اطلاعاتی کلی راجع به تندر 90(لوگان)

اطلاعاتي از لوگان . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

قوايمحركه

در لوگان دو نوع موتور بنزيني يك چهارم ليتري با 75 اسب بخار و يك ششمليتري با 90 اسب بخار پيش‏بيني شده است

همچنين براي عرضه در ايران يك موتور يكششم ليتري 16 سوپاپه با قدرت 110 اسب بخار و يك موتور دوگانه سوز طراحي شده است.

آلن پيكارد مسؤول توسعه موتورهاي 90X مي‏گويد: هزينه تمام شده، استحكام،چندمنظوره بودن و سهولت نگهداري اصلي‏ترين معيارهاي انتخاب موتوربوده‏اند.

موتورهاي 8 سوپاپه داراي قدرت گشتاور بالا در دور موتور پايين هستند وقدرت گشتاور اين موتورها از 3000 دور تا 4500 دور در دقيقه است.

موتور يك چهارمليتري با قدرت 75 اسب بخار، نيرويي معادل 55 كيلووات در 5500 دور در دقيقه توليدمي‏كند و از گشتاور 112 نيوتن متر در 4250 دور در دقيقه برخوردار است. موتور يك ششمليتري با 90 اسب بخار، نيرويي معادل 65 كيلووات در 5500 دور در دقيقه توليد مي‏كندو از گشتاور 127 نيوتن متر در 4250 دور در دقيقه برخوردار است.

گيربكس

گيربكس 5 دنده‏اي مورداستفاده در نسل دوم لاگونا و مگان، اين دو نوع موتور راهمراهي مي‏كند. سه دنده اول كوتاه تنظيم شده‏اند تا از تمام نيروي موتور هنگامراه‏اندازي با محموله سنگين استفاده شود و 95 درصد گشتاور قابل توليد در دور 3000دور در دقيقه در دسترس است. دنده چهار و پنج، اولويت را به كنترل مصرف سوخت و محدودكردن صدا داده است. موتور يك ششم ليتري با 90 اسب بخار قابليت حركت با سرعت حداكثر 175 كيلومتر در ساعت را دارد و در 5/11 ثانيه شتاب صفر تا 100 كيلومتر رامي‏پيمايد.

مصرف سوخت كم

لوگان در رده كم‏مصرف‏ترين خودروهاي هم كلاسخود قرار دارد. مصرف سوخت موتور يك چهارم ليتري با 75 اسب بخار لوگان 8/6 ليتر در 100 كيلومتر است و 164 گرم Co2 در هر كيلومتر توليد مي‏كند.

سوپاپ‏ها

سوپاپ‏هاي اين موتور از نوع تخت هستند كه ساده‏تر وكم‏هزينه‏تر از سوپاپ‏هاي پيچشي‏اند. نماي ميل بادامك موتور نيز با ويژگي افزايشگشتاور در دور پايين موتور طراحي شده است.
وزن خودرو

مدل پايه لوگان باموتور يك چهارم ليتري 75 اسب بخار 975 كيلوگرم وزن دارد كه باعث شد مصرف سوخت اينخودرو نيز پايين باشد.

قابليت بازيافت 95 درصد وزن

در طراحي و توسعهلوگان به بازيافت مواد اوليه توجه خاصي شده و 95 درصد وزن اين خودرو مطابق مقرراتاتحاديه اروپا، قابل بازيافت است.

آلودگي صوتي

آلودگي صوتي لوگان كمتراز مصوبه اتحاديه ا روپا و 74 دسي بل است.

بدنه سه بخشي

بدنه به صورتسه بخشي: جلو (قواي محركه)، اتاق و عقب (صندوق) طراحي شده است. ظاهر لوگان نشانگراستحكام و كيفيت مطمئن خودروست. گلگيرهاي بدنه جذابيت دارد، نماي جانبي كشيده بهنظر مي‏آيد و در موتور برجسته است.

بريدگي صندوق عقب با هدف دستيابي به كمترينارتفاع بارگيري طراحي و براي حفاظت از اين بريدگي، لايه فوقاني سپر عقب تا روي آنكشيده شده است. چراغ‏هاي عقب در زاويه خودرو قرار دارد تا زاويه‏هاي تند بدنه،نرم‏تر به چشم آيند.

داشبورد يك تكه

بادوام‏ترين نوع داشبورد به صورت يكتكه در لوگان به كار رفته است و اتصالات آن قابل رويت نيست. كنسول مياني داشبورددربرگيرنده كليدهاي تجهيزات رفاهي تهويه مطبوع، راديو ضبط و... اس.

نشان‏دهنده‏ها و كليدهاي نصب شده روي قاب غربيلك فرمان، طراحي چشم‏نوازي دارند.

