لجستيك چيست؟

لجستيك چيست؟

لجستيك يك سيستم جامع نگر است كه اهتمام آن در نظر گرفتن راه حل بهينه براي رسيدن به مقصود است. يعني همه ابزار ها را در دسترس قرار مي دهد و آنگاه با توجه به موقعيت تصميم مي گيرد كه ازچه روش و ابزاري استفاده كند. لجستيك به عنوان يك روش كلي ديد خود را به پهنه اي وسيع تر مي گستراند و از بالا دست به قضايا مي نگرد و تصميم مي گيرد كه چه فرايندي انجام شود و يك مديريت دست بالا است....

درصنايع توليدی يا خدماتی ،هدف يا رسالت کلی به نوعی دستيابی به رضايت مشتری عنوان می شود. در حقيقت اين رضايت مشتری است که باعث دستيابی سازمان به سود می شود.

 

اولين فرايندی که در تعريف لجستيک مهم به نظر می رسد شامل برنامه ريزی اجرا وکنترل می باشد .

 

اهميت‌ اقتصادي‌ لجستيك‌:

 

روند رو به‌ رشد جمعيت‌ و به‌ تبع‌ آن‌ رشد تقاضا باعث‌ شكل‌گيري‌ بازارهاي‌ فروش‌ كالا و همين‌طور مراكز عرضه‌ خدمات‌ و كالاها شده‌ است‌.

 

توزيع‌ كالاها از مبدأ توليد تا رسيدن‌ به‌ دست‌ مصرف‌كننده‌ نهايي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ جزء مهم‌ از توليد ناخالص‌ ملي‌ كشورها مبدل‌ شده‌ است‌. با توجه‌ به‌ اين‌ مهم‌، فعاليت‌هاي‌ لجستيكي‌ بر ميزان‌ نرخ‌ تورم‌، نرخ‌ بهره‌وري‌، نرخ‌ سود و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ انرژي‌ و ديگر خصوصيات‌ اقتصادي‌ تأثيرگذار است‌.

 

مديران‌ مؤسسات‌ توليدي‌ و صنعتي‌ و همين‌طور سازمان‌هاي‌ خدماتي‌ بر اين‌ باورند كه‌ سيستم‌ لجستيك‌ چيزي‌ فراتر از مجموعه‌اي‌ از كاركردها و وظايف‌ گسسته‌ است‌. مفهوم‌ كارآمدي‌ كه‌ طبق‌ آن‌ نيازمندي‌هاي‌ مشتري‌ بايستي‌ به‌ مقدار مناسب‌، در مكان‌ مناسب‌ و زمان‌ مناسب‌ به‌ دست ‌مشتري‌ رسانده‌ شود، تأثير گسترده‌ و عميقي‌ بر تعادل‌ مؤسسات‌ به‌ صورت‌ كلي‌ و همين‌طور سيستم‌ اقتصادي‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ گذاشته‌ است‌.

 

تعريف لجستيک از نگاه انجمن مديريت لجستيک (CLM):

 

"لجستيك‌ بخشي‌ از فرآيند زنجيره‌ عرضه‌ است‌ به‌ طوريكه‌ جريان‌ مؤثر و كاراي‌ انبارش‌ كالاها، خدمات‌ و اطلاعات‌ وابسته‌ به‌ آنها را از نقطه‌ شروع‌ تا نقطه‌ مصرف‌ به‌ منظور برآورده‌ نمودن‌ نيازمندي‌هاي‌ مشتري‌ برنامه‌ريزي‌، اجراء و كنترل‌ مي‌نمايد."

 

۳ويژگی اساسی لجستيک:

 

1 . صرفه جويی های هنگفت در هزينه ها

 

2 . کسب رضايت مشتری وافزايش فروش

 

3 . عامل موثر در کسب برتری رقابتی در بازار

 

محققين لجستيک را علمی چند رشته ای که ترکيب مهندسی ،اقتصاد و تئوری سازمان می باشد قلمداد می کنند. بطوری که در امور خريد،برنامه ريزی ،توليد،بازاريابی و... نقش اساسی بازی می کند.

 

مديريت زنجيره تامين داراى سه فرآيند عمده است كه عبارت‌اند از:

 

1)مديريت اطلاعات

 

2)مديريت لجستيك

 

3)مديريت روابط (RELATIONSHIP MANAGEMENT)

 

مديريت اطلاعات : امروزه نقش ، اهميت و جايگاه اطلاعات براى همگان بديهى است . گردش مناسب و انتقال صحيح اطلاعات باعث مى‌شود تا فرآيندها موثرتر و كاراتر گشته و مديريت آنها آسان‌تر گردد. مديريت اطلاعات هماهنگ و مناسب ميان شركا باعث خواهد شد تا تاثيرات فزاينده‌اى در سرعت، دقت، كيفيت و جنبه‌هاى ديگر وجود داشته باشد. مديريت صحيح اطلاعات موجب هماهنگى بيشتر در زنجيره خواهد شد.

