سوالات فن آوری آموزشی - روح اله ناصری

بسمه تعالي

سوالات طراحي شده از مبحث اينترنت توسط رو ح اله ناصحي

1 ) منشأ پيدايش اينترنت كدام يك از كشورهاي زير بوده است؟

الف) انگليس              ب ) آمريكاي شمالي          ج ) ايالات متحده امريكا                      د ) فرانسه

2 ) متخصصان كدام گزينه را فراهم كننده ي فرصت هاي بسيار براي دسترسي به اطلاعات مي دانند؟

الف ) اينترنت           ب ) آموزش كامپيوتر                ج )  plc              د ) دانشگاه

3 ) كدام يك از گزينه هاي زير جزء مهمترين امكانات اينترنت نمي باشد ؟

الف )  پستهاي الكترونيكي         ب ) كنفرانسهاي الكترونيكي         ج ) خدمات الكترونيكي                

د ) UNIX   

4 ) كدام مورد به استفاده كنندگان امكان مي دهد تا حتي در محلهاي بسيار دور دست پيامهاي خود را با يكديگر رد و بدل كنند؟

الف )خدمات فهرستي         ب ) UNIX         ج ) پست الكترونيكي                د ) هيچ كدام

5 ) علامت  (G .v ) در اينترنت نشان دهنده كدام حوزه از حوزه هاي اصلي اينترنت مي باشد ؟

الف ) سازمان هاي غير انتفاعي       ب ) سازمان هاي اطلاع رساني      ج ) سازمان هاي دولتي        

  د ) همه موارد

6 ) كدام يك از گزينه هاي زير نشان دهنده علامت سازمان هاي اطلاع رساني مي باشد؟

الف ) edu             ب ) net              ج ) uk              د ) gov   

7 ) كنفرانسهاي الكترونيكي به استفاده كنندگان كه داراي علايق مشابهند چه امكاني را مي دهد ؟

الف ) امكان مي دهد تا از وضعيت مالي هم ديگر با خبر شوند

ب ) امكان مي دهد تا اطلاعات و ديدگاهاي خود را با يكديگر رو بدل كنند .

ج ) هيچ امكاناتي در اختيار آنها نمي گذارد

د ) گزينه الف و ب صحيح مي باشد

8 )علت سرمايه گذاري ايالات متحده بر دانشگاه اهايو چيست ؟

الف ) جذب دانشجو                                              ب) دسترسي به جديدترين مطالب     

     ج )بخاطر داشتن بانكهاي اطلاعاتي مفيد                                  د ) گزينه ب و ج صحيح است

9 ) نام ديگر پروتكل انتقال چه نام دارد ؟

الف ) تي چي اي         ب ) تي آي يو          ج ) تي تي                 د) اف ت پي

10 ) كارايي پروتكل انتقال  چيست ؟

الف ) انتقال فايل بين دو رايانه                ب ) انتقال اطلاعات بين رايانه هاي مختلف

ج ) رمزگذاري فايل                            د ) همه موارد

 

11 ) شبكه جهاني وب يا www توسط كدام مركز بوجود آمده است.

الف ) وزارت خانه ي هسته اي                 ب ) مركز فيزيك ذره اي

ج ) مركز ‍ژئوفيزيك                              د ) مركز ftp

12 ) برنامه گشت وب يا web browser   خواندن كدام فايلها را امكانپذير مي كند ؟

الف ) فايلهايي كه به زبان انگليسي هستند         ب ) فايلهايي كه  به زبان فارسي هستند

ج ) فايل هايي كه به زبان html نوشته شده       د ) فايل هايي كه به زبان tlru  نوشته شده

13 ) اولين برنامه اي كه توسط سيستم مكيتاش و ويندوز   به وجود آمد چه نام داشت؟

الف ) برنامه نت اسكيپ          ب ) نويكيتور         ج ) برنامه گرافيكي           د ) برنامه موزائيك

14 ) كدام يك از گزينه هاي زير از مشهورترين و متداول ترين برنامه گشت مي باشد .

الف ) موزائيك         ب ) نت اسكيپ                ج ) نوپكيتور                  د ) گزينه ب و ج

15 ) كدام يك از گزينه هاي زير از ويگي هاي متدوال در اكثر برنامه ي گشت مي باشد .

الف ) توانايي چاپ صفحات       ب ) دسترسي آسان به اينترنت پرسرعت     ج ) دسترسي به اطلاعات سريع     د )هيچ كدام

16 ) اولين و آشكارترين وظيفه در جستجوي وب چيست ؟

الف ) پيدا كردن اطلاعات شخصي                    ب ) پيدا كردن سايتهاي اطلاعاتي مورد نظر

ج ) محدود كردن شاخص                               د ) همه موارد

17 ) مشكلترين قسمت يك جستجوي خوب چيست؟

الف ) محدود كردن شاخصهاي جستجو              ب ) پيدا كردن اطلاعات مورد نظر

ج ) دسترسي به اطلاعات پيچيده                     د ) گزينه ب و ج

18 ) روش اصلي انتشار روي وب ، استفاده از كدام گزينه است ؟

الف ) افزايش مهارت      ب )بسط محتوا             ج ) داراي يك صفحه ساده         د ) هيچ كدام

19 ) سايت قرن مدرسه در چه سالي و به چه منظوري طراحي شد ؟

الف ) 1999  -  ارتقاع سيستم                                        ب ) 1996 ارتباط با دانش آموزان نقاط دور دست

ب ) 1993  - ارتباط با دانش آموزان نقاط دور دست             د ) 1994  - ارتقاع سيستم

20 ) كدام يك از گزينه هاي زير جزء منابع اصلي اينترنت مي باشند ؟

الف ) كنفرانسهاي الكترونيكي                ب ) بانكهاي خدماتي          ج ) خدمات پستي      

         د ) پستهاي خدماتي

1 – ج         2 – الف             3 – د        4 – ج     5 – الف       6 – ب               7 – ب        8 – د     9 – د         10 – الف            11- ب        12 – ج    13 – د        14-د                15 – الف     16 – ب   17 – الف      18 – ج              19 – ب       20 – الف

پاسخنامه

 


مطالب مشابه :


سیلابس رشته کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد کرج .
معرفی سایت ebay

به طوری که سایت ebay به بازاریابی دانشگاه علمی و کاربردی واحد خانه کارگر کرج تاسیس
سوالات آموزش بزرگسالان - زهرا عبدلی - دانشگاه ملارد

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
دکتری کارآفرینی در دانشگاه آزاد

دکتری کارآفرینی در دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر کرج.
سوالات فن آوری آموزشی - فریبا امیدی

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
سوالات آموزش بزرگسالان - طاهره مهرپور

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
سوالات فن آوری آموزشی - روح اله ناصری

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
برچسب :