استخدام ناظرین بخش کشاورزی

جزئیات کامل دستورالعمل استخدام

 ناظرین بخش کشاورزی

متن کامل دستورالعمل نهایی اجرای قانون استخدام ناظرین بخش کشاورزی و منابع طبیعی که مورد تائید وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون اصلاح قانون استخدام ناظرین کشاورزی پس از فراز و نشیب‌های بسیار نهایتا در تاریخ 12 بهمن ماه سال 89 در مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید و بنا به دلایلی با یکسال تاخیردر تاریخ 28 اسفند ماه سال 90 ضمن ابلاغ به رئیس جمهور در روزنامه رسمی کشورمنتشر شد.

پس از ابلاغ رسمی این قانون؛ مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی تدوین آئین نامه اجرایی و عملیاتی " قانون استخدام ناظرین کشاورزی" را در دستورکار قرار داد و در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری پیش نویسی از آن تهیه کرد که هم اکنون این پیش نویس با اعمال تغییراتی به تصویب نهایی مسئولان ذیربط رسیده است. این درحالی ست که هم اکنون با وجود تهیه دستورالعمل نهایی جذب و استخدام سال 1391 وزارت جهادکشاورزی و همچنین تهیه آگهی استخدام که درحال حاضردر اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار دارد، هنوز مجوزهای لازم برای جذب 10000 ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی این معاونت ریاست جمهوری صادر نشده است. نسخه ای از این دستورالعمل در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته که به شرح ذیل است:
دستورالعمل نهایی اجرای قانون استخدام ناظرین بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در اجرای مجوز جذب شماره 200.91.3703 مورخ 91.2.16 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری برای سال 1391 به منظور استخدام از محل سهمیه اختصاص یافته بر اساس بخشی از مفاد ماده 51 قانون برنامه توسعه پنجم و همچنین بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه مورخ 1390.11.12 مجلس شورای اسلامی دستورالعمل اجرایی ابلاغ می گردد.

ماده 1: میزان جذب نیروی انسانی وزارت در طول سالهای 91، 92 و 93 بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین این وزارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شرح جدول شماره زیر تعیین و بر اساس سهمیه سالانه که از سوی معاونت مذکور به ازای خروج نیروی انسانی تخصیص داده می شود، قابل اجرا می باشد.

تخصیص جذب نیروی انسانی بر اساس تفاهم نامه

سهمیه تخصیصی سال 1391 سال 1392 سال 1393 جمع
سهم استخدام از محل قانون استخدام مهندسین ناظر 3335 3335 3330 10/000
سهم استخدام سایر متقاضیان (غیرناظرین) 2936 2936 2943 8815
جمع 6271 6271 6273 18815

ماده 2: تعداد سهمیه استخدام هر واحد سازمانی به تفکیک مهندسین ناظر و سایر متقاضیان استخدام (غیر ناظرین) بر اساس نیاز واحدهای استانی از ستاد تا مراکز جهاد کشاورزی با رعایت سهمیه مندرج در جدول زیر قابل اقدام می باشد.

توزیع سهمیه استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته

ردیف واحد سازمانی تعداد سهمیه استخدامی
مراکز جهاد کشاورزی (ناظرین) شهرستانها ستاد استان جمع
ناظرین غیرناظرین
1
2

ماده 3: مسئولیت اجرا و برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی موضوع این دستورالعمل برای کلیه واحدها به عهده سازمانهای جهاد کشاورزی استانها خواهد بود. برگزیدگان آزمون بر اساس معرفی سازمانهای مورد نظر و سهمیه تخصیصی پس از طی تشریفات اداری لازم توسط واحدهای مربوط بکارگیری خواهند شد.

تبصره: جهت اجرای آزمون استخدامی یک شرکت و یا موسسه طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی نسبت به برگزاری آزمون استخدامی عمومی و اختصاصی ، تصحیح اوراق و اعلام امتیاز کلیه داوطلبین به وزارت اقدام خواهد نمود.

