زمان ثبت نام ترم تابستان92

زمان انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی 92-91 از ۲۶تیر ماه 1392 شروع و تا ۵ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.


مطالب مشابه :


موارد و تاریخ های مهم جهت اطلاع دانشجویان در نیمسال اول92-91

برد اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور ملارد درج شده در سیستم گلستان مغایرت دارد جهت رفع
نحوۀ اعتراض به نمرات امتحانی

برد اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور ملارد با مراجعه به سیستم گلستان نسبت به ثبت
تغيير در 7 استان بوشهر، خراسان شمالي، زنجان، اصفهان، چهارمحال و بختياري،گلستان و مازندران

گروه آموزشي جغرافياي شهرستان ملارد - تغيير در 7 استان بوشهر، خراسان شمالي، زنجان، اصفهان
ایام مراجعه دانشجویان برای دریافت نامه های آموزشی

برد اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور ملارد - ایام مراجعه دانشجویان برای دریافت نامه های آموزشی
اطلاعيه مهم در خصوص غيبت دانشجويان در جلسه آزمون پايان ترم

برد اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور ملارد - اطلاعيه مهم در خصوص غيبت دانشجويان در جلسه آزمون
زمان ثبت نام ترم تابستان92

برد اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور ملارد - زمان ثبت نام ترم تابستان92 - اطلاع رسانی آموزشی واحد
شکست شهدای جلین در ملارد

ترکمن فوتبال - شکست شهدای جلین در ملارد - - ترکمن فوتبال
برچسب :