 

مديريت لجستيك : در تحليل سيستم هاى توليدىموضوع لجستيك بخش فيزيكى زنجيره تامين را در بر مى گيرد. اين بخش كه كليه فعاليت‌هاى فيزيكى از مرحله تهيه ماده خام تا محصول نهايى شامل فعاليت‌هاى حمل و نقل، انباردارى، زمان‌بندى توليد و... را شامل مى شود، بخش نسبتا بزرگى از فعاليت‌هاى زنجيره تامين را به خود اختصاص مى دهد. در واقع ، محدوده لجستيك تنها جريان مواد و كالا نبوده بلكه محور فعاليت‌هاى زنجيره تامين است كه روابط و اطلاعات ، ابزارهاى پشتيبان آن براى بهبود در فعاليت‌ها هستند.

 

مديريت روابط: مديريت روابط ، تاثير شگرفی بر همه ی زمينه های زنجيره تامين و همچنين سطح عملکرد آن دارد . بسياری از شکست های آغازين در زنجيره ی تامين ، معلول انتقال ضعيف انتظارات وتوقعات و نتيجه رفتارهايی است که بين طرفين در گير در زنجيره به وقوع می پيوندد. علاوه بر اين ، مهمترين فاکتور برای مديريت موفق زنجيره تامين ، ارتباط مطمئن ميان شرکا در زنجيره است به گونه ای که شرکا اعتماد متقابل به قابليتها وعمليات يکديگر داشته باشند. کوتاه سخن اينکه در توسعه هر زنجيره تامين يکپارچه ، توسعه اطمينان واعتماد در ميان شرکا وطرح قابليت اطمينان برای آنها از عناصر بحرانی ومهم برای نيل به موفقيت است.

 

لجستيک تجاری:

 

همکاری سازمانهای بزرگ يا بازارهای بين المللی باعث احساس نياز به لجستيک جهانی وشبکه لجستيک جهانی شده اند.

 

تعريف لجستيک از نگاه انجمن مديريت لجستيک :

 

لجستيک فرايند برنامه ريزی ،اجرا و کنترل موثر وکارايی جريان وانبارش کالاها وخدمات واطلاعات وابسته به آنها از نقطه ی شروع تا نقطه ی مصرف به منظور برآوردن احتياجات مشتری می باشد.گستره لجستيک وابسته به 2 مفهوم نقطه مصرف ونقطه شروع می باشد. لجستيک مديريتی جامع است که بر کليه سيستم های توليدی احاطه داشته وکليه ی فعاليت های يک شرکت را تحت تاثير قرار می دهد به عبارت بهتر لجستيک بر تمام فعاليت های عملياتي يک شرکت يا مجموعه ای از شرکت ها که هدف مشترکی را دنبال می کنند تاثير مستقيم يا غير مستقيم دارد. اين هدف مشترک برای شبکه شرکت ها می تواند همان برآورده کردن نيازهای مشتری باشد.


مطالب مشابه :


سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

راهنمای سیستم گلستان دانشگاه جامع پیام ثبت نام اصلي و ترميم سيستم گلستان.
ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و جدول تطبيق دروس مقطع كارشناسي در سال تحصيلي 89-88

بر اساس سيستم جامع ورود به سیستم گلستان ورود به سیستم دانشجویی گلستان چرند و پرند
5 نمونه سوال فارسی عمومی استاد منصور البوغبیش - سال های 85 تا 89

چرند و پرند (دهخدا) جلال آل ورود به سيستم جامع گلستان; دانشگاه
جزئیات طرح پایلوت امتحان با کامپیوتر در پیام نور / جدول مراکز مجری

تهران جنوب ، تهران غرب ، وارمین ، دماوند ، ری ، پرند: سيستم جامع به سيستم گلستان
چگونگی ثبت نام اینترنتی کارشناسی ارشد

به گفته دكتر پرند، از زمان شروع ثبت نام تا پايان مرحله ثبت نام داوطلبان سيستم جامع گلستان
اطلاعيه

خانم پرند افشار. خانم سیستم گلستان. پورتال دانشگاه پیام سيستم‌هاي اطلاعات مديريت mis.
لجستيك چيست؟

(i.e.group دانشجویان و فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور پرند) سیستم جامع گلستان; بانک جامع
مشخصات فردی دکتر

دانش‌آموزی، آموزش و پرورش استان گلستان، تهيه سيستم جامع برنامه‌ريزی و (پرند
جزوه کنکوری کنترل کیفیت استاد محمد حسین زوار

سيستم پرداخت سیستم جامع گلستان; ورود سریع به سیستم گلستان.
برچسب :