ نمی تواند جهت جنس ایر پلاگ مناسب باشد شما ممکن است چیزی انتخاب کنید که از چندین ماده است که حفاظت شنوایی را برای پرسنل فراهم کند .

 • ایر پلاگ : گوشی که از نخ مومی از پشم فایبرگلاس ٬ فوم ساخته شده است
 • ایر پلاگهای قابی شکل : اکثر اوقات گوشی هایی  که عرضه می شوند بایستی توسط یک نفر متخصص شناسایی و جدا شوند پلاگهای غیر قابل عرضه بایستی بعد از هر استفاده  معدوم گردند .
 • ایر ماف : ایرمافها نیاز می باشد روی گوش قرار گیرند . عینک ها ٬ موی بلند٬ حرکت صورت ٬ ممکن از قدرت حفاظتی گوشی را کاهش دهد . شما بایستی در مواقعی نوعی گوشی ایر ماف مخصوص خریداری کنید که بشود همراه با عینک و ... استفاده شود .

 

اگر من برای پرسنل حفاظت شنوایی فراهم کنیم می توانند آنها در هر سطح نیوزی برای هر دوره زمانی کار کنند ؟

نه ! حفاظهای شنوایی فقط مقداری از نیوز را از میان گوشها عبور می کند کاهش می دهد . مقدار این کاهش به میزان تضعیف کحردن برمی گردد . میزان کاهش متفاوت است مطابق نوع حفاظت شنوایی استفاده شده و چقدر برای پرسنل مفید و مناسب است . حفاظهای شنوایی که شما انتخاب می کنید باید قادر باشند مقدار کاهشی که لازم است را فراهم کنند

کاهش میزان مواجهه با حدود قابل قبول در جدول 5 ذکر شده است .

مدت مواجهه نیوز روشهایی را برای ضخامت کاهش حفاظهای شنوایی ویژه بر اساس میزان کاهش نیوز        NRR بایستی توسط سازنده های وسایل حفاظت شنوایی گزارش شود که چه میزان  NRR ایجاد می کند .

 

چطور اطمینان حاصل کرد که وسایل حفاظت فردی فراهم شده را استفاده می کنند ؟

به پرسنل آموزش دهید که وسایل حفاظت شنوایی استفاده کنند . چک لیست  H کمک می کند که به پرسنل آموزش دهید که از گوشیهای ایر پلاگ یا ایر ماف فراهم شده استفاده کنند .

 

 

 

 

 

چک لیست  H  :

 

به پرسنل آموزش دهید که ....

 • چرا حفاظت شنوایی در برابر خطرات محیط کاری که شنوایی را تهدید می کند لازم است ؟
 • چگونه گوشیهای ایرماف یا ایرپلاگ حفاظت را تامین می کند ؟
 • محدودیت های حفاظت شنوایی کدامند ؟
 • چه موقع آنها باید حفاظهای شنوایی را داخل گوش قرار دهند ؟
 • چطور قسمتهای ایرماف را تنظیم و چقدر مناسب هستند؟
 • چطور وسایل حفاظت شنوایی را ضد عفونی و نگهداری کرد ؟

 

 

به فرض اینکه من برای پرسنل وسایل حفاظت شنوایی فراهم کردم و به آنها هم آمزش دادم که چطور از آنها استفاده کنند حالا چطور مطمئن شد که حفاظت شنوایی برای آنها تامین می شود ؟

اگر پرسنل شما در معرض نیوز با 85 دسی بل در مدت زمان 8 ساعت کار قارار گرفتند شما بایستی برنامه حفاظت شنوایی را بکار گیرند که شامل تست منظم شنوایی پرسنل بوسیله افراد متخصص که 4 موراد الزام برای تامین شنوایی مطابق cfr osha29 قرار داده است .

خلاصه :

شما بایستی بسیاری از فاکتورها مورد توجه قرار دهید وقتیکه ئسایل حفاظت فردی برای پرسنمل برای حفاظت از خطرات محیط کار انتخاب می کنید . با وجودی که خطرات متفاوتی با توجه به نوع وسایل حفاظت فردی موجود بدن را در مقابل انواع خطرات ویژه حفظ می کند . این مسئله حدی پیچیده و گیج کننده است با این وجود osha لازم می داند که شما برنامه وسایل فردی را اجراﺀ کنید به شما کمک می کند که سیستم ارزیابی در ارتباط با خطرات محیط کار انجام داده ووسایل حفاظت فردی مناسب انتخاب کنید .

برای این ارزیابی شما باید موارد ذیل را انجام دهید :

vتجهیزات٬عملیات موادشیمیایی ترکیب های محیط کار که می تواند برای پرسنل مضر باشد را ارزیابی کنید.

vاجرای کنترلهای مهندسی اداری که برای حذف خطرات امکان پذیر است .

vانتخاب انواع مناسب وسایل حفاظت فردی پرسنل را در برابر خطراتی که از طریق کنترلهای مهندسی و اداری قابل حذف نیست

vآموزش دهید پرسنل که چرا استفاده از وسایل حفاظت فردی لازم می باشد و چه موقع آنرا باید بپوشند .

vآموزش پرسنل که چطور وسایل را استفاده و چگونه موارد خرابی یا فرسوده را تشخیص دهند .

vالزام به پرسنل وسایل حفاظت فردی در محیط کار بپوشند .

این اطلاعات اساسی نیازمند تلاش و توصیف منطقی می باشد که برای ارزیابی خطرات مورد استفاده قرار گیرند و انتخاب وسایل حفاظت فردی بعنوان نقطه شروع برنامه وسایل حفاظت فردی بکار می رود .

 بهداشت حر فه ای مشهد


مطالب مشابه :


پاورپوینت کاملی در خصوص لوازم حفاظت فردی

پاورپوینتی در خصوص لوازم حفاظت فردی برایتان تهیه نموده ام جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک
ویژگیهای وسایل حفاظت فردی

تمامی وسایل حفاظت فردی و لباسهای ایمنی مورد استفاده، باید از نظر مشخصات فنی ساخت
تجهیزات استحفاظ فردی

تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز به استفاده از وسایل استحفاظی فردی توسط کارکنان
وسایل حفاظت فردی (PPE)

وسایل حفاظت فردی (ppe) وسايل حفاظت فردي: مجموعه مقالات و پاورپوینت
آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع

در ارتفاع فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار مجهز به وسایل حفاظت فردی از
وسایل حفاظت فردی

چه نوع از وسایل حفاظت فردی در مقابل نیوزهای بالا بایستی پاورپوینت های آموزشی osha در
تجهیزات حفاظت فردی

و کارگران با تجهیزات حفاظت فردی به این وسایل پاورپوینت های
پاورپوینت ایمنی حریق

وسایل حفاظت فردی p.p.e:: ایمنی برق و تجهیزات پاورپوینت ایمنی
برچسب :