ماده 4: سهمیه جذب نیروی انسانی از محل سهمیه عادی، ایثارگران و معلولین هر استان (سهمیه سازمانهای وابسته و تابعه) به تفکیک مهندسین ناظر و غیر ناظرین با رعایت بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون جامع حمایت از معلولان تعیین و ابلاغ می گردد.

سهمیه عادی ، ایثارگران و معلولین واحدها با رعایت بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون جامع حمایت از معلولان

استان سهمیه ناظرین سهمیه عادی
عادی 30٪ عاد ی
25 5 25 5
سازمان جهاد کشاورزی استان....

ماده 5: بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، سهمیه ایثارگران را به 2 بخش سهمیه (25 درصد و 5 درصد) به شرح ذیل تفکیک می کند:

الف- ایثارگران مشمول 25 درصد عبارتند از: 1- جانبازان با هر درصد جانبازی 2- آزادگان با هر سال سابقه اسارت 3- فرزندان شهدا 4- همسران شهدا 5- همسران و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر 6- همسران و فرزندان آزادگان با سابقه بالای یکسال اسارت.

ب- ایثارگران مشمول 5 درصد عبارتند از : 1- رزمندگان با حداقل 6 ما حضور داوطلبانه در جبهه 2- همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه 3- فرزندان جانبازان زیر 25 درصد جانبازی 5- فرزندان آزادگان زیر یکسال سابقه اسارت 6 - خواهران شهید 7- برادران شهید.

ماده 6: واحدها مکلفند بر اساس سهمیه موضوع بند الف ماده 5 (25 درصد سهمیه) بر اساس معرفی نامه کتبی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان جهت استخدام بدون آزمون استخدامی افراد مشمول را به گزینش جهت سیر مراحل اداری استخدام معرفی نمایند.

ماده 7: واحدها پس از برگزاری آزمون استخدامی نسبت به جذب ایثارگران حائز شرایط اقدام می نمایند.

تبصره : ایثارگران موضوع (5 درصد) به همراه سایر متقاضیان در آزمون شرکت نموده و در اعلام امتیاز مقایسه می گردند.

ماده 8: واحدها موظفند نیازهای استخدامی را به ادارات کل بهزیستی استان اعلام نمایند و پس از معرفی افراد ذینفع توسط بهزیستی ، نسبت به پیگیری سایر مراحل استخدامی آنان اقدم نمایند.

ماده 9: امور اداری موظف است بر اساس ماده 10 آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی ، قبل از انتشار آگهی استخدامی نسبت به اعلام نیازهای استخدامی به بنیاد ملی نخبگان اقدام نماید.

ماده 10: موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مجازند علاو ه بر آزمون عمومی و اختصاصی برای جذب کارشناس در مشاغل تخصصی نسبت به برگزاری مصاحبه علمی اقدام نمایند.

ماده 11: آزمون (عمومی و تخصصی) پس از دریافت تائید آگهی استخدام از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و اطلاع رسانی در روزنامه های محلی، در یک روز و ساعت مشخص توسط استان صورت خواهد پذیرفت.

ماده 12: کلیه متقاضیان جهت شرکت در آزمون باید بر اساس نیازهای استخدامی و شرایط احراز تحصیلی، نسبت به ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز در سامانه استخدام وزارت اقدام و کارت حضور در جلسه را دریافت نمایند.

تبصره: پس از یک هفته از اعلام اسامی حائزین امتیاز با اولویت نفرات اول و دوم برای هر یک از مشاغل در سایت وزارت، افراد اعلام شده باید کپی به همراه اصل مدارک اسکن شده را ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه مدارک در وقت تعیین شده این موضوع به منزله انصراف تلقی و نفرات بعدی جایگزین خواهند شد.