تفاوت مدل‏ها

مدل‏هاي متوسط لوگان داراي سپرهاي همرنگ با بدنه است وزه‏هاي جانبي و قالپاق‏هاي ويژه خود را دارد.

مدل بالاي لوگان نيز داراي رينگ 15 اينچي، جلو پنجره، قاب پنجره، هواكش كرومه شده و پروژكتورهاي مه‏شكن است.

سهنوع مدل پايه، متوسط و بالا در هر بازاري ويژگي‏هاي خاص خود را خواهد داشت. كابينداخلي هر يك از مدل‏ها داراي مواد و رنگ‏هاي ويژه خواهد بود و كنسول مياني با دومدل ديگر تفاوت‏هايي دارد.

تزئينات داخلي

تزئينات داخلي در دو رنگخاكستري گرافيت و نوك مدادي عرضه مي‏شود.

منسوجات نيز متنوع است. در برخيمدل‏ها رودري‏ها نيز پوشش پارچه‏اي خواهند داشت.
طراحي قالپاق‏ها و رينگ‏هايآلومينيم در مدل‏هاي بالا به چشم مي‏خورد.

فرمان مكانيكي وهيدروليكي

سيستم پايه لوگان داراي سيستم فرمان مكانيكي و مدل‏هاي بالاي آن بهسيستم فرمان هيدروليكي مجهز است.

فرمان هيدروليكي نيز همراه با ميل ضد غلتشويژه، رانندگي را به مراتب آسان‏تر مي‏كند. قطر دوربرگردان فرمان 5/10 متر و معادلدوربرگردان فرمان نسل دوم مگان است.

ارگونومي جايگاه راننده نيز به گونه‏اي استكه كليه اطلاعات لازم براي رانندگي، در يك نگاه قابل مشاهده است. كنسول مياني لوگانبه نشانگر ديجيتالي مجهز است كه پيام‏هاي هشداردهنده رايانه مركزي خودرو را بهآگاهي راننده مي‏رساند. ارگونومي جايگاه راننده از آرشيتكتور پلت‏فرم B رنو ـ نيسانبهره گرفته است و راننده كاملاً در محور غربيلك و پدال‏ها قرارمي‏گيرد.
كاهش صداي داخل اتاق خودرو

طراحي ديجيتالي بدنه، دقت بالايي رادر شناسايي نقاط لرزش و آكوستيك فراهم كرده، صداهاي داخل اتاق بسيار محدود شده وصداهاي مكانيكي مورد ارزيابي قرار گرفته است تا صوت‏هاي با فركانس بالا به صورتيكپارچه به گوش برسند و صداي فن و تهويه مطبوع به حداقل رسيده است: صداي فن 51 دسيبل و صداي تهويه مطبوع 49 دسي بل.

تجهيزات ايمني

قابليت لوگان در حدايمني آخرين نسل خودروهاي رنوست.

مارك دوبوا مسؤول ايمني منفصل لوگان مي‏گويد: مقاومت خودرو در برابر انواع ضربات از طريق شبيه‏سازي ارزيابي و كليه خصوصيات بهطور مجازي محاسبه شده و نتيجه تست‏هاي نهايي نيز محاسبات اوليه را تاييد كرد.

لوگان از نظر مقاومت به شوك نيز توانمندي‏ خاصي دارد و هنگام ضربه خوردن،ساختار خودرو قابليت تغيير شكل دادن را دارد و انرژي سينتيك ضربه را دفع مي‏كند.

طراحي جايگاه موتور لوگان به گونه‏اي است كه در صورت ضربه رو در رو، مجموعه‏هايمكانيك در يكديگر جمع مي‏شوند. در بخش فوقاني نيز موج شوك از طريق ستون‏هاي جلو بهعقب منتقل مي‏شود. در ضربات جانبي نيز موج شوك از يك سو توسط تواورس جلو به طرفبالا و از سوي ديگر از كف خودرو با گذر از راه زير موتور به سمت پايين هدايتمي‏شود.

ضربه از جلو

داشبورد خودرو نيز در صورت وارد شدن ضربه از رو بهرو، نقش مهمي در حفاظت سرنشينان ايفا مي‏كند. ساختار آن به صورت لانه زنبوري از پليپروپيلن طراحي شده است. اين ماده بسيار ضربه‏پذير است و اثرات برخورد با زانوها راكاهش مي‏دهد.

نماي محدب داشبورد و جعبه داشبور به گونه‏اي است كه كمترين آسيب بهساق و مچ پا وارد مي‏شود. در طراحي صندلي‏ها، محافظت لگن سرنشينان از آسيب مدنظربوده است و سيني‏هاي زيرپايي راننده و سرنشين جلو پاها را از ضربات احتمالي محفوظنگاه مي‏دارد.

