مدیریت محترم روزنامه ایران

بسمه تعالی

  سلام علیکم

با احترام خواهشمند است دستور فرمائید متن اطلاعیه ذیل را در یکی از شماره های آن روزنامه درج وسپس چند نسخه از متن اطلاعیه چاپ شده را همراه با هزینه مصروفه به این کانون اعلام تااقدام بعدی

صورت پذیرد 0

 « متن اطلاعیه »

 1-      نظر به اینکه انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون 3 ساله و همچنین انتخاب بازرسان کانون نیز یکساله بوده و در تاریخ 12/6/139۳ مدت عضویت آنان به اتمام می رسد و برابر اسا س نامه

 می بایست مجددأ انتخابات صورت پذیرد، لذا بدنیوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم کانون می رساند

که در صورت تمایل از تاریخ   ۱۲/۳/۹۳          لغایت   ۲۸/۳/۹۳                     فرصت دارند که با در دست داشتن کارت عضویت و آخرین فیش حقوقی و یک قطعه عکس شخصأ به منظور تکمیل فرم مربوط به ثبت نام تحت عنوان عضو هئیت مد یره یا بازرس به دفتر کانون واقع در کرمانشاه میدان فردوسی خیابان شهید مفتح ( سراب سابق ) از ساعت 8 صبح لغایت 5/ 11 مراجعه فرمایند  (به استثنای روزهای تعطیل)، بدیهی است مهلت مذکور هیچ.وجه تمدید نخواهد شد 0

 


مطالب مشابه :


مدیریت محترم روزنامه ایران

و آخرین فیش حقوقی و یک وپرورش استان کرمانشاه آموزش وپرورش استان
روئیت فیش حقوق بازنشستگان

حسابداری آموزش وپرورش ازطریق این آدرس فیش حقوقی خودرا استان کرمانشاه.
آدرس سایت اینترنتی ضمن خدمت همکاران

گروههای آموزشی سازمان آموزش وپرورش استان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه فیش حقوقی
آدرس وب سایت آموزش پرورش ( بخشنامه )( فیش حقوقی ) آذربایجان غربی

( فیش حقوقی ) دبیرخانه سرگروه های درسي استان آذربایجان غربی و آموزش وپرورش
پیام تبریک به جناب آقای لطیف عمرانپور معلم نمونه شهرستانی

هسته مشاوره آموزش وپرورش سرپل ذهاب 3- فیش حقوقی. 6- اداره کل آموزش وپرورش کرمانشاه.
شرکت گروه مدیران در جلسه شورای معاونین اداره ناحیه 3

گروههای آموزشی سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه. فیش حقوقی. برای آموزش وپرورش و
جلسه سرگروه های مدیران با کارشناس تکنولوژی آموزشی ناحیه3 و کارشناس تکنولوژی استان

گروههای آموزشی سازمان آموزش وپرورش استان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه فیش حقوقی
کارگاه آموزشی طرح جابر ویژه مدارس ابتدایی با کتاب عادی

گروه های آموزشی آموزش وپرورش آموزش وپرورش استثنایی استان کرمانشاه فیش حقوقی.
برچسب :