ماده 13: در هر یک از مراحل ورود به خدمت چنانچه داوطلبی مدارک خلاف واقع ارائه نموده باشد در هر مرحله از ادامه مراحل جذب محروم می شود.

ماده 14: کسب حداقل 60 درصد از کل امتیاز آزمون عمومی توسط هر فرد، شرایط بررسی و تصحیح اوراق آزمون تخصصی می باشد.

ماده 15: پس از تصحیح اوراق آزمون تخصصی، نفرات اول و دوم، به عنوان برگزیدگان اصلی و ذخیره به هسته های گزینش معرفی می گردند.

ماده 16: واحدها موظفند کمیته نظارتی با ترکیب ذیل تشکیل دهند و پس از پایان آزمون نسبت به تکمیل و امضای صورت جلسه پیوست اقدام نمایند.

1- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس کمیته

2- مدیر امور اداری عضو و دبیر کمیته

3- مدیر حراست عضو

4- مدیر ارزیابی عملکرد عضو

5- نماینده استانداری عضو

6- نماینده دفتر امور اداری ستاد وزارت عضو

7- نماینده هسته گزینش استان عضو

ماده 17: الف- شرایط عمومی استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی بر اساس شرایط مندرج در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

تبصره: با توجه به مفاد تبصره 2 ماده واحده قانون استخدام مهندسین ناظر، سابقه خدمت آنها با ارائه مدرک معتبر و مورد تائید از سازمان استان به حداکثر سن شرایط عمومی استخدام اضافه می گردد.

ب- دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی.

ج- در شرایط مساوی در کسب نمرات آزمون، ملاک اولویت بر اساس جدول امتیازها خواهد بود.

د- ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر اشتغال حداقل به مدت 10 سال در واحدهای سازمانی پذیرفته شده توسط متقاضی.

ه- متقاضی تعهد می نماید بیش از یک شغل را پس از پذیرفته شدن در آزمون استخدام وزارت متبوع نداشته باشد (موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 73.10.11). لذا در صورت اثبات اشتغال در هر دوره (ورود و حین خدمت) از خدمت معاف و با وی طبق مقررات برخورد خواهد شد.

ماده 18: شرایط بومی داوطلبین استخدام از محل سهمیه قانون مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی به شرح زیر است:

- یکی بودن محل تولد داوطلب با شهرستان مورد تقاضای استخدام.

- طی حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه) در شهرستان مورد تقاضای استخدام.

ماده 19: شرایط اختصاصی متقاضیان استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی:

1- عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی.

2- داشتن حداقل 2 سال سابقه فعالیت مستمر مشارکت و نظارت مستقیم در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی.

تبصره 1: منظور از 2 سال سابقه مستمر، 6 ماه فعالیت متوالی نظارت در یک سال زراعی و مجموعاً 12 ماه طی دو سال از سال زراعی 1382 تا تاریخ تصویب قانون.

3- افراد به شرح زیر علاوه بر عضویت در سازمان نظام مهندسی مشمول قانون استخدام مهندسین ناظر می‌شوند:

الف- ناظر (مهندس ناظر، فردی است دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در یکی از رشته‌‌های اصلی بخش کشاورزی که به صورت حقیقی یا حقوقی از طریق سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های خدماتی فنی و مهندسی یا کلینیک‌های گیاهپزشکی بر تولید محصولات اساسی و راهبردی نظارت دارد)

ب- مدیر و یا کارشناس تعاونی‌های تولید که در زمینه منابع طبعیی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی مشارکت و نظارت داشته باشد.

ج- کارشناسانی که در مدیریت جهاد کشاورزی استان‌ها، شهرستان‌ها و یا مراکز جهاد کشاورزی در امر نظارت محصولات راهبردی و اساسی مشارکت داشته‌اند.

تبصره 2: داشتن تائیدیه از جهاد کشاورزی استان‌ها برای مدت سابقه اشتغال به کار و نظارت مستقیم بر محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی الزامی است.

- متقاضیانی که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت آنان را در آزمون استخدامی در هنگام بکارگیری که توسط سازمانهای جهاد کشاورزی استانها برگزار گردیده تایید کند و 30 ماه سابقه کار دارند، علاوه بر آن سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گذراندن دوره های آموزشی مرتبط و معتبر از مراکز آموزشی جهاد کشاورزی را تایید کند از شرکت در این آزمون معاف می باشند.

ماده 20: واحدها ابتدا بر اساس سهمیه استخدامی از محل (25 درصد) پس از وصول معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثاگران، افراد را به گزینش معرفی تا در صورت تائید، فرد تائید شده را به استخدام درآورند.

تبصره: در صورت عدم کسب شرایط عمومی گزینش توسط معرفی شدگان، مجددا بنیاد شهید و امور ایثارگران افراد واجد شرایط را معرفی تا نسبت به استخدام اقدام گردد.

ماده 21: افراد متقاضی سهمیه ایثارگران از محل (5 درصد) ، پس از ارائه گواهیهای مورد نیاز در آزمون عمومی و تخصصی شرکت تا از بین ایثارگران ، فرد دارای اولویت انتخاب و به واحدهای گزینش معرفی گردد.

تبصره: در صورت عدم انتخاب ایثارگران، سهمیه مزبور محفوظ تا در سالهای بعد فرد ذیصلاح انتخاب گردد.

ماده 22: واحدها موظفند پس از معرفی حائزین شرایط توسط ادارات کل بهزیستی استانها نسبت به معرفی افراد مزبور، به گزینش اقدام در صورت کسب نظر مثبت نسبت به گردشکارهای اداری استخدام اقدام نماید.

تبصره: در صورت نظر منفی گزینش، موضوع توسط واحدها به صورت مکتوب به ادارات کل بهزیستی اعلام تا فرد دیگری جایگزین معرفی گردد.

ماده 23: واحدها پس از تعیین تکلیف سهمیه ها از بین باقی مانده مجوزهای استخدامی، نسبت به معرفی مشمولینی که از شرط آزمون استخدامی معاف می باشند به گزینش اقدام خواهند نمود.

تبصره 1: مشمولین معاف از شرط آزمون، بر اساس مدارک مثبته موجود در سازمان نظام مهندسی و طبق گواهینامه های صادره آن به سازمان معرفی خواهند شد.

تبصره 2: در صورتی که برای یک شغل بیش از یک نفر متقاضی وجود داشته باشد متقاضیان به کمیته ای که متشکل از افراد زیر هستند معرفی و بر اساس جدول امتیازات اقدام خواهد شد.

1- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان

2- مدیر ارزیابی عملکرد استان

3- نماینده سازمان نظام مهندسی استان

4- عضو هیئت علمی حسب مورد

جدول شماره5: فهرست عوامل امتیازآور، نحوه محاسبه امتیازات برای مشخص نمودن اولویت استخدام ناظرین کشاورزی

عوامل امتیاز آور میزان و نحوه امتیاز دهی امتیاز مکتسبه
الف- نورآوری
تالیف یا ترجمه کتاب در زمینه‌‌های علمی و آموزشی مرتبط با فعالیت‌های شغلی هر مورد2 امتیاز/ حداکثر 4 امتیاز
تالیف یا ترجمه مقاله در زمینه‌های علمی و آموزشی مرتبط با فعالیت‌های شغلی هر مورد1 امتیاز/ حداکثر 4 امتیاز
ابداعات و اختراعات به ثبت رسیده مرتبط با بخش کشاورزی هر مورد 5 امتیاز/ حداکثر 10امتیاز
دریافت نشان یا تقدیرنامه مرتبط با فعالیت های شغلی هر مورد 1امتیاز/ حداکثر 4 امتیاز
دریافت جایزه از مراکز جشنواره‌های علمی- آموزشی هر مورد 2 امتیاز/ حداکثر 6امتیاز
کسب عنوان مدیر، کارشناس یا ناظر نمونه یا برتر هر مورد 3 امتیاز/ حداکثر 6 امتیاز
اجرای طرح‌های تحقیقی- ترویجی موفق با تائید.... هر مورد 1امتیاز/ حداکثر 4 امتیاز
ب- مدرک تحصیلی
لیسانس 5 امتیاز
فوق لیسانس 10 امتیاز
دکتری 15 امتیاز
ج- سابقه کار
سابقه اشتغال به عنوان ناظر به ازای هر ماه 2 امتیاز
د- آموزش
شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط با طرح نظارت ناظرین که منجر به دریافت گواهینامه گردیده است %30 امتیاز / هر10 ساعت 2 امتیاز
جمع امتیاز

ماده 24: پس از اجرای مواد 20، 21، 22 و 23 ، داوطلبین استخدام همراه با سایر متقاضیان در آزمون استخدامی شرکت و حائزین امتیاز جهت سیر مراحل اداری انتخاب خواهند شد.

ماده 25: شرایط عمومی استخدام متقاضیان و داوطلبین استخدام، شرایط مزبور در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

تبصره: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 71.2.22 مجلس شورای اسلامی برای متقاضیان لازم الرعایه می باشد.

ماده 26: داوطلبین استخدام می بایست بومی شهرستان خود باشند.

ماده 27: متقاضی می بایست حداقل دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی و یا مدارک همتراز در شرایط احراز شغل مربوطه باشد.

تبصره: بندهای (ج)، (د) و (ه) ماده 17 برای متقاضیان استخدام سایر متقاضیان لازم الاجرا می باشد.

ماده 28: مراحل اجرایی مورد اشاره در مواد (20)، (21)، (22)، (23) و (24) برای سایر متقاضیان استخدامی (غیر ناظرین) لازم الاجرا می باشد.

استان سهمیه ناظرین سهمیه عادی
عادی 30٪ عادی 30٪
25 5 25 5
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
سازمان دامپزشکی
سازمان شیلات
سازمان مرکزی تعاون روستایی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
سازمان چای
سازمان امور عشایر
جمع

تصویر دستورالعمل نهایی اجرای قانون استخدام ناظرین بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 12/11/1390


مطالب مشابه :


سوالات استخدامی جهاد کشاورزی، محیط زیست و شیلات

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید تا به صورت روزانه و اتوماتیک آخرین آگهی های استخدامی و
دانلود سوالات استخدامی جهاد کشاورزی

dljp - دانلود سوالات استخدامی جهاد کشاورزی - برترین مرکز تخصصی کنکور - پروژه های دانشگاهی
استخدام وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی

میاندوآب نیوز - استخدام وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی - اخبار مهم مياندوآب و
استخدام ناظرین بخش کشاورزی

توزیع سهمیه استخدامی وزارت جهاد داشتن تائیدیه از جهاد کشاورزی استان‌ها برای
مهندسان ناظر کشاورزی چه زمانی استخدام می‌شوند

ناظرین کشاورزی . ارتباط بین ناظرین کشاورزی در مورد عدم اجرای قانون استخدامی ناظرین
اعلام سهمیه استخدامی ناظرین کشاورزی

ناظر کشاورزی - اعلام سهمیه استخدامی ناظرین کشاورزی - پیگیری کار نظارت
استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور، به همراه نمونه سوالات استخدامی

سوالات آزمون استخدامی، سوالات مصاحبه - استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور، به همراه
جزئیات استخدام 10000 نفر در بخش کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی بر اساس رشته تحصیلی و نیاز تعیین شده برای نمره آزمون استخدامی
استخدام 18 هزار نفر در جهاد کشاورزی تا سال 92

نظام صنفی کشاورزی قوچان - استخدام 18 هزار نفر در جهاد کشاورزی تا سال 92 - - نظام صنفی کشاورزی
برچسب :