در صورت وارد شدن ضربات جانبي، انتقال شوك روي ساختار خودرو طورياست كه لگن سرنشينان در معرض آن قرار نگيرد و يا كمترين آسيب را ببيند.

ضربهاز عقب

مخزن سوخت زيركفي بدنه و به دور از اكسل عقب نصب شده است تا مورد اصابتهيچ يك از اجزاي دوراني و يا اكسل‏ها قرار نگيرد. يك تراورس تقويتي پشت صندلي‏هايعقب نصب شده تا در صورت اصابت، مانع ورود اشياي صندوق عقب به درون اتاق شود.

كمربند ايمني و كيسه‏هاي هوا

براساس آمار استفاده عمومي از كمربندايمني، ميزان تلفات تصادفات جاده‏اي را در اروپا به ميزان 8 تا 10 هزار نفر كاهشمي‏دهد.

در خودروي لوگان، سيستم نگهدارنده سرنشين شامل كمربندهاي سه نقطه‏اي وپشت‏سري‏هاست كه در كليه صندلي‏ها پيش‏بيني شده است. ارتفاع كمربندهاي صندلي جلومطابق با قد سرنشين قابل تنظيم است. لوگان قابليت تجهيز به دو كيسه هواي ايمني برايراننده و سرنشين جلو را دارد كه مخصوص لوگان طراحي شده‏اند و به دستگاه تنظيم كنندههوا مجهزند كه به تناسب ضربه وارده، باد كيسه‏ها را كم و زياد مي‏كند تا كمترينفشار به سرنشين وارد شود.

صندلي كودك

صندلي كودك در همه شرايط در لوگانقابل نصب است: روي صندلي جلو رو به پشت و در هر سه جايگاه صندليعقب.

داشبورد لوگان

به كليد فعال و يا غيرفعال كردن كيسه هوا مجهز استتا هنگام غيرفعال بودن كيسه هوا، صندلي كودكي در كنار راننده نصب شود. يك نشانگر،غيرفعال بودن كيسه هوا را به راننده يادآوري مي‏كند.

جلوبندي، كمك فنرها،فرمان هيدروليك و ترمز ABS

لوگان به جلوبندي از نوع «مك فرسون» با بازوهاي مثلثيمجهز است كه از نسل دوم كليو نشات گرفته است. سيستم تعليق عقب متشكل از اكسلي بهشكل H همراه فنرهاي پيچشي و كمك فنرهاي عمودي است. كورس تعليق لوگان نيز بيش ازساير خودروهاي اروپاي غربي است. قابليت فشردگي فنرهاي جلو وعقب به گونه‏اي است كهاينرسي حركتي در سطح قابليت‏هاي كليو باشد و در مدل‏هاي بالاي لوگان با نصب ميل ضدغلتش، آسايش بيشتري فراهم شده و به فرمان هيدروليك با سيستم ترمز ABS و رينگ‏هاي 15اينچ مجهز است.

لوگان همچنين از ترمزهاي ديسكي در جلو و كاسه‏اي در عقببرخوردار است. سيستم ضد قفل چرخ‏ها ABS مانند نسل دوم مگان از نوع Bocsh 8.0 و بهسيستم پايداري الكترونيكي EBV مجهز است كه موجب استفاده از تمام توان ترمزي محورعقب مي‏شود.

استحكام و هزينه نگهداري پايين

ميانگين سالانه پيمايش هرخودرو در بازارهاي لوگان 20 هزار كيلومتر است و اولين مالك، خودرو را پنج تا شش سالنگه مي‏دارد كه در بعضي كشورها تا هشت سال افزايش مي‏يابد؛ بنابراين در طراحي لوگاناستحكام، مصرف كم و هزينه‏هاي نگهداري پايين از اولويت برخوردار بوده است. موتورهايبه كار رفته در لوگان از نوع يك چهارم ليتري، يك ششم ليتري 8 سوپاپ و يك ششم ليتري 16 سوپاپ (خانواده K) و گيربكس آن از نوع jH است. مهندسان رنو با همكاري سازندگان،فرايند روزانه كسب تاييد قطعات لوگان را تنظيم كرده‏اند. آنها مسافت 470 هزاركيلومتر را در مسير «صادرات بزرگ» در مركز فني رنو ابووا در منطقه نورمانديپيموده‏اند و با طي كردن مسير در گرد و خاك، سنگلاخ، آب و گل و دست‏انداز برايجاده‏هاي ناهموار و همچنين مناطق داراي آب وهواي سخت و خشن پيش‏بيني‏هاي لازم راانجام داده‏اند.

