شعری بسیار زیبا از شاعر علی اصغر عباسی(آرام) با لهجه ی ایلامی

په‌روه‌ردگارا ئمشه‌و هه‌م چه‌مه*حالم خوو نیه‌و دلم پر خه‌مه

وه سه‌ر تا وه پا گرئ نارمه*غه‌م ئی دنیا گیشتئ بارمه

نیه‌زانم ئرا ئیقه په‌شیوم*ئی باره چیگه ده بان لیوم

هوش و حه‌واسم ئرا بیوه گوم*سه‌رم چیو که‌شتی ها ده ته‌لاتوم

نه چیو جوانی چو مه‌سئ دیمه*نه دل وه بالای به‌ردئ به‌سیمه

وتم سو بچم ئرا شکارئ*ای غه‌مه ده بان دلم درارئ

شکارچی وه‌ختئ شکارئ دیونئ*دی غه‌مئ ده بان دلئ نیه‌مینئ

که‌له‌شیر شه‌قه ده بال و په‌ر*ده‌نگ ئه‌زانچی ولات گرته وه‌ر

ده‌س نماز گرتم نمازئ خوه‌نیم*قئ قه‌تار چیو دور جوانی به‌نیم

په‌ینج تیر کوانه‌گه خسمو شانم*وه خیال خوم هالی جوانم

ئاسارئ شه‌فه‌ق سه‌ر هاوردو ده‌ر*دنیا روشن کرد وه‌رشئ گیسک خوه‌ر

چیو کووس که‌فتئ چیو ره‌نج بئ وه‌ر*کلاش ئه‌لکیشامو ده مال دامو ده‌ر

دیم کیوئ فه‌رئ ها وه‌راوه‌رم*ئیجا ته‌خت خان هاته نه‌زه‌رم

ده گلال وازو راس کیشامو بان*ره‌سیمه سانئ ها ده ته‌خت خان

شه‌که‌ت بیووم نیشتم وه پای ئه‌و سه‌نگه*دیم دلگیر ده ده‌س دنیای دره‌نگه

وه ئه‌مر خودا سان هاتوو زوان*وت ره‌فیق بنیش مالت بوو ویران

یه ئرا کو چی شکار ها ده کو*بووس تا بیونیم دنیا وه چه دوو

نامئ ها ده‌سئ وه حاله‌تئ گه‌ن*ئشاره وه‌م کرد ئئ نامه بخوه‌ن

خوو ک نورسم نامه قه‌شه‌نگ بی*فه‌رمانئ ده قول ئه‌میر جه‌نگ بی

جای نیشانم دا که‌مئ ئه‌و بان بی*سابق ته‌فریگای مه‌رحوم خان بی

کوچگ وت ئارام فامد بکئ ره‌م*گوش بی ده‌م ته‌قئ خاسئ ئراد که‌م

بنور وه ئه‌و ته‌خت بئ اعتباره*ک ئیسه فه‌قه‌ت شونئ دیاره

هه ده شه‌وه‌کی ته وه ئیواره*جه‌م دووین وه ده‌ور ئه‌بوقداره

په‌ری پیکه‌رئ زولفئ تال تال بی*هه‌ر تالئ ئافه‌ت یئ بنه مال بی

یئ ئاهو چه‌مئ سوخمه نارنجی*لیو چیو په‌رئ گول و دنان برنجی

تاو دخسته‌و بان ئه‌برو که‌مانئ*ت ده شون خوه‌د دویته سانئ

برقئ گه‌رده‌ن به‌ن گه‌رده‌ن بلوران*عقل و هوش ده سه‌ر ئایه‌م دتوران

وه ناز و غه‌مزه یارو غه‌زال چو*ئایه‌م ده ئئ خه‌و دورده ئه‌و خه‌و

وه‌ختئ بای دیا زولفئ دشیوان*شوله‌ی گونایلئ دلت دتیوان

شه‌مال واز دکرد یه‌خئ که‌تانئ*دوتی سه‌د خان بووگه قوربانئ

جام می وه ده‌س سه‌وزه‌ی حه‌ریر پوش*خوی ده می به‌تر ده سه‌ر دورد هوش

می دکرد ده ئه‌و جام زه‌رین نگاره*هی دیا وه ده‌س ئه‌بوقداره

دوت بفه‌رما حاکم سه‌ر مه‌س*دنیا تا وه سه‌ر نیه‌مینئ وه که‌س

بنوش پیاپی ده ئی شراوه*دئ نقلو نواتو جیوجگ کواوه

ئئ دنیا نه‌مه‌ن وه کاووس کئ*فه‌له‌ک سخانئ کرده قاپ نئ

زه‌مان بارگای خسه‌و دا وه بای*که‌س شون قورئ هه‌م نیرئ وه یای

شیرین و فه‌رهای ده یه‌ک جیا کرد*جامال لیلی و مجنون سیا کرد

دامان یوسف ده پیشتو چاک کرد*تا وه ده ادغام زولیخا پاک کرد

زه‌مین قیوتو دا رستم و ره‌خشئ*جوز نامئ ده وه نه‌ماگه نه‌خشئ

سپای سه‌لم و تور مغول و تاتار*رشیانه زه‌مین وینه‌ی وه‌لنگ دار

