قیمت تابلو فرش ماشینی طرح طبیعت کد FB01136

فرشکده:

50641737097652564814.jpg


کد تابلوفرش : FB01136

نقشه : طبیعت

بافت : 700 شانه

تراکم : 1500

الياف : صد در صد آکروليک بایر آلمان هيت ست شده

تعداد رنگ : 8 رنگ

ابعاد(سانتیمتر) : 100 * 70

قیمت تابلوفرش : 98000 تومان


کلمات مرتبط:

فرش،فرش ماشینی،طرح فرش،نقشه فرش،عکس فرش،قیمت فرش،فرش ایران،فرش کاشان،فرش نیاوران،خرید فرش،فروش فرش،سایت فرش،شرکت فرش،قیمت فرش ماشینی،صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو فرش،قیمت تابلوفرش،قیمت تابلو فرش


مطالب مشابه :


قیمت فرش ماشینی 500 شانه تراکم 1000 فرش شاهکار مشهد اردهال

قیمت فرش ١٢ صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 1500 کد FA01611

قیمت فرش ماشینی 700 شانه با کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه فرش ماشینی کاشان, قیمت
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 1500 کد FA01612

قیمت فرش ماشینی،صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه. برچسب‌ها: قیمت فرش,
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 2400 کد FA02041

قیمت فرش ماشینی 700 شانه با فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 1500 کد FA01632

قیمت فرش ١٢ شرکت فرش،قیمت فرش ماشینی،صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500
قیمت فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550 فرش مشهد

قیمت فرش ١٢ صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو
قیمت فرش ماشینی ٥٠٠ شانه تراکم ١٢٠٠ فرش مشهد

قیمت فرش ١٢ صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 2400 کد FA02006

قیمت فرش ١٢ صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو فرش
قیمت تابلو فرش ماشینی طرح طبیعت کد FB01136

قیمت تابلو فرش قیمت فرش،فرش ایران،فرش کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه
برچسب :