مقاومت در برابر پوسيدگي و ضربه

لوگان داراي ضمانت ششساله در قبال پوسيدگي بدنه است. سطح قطعات فلزي بيروني رنگ پوششي ويژه‏اي دارد وتمام اتصالات به طور سيستماتيك آب بندي شده و زير خودرو نيز در مقابل اصابت اشيا بههنگام تردد محافظت شده است. لوگان از نظر برخورد با مانع از رو به رو و شوك‏هايجانبي، مطابق استانداردهاي اروپايي ساخته شده و طراحي آن با پيچيده‏تريناستانداردها مطابقت دارد.

تعويض ساده قطعات

در لوگان فاصله زماني لازمبراي انجام عمليات نگهداري طولاني‏تر شده است. در برخي از بازارها امكان تعويضشمع‏ها و فيلتر هوا در هر 30 هزار كيلومتر مهيا شده است مثلاً لامپ‏هاي چراغ جلو اززير در موتور به راحتي قابل دسترسي‏اند تا مشتري قادر به تعويض آنها باشد.

تردد در تمام قاره‏ها

لوك الكساندر منارد معاون عمليات بين‏المللي رنوو رئيس هيئت مديره داچيا مي‏گويد: لوگان در تمام قاره‏هاي جهان و مناطق صعب العبورامريكاي جنوبي، افريقا، آسيا و اروپاي شرقي مي‏تواند تردد كند و در گرمسيرترين وسردسيرترين مناطق قابل استفاده است.

لوگان در دو مركز تست ابووا و لاردي دردماهاي حداكثر و حداقل مورد آزمايش قرار گرفته و نزديك قطب شمال و همچنين درگرمسيرترين كشورهاي جهان تست ميداني شده است.
لوگان خود را با شرايط سخت جادهبه خوبي تطبيق مي‏دهد. ارتفاع زمين تا كف خودرو 155 ميلي‏متر است يعني 20 ميلي‏متربيش از ارتفاع خودروهاي طراحي شده براي مناطق اروپايي است. لوگان در جاده‏هاي دارايدست‏انداز به راحتي تردد مي‏كند و مجموعه‏هاي مكانيكي، كولر و درهاي لوگان برايمناطق پر گرد و خاك طراحي شده است.

بخاري و كولر

بخاري و كولر لوگان درسردسيرترين مناطق روسيه و گرمسيرترين مناطق خليج فارس قابل استفاده است. مجموعهكولر اين خودرو از توانمندي‏هاي ويژه طراحي شده در كولر خودروي كليو كه در مكزيكعرضه مي‏شود، برخوردار است.

بخاري لوگان حرارتي يكنواخت و فراگير در اتاق خودروو حتي در قسمت عقب آن توليد مي‏كند. شبكه توزيع حرارت كوتاه و كارآمد و با معيارهايكشورهاي سردسير كاملاً منطبق است و خروجي‏هاي هوا دوسويه‏اند.

افزايش دمايدستگاه حرارتي از حالت سرد موتور بسيار سريع صورت مي‏گيرد و به بخاري كمكي نيازندارد.

دستگاه كولر نيز مشابه كولر خودروهاي پلت‏فرم B رنوست. شبكه توزيع آنويژه لوگان طراحي شده است و حجم كمي از داشبورد را اشغال مي‏كند.

دريچه‏هاي هوابه طور متناسب در ارتفاعات بالا و پايين قرار دارند تا جريان هوا به گونه‏اي مطلوبدر اتاق تقسيم شود.

از اكتان 87 تا اكتان 95

موتور لوگان با سوخت‏هايمتنوع و با كيفيت‏هاي متفاوت كار مي‏كند. موتور اين خودرو با درجه سوخت اكتان 95تنظيم شده است اما با سوخت درجه اكتان 87 و 91 نيز به خوبي كار مي‏كند و تست روشنشدن در دماي 30- درجه سانتي‏گراد را با موفقيت جواب داده و استاندارد يورو 4 را پاسكرده است؛ بنابراين با بنزين‏هاي موجود در ايران سازگار است و لوگان با مشكل‏ تامينسوخت روبه رو نيست


مطالب مشابه :


اطلاعاتی کلی راجع به تندر 90(لوگان)

تندر 90 - اطلاعاتی کلی راجع به تندر 90(لوگان) - دریافت و ارسال اطلاعات فنی و آخرین اخبار در خصوص
تاریخ گردهمایی تندر90 سواران

رودستون 205/60/15 گرفتم جفتی 160 هزار که لاستیک های نرمی هستن و اصلا نمیکوبه
تاپیک جامع رینگ و لاستیک تندر90 یا رنو لوگان

ماشین ها و دانلود نرم افزار - تاپیک جامع رینگ و لاستیک تندر90 یا رنو لوگان - در این وبلاگ من
برچسب :