درس کاربینی و کارورزی

هدف از گذراندن درس کارورزی و کاربینی

هدف از گذراندن این دروس؟

از اهداف قرار گرفتن این دروس به عنوان واحد درسی برای این رشته آشنا شدن دانشجو با

رشته مربوطه وقرار گرفتن در محیط کار بصورت واقعی ،وآشنا شدن با فرایند کار در سازمان

مورد نظر.

کاربینی چیست؟

کاربینی عنوان درسی است که در ترم اول دانشجو میگذراندکه طی چند جلسه از تعدادی

مرکزکه مرتبط بادرس و رشته خود میباشد باز دید به عمل می آورد 

ونتیجه این بازدید رادر قالب یک گزارش وتحقیق به اطلاع استاد می رساندودر کلاس مطالب

خودراارائه می نماید.

کارورزی چیست؟

بعد از گذراندن درس کاربینی که در (پودمان یا ترم) اول گذرانده می شوددرمرحله بعد(پودمان یا

 ترم)دوم

دانشجوبایددرسی بنام کارورزی را نیز  طی نماید که در این مرحله دانشجودریکی از

 مراکزی که با رشته خود در ارتباط باشد به عنوان کارورزاین مرحله رابگذراند .

مدت زمان کارورزی ؟

 مدت زمان کارورزی در درس یک واحدی 120ساعت ودر درس دو واحدی  240ساعت می

باشد.


مطالب مشابه :


کاربینی چیست

کاربینی چیست؟ یکی از دروس عملی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی می باشد.
درس کاربینی و کارورزی

کاربینی چیست؟ کاربینی عنوان درسی است که در ترم اول دانشجو میگذراندکه طی چند جلسه از تعدادی .
درس كاربيني جهت استفاده دانشجويان علمي كاربردي ترم پاييز93

درس کاربینی چیست؟ درس کاربینی یک درس مهارتی است که در نظام آموزش مهارتی و پذیرفته شدن
کاربینی (جلسه اول)

عکاسی تبلیