آخرین وضعیت پرداخت سازمانهای بیمه گر به داروخانه های استان مازندران

طبق اعلام  معاونت درمان تامین اجتماعی  ۶۰٪  مطالبات بیمه ای بهمن ماه داروخانه های استان و نیز طبق اعلام اداره کل بیمه سلامت استان مازندران مبلع کل نسخ بیمه ای پزشک خانواده در دی ماه سال ۹۲ ، پرداخت گردیده است. 


مطالب مشابه :


راهنمای گرفتن امریه سربازی لیست ارگان های دریافت امریه و پذیرش

لیست سازمانهای به سپاه یا ارتش استان مراجعه تمام سازمانهای دولتی با توجه
سایت تمامی سازمانهای آموزش و پرورش استانهای کشور و تعدادی سایت مرتبط با وزارت آموزش وپرورش

دانشگاه های دولتی استان. سایت تمامی سازمانهای سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
پایان نامه‌های داوری شده در مقطع کارشناسی ارشد

لیست پایان نامه بانک های تجارت استان اصفهان. و سلامت اداری در سازمانهای دولتی
لیست پایان نامه های گروه علوم تربیتی

لیست پایان های پسرانه دولتی استان با مشکلات مدیران در استان اصفهان
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری:

سازمانهای دولتی استان چهارمهال و شهرداری اصفهان، عفت لیست خطاهای 25
راهنمای گرفتن امریه سربازی لیست ارگان های دریافت امریه و پذیرش

لیست سازمانهای امریه اصفهان (اصفهان)73 می گیرندتمام سازمانهای دولتی با توجه به
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سری 2

سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی استان شرکت فولاد مبارکه اصفهان لیست تمام پیوند
آخرین وضعیت پرداخت سازمانهای بیمه گر به داروخانه های استان مازندران

آخرین وضعیت پرداخت سازمانهای بیمه گر به داروخانه های استان مازندران - لیست اسامی
شرایط و مقررات عضویت

عمومی با آموزش و پرورش استان) سازمانهای دولتی « لیست کتابخانه هایی که در
حسابداری نقدی در برابر حسابداری تعهدی در بخش دولتی

حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان. سازمانهای دولتی باید موسسات دولتی، لیست
برچسب :