ده‌سگای خودایی نه‌مرود شه‌داد*کرد وه خوه‌له‌کو دا وه ده‌س باد

گه‌نجیل قارون بردو نه‌هان کرد*قارون ده ورسئ ته‌رک جه‌هان کرد

خان پشتکوه مه‌گه‌ر نیه‌زانی*وه کی وه‌فای کئ ئئ دنیای فانی

هه‌مه که‌س زانئ دنیا بئ وه‌فاس*ئئ دنیا خوی هه‌م محکوم وه فناس

بنوره ئه‌و شمشیر زمرد کاره*ئی زه‌ر زیوه‌ر جلد قه‌داره

ئه‌و خوم ره‌نگین پر ده شراوه*ئی بو دیودی کز کواوه

ئاه که‌سانئ جناب والی*دسترسی نیرن وه نان خالی

گه‌رده‌ندئ دوران عه‌سه‌بانی کئ*وه کل چه‌مه‌و دیدبانی کئ

وه یئ جا دیونی لیوه خه‌نه‌وه*جام و می ده ده‌س تونیش سه‌نه‌وه

ده منیش سینئ ئی شکل و شیوه*ئی که‌چی سه‌روین و نازکی لیوه

ئی قه‌د بالای چیو خیزرانه*ئی زولف که‌مه‌ندو ئه‌برو که‌مانه

ئی سینه‌ی مرمر و لیمو له‌رزانه*ک ئافه‌ت گیان پیر و جوانه

هه‌ر که‌س چه‌مئ که‌فت وه‌و بالای به‌رزه*ده سه‌ر تا وه پا دیاریگه له‌رزه

هه‌ر وه‌ختئ سووئ ده مال دیگه‌و ده‌ر*زاهد و عابد که‌فن ده خه‌ته‌ر

تو نیوش ئی ساقی شیرین زوانه*دایه پیره‌گه‌ی ده‌ور زه‌مانه

هه‌ر وه‌ختئ دوران که‌سئ هاتو سه‌ر*وه‌ی فه‌ن و فیته خوی مه‌خیگه‌و ده‌ر

دووگه عروسئ دایه کوانه کار*خوی ئه‌لرازنئ چیو گول ده وه‌هار

وه جای می ده‌و جام زه‌رین نگاره*هی زه‌هر دیده خوه‌رد ئه‌بوقداره

دوران حوکمئ هاتیه ئه‌و سه‌ر*خویشئ نیه‌زانئ چیو ها ده خه‌ته‌ر

رضاخان هاتو چیو گه‌رته چیوچان*یانه‌ی ئابادئ ده بن کرد ویران

غلامرضا نیشت وه خاک سیه*جای بیوو وه سمکوس اسب امنیه

نازاران بئ ناز والی فراری*سه‌رکرده‌یل که‌فتن ده گرفتاری

ئیش بیوو وه عه‌زا تخت بیوو ویرانه*بله یه وه‌فای ده‌ور زه‌مانه

گه‌ردنده‌ی دوران هه‌م ها ده کمین*چه‌م گل دئ ئرا یه‌سالی یه‌مین

بنیش تا بیونیم ها ده نیشانه*ئیجا هه‌ده‌فئ کام دودمانه

ئی ده‌وره نوبت کام نگون به‌خته*وه کام هه‌ده‌ف بئ ئی تیول سه‌خته

یه بی ده‌م ته‌قئ ته‌خت و ته‌خته سنگ*ته‌خته سنگ دلم هه‌م هاورده ته‌نگ

چه‌نه کبیرکوه خه‌م کرده بارم*ئی ده‌مه ته‌قه بیوه شکارم


مطالب مشابه :


آرام شاعر بومی سرای لُرتبار ایلامی

علی اصغر عباسی معروف و متخلص به آرام فرزند گل مراد متولد 1312 هجری شمسی کارمند بازنشسته وزارت
شعری بسیار زیبا از شاعر علی اصغر عباسی(آرام) با لهجه ی ایلامی

آسمان آباد - شعری بسیار زیبا از شاعر علی اصغر عباسی(آرام) با لهجه ی ایلامی - ‏♥ دلـداره‌كـه
خط سبز انتظار

دل آرام _.•: یا علــــی اصغــــر (ع) اللهم الرزقنی زیارة شاعر:خانم عباسی
اعلام لیست کاندیداهای خدمتگزاران در ۲۳ استان کشور

حمیدرضا ابوالحسنی، جواد چپردار، رضا شریفی‌ فردئی، علیاصغر علی دل آرام عباسی ، اشرف
آرام کسی رد شده اما ضربانش(حسام بهرامی)

علی اصغر شیری. وحید فریبا عباسی. آرام کســی رد شده امـا
دلم آرام شد در ساحل آرامش عشقت ...

علی اصغر شیری. علی کیومرث عباسی دلم آرام شد در ساحل آرامش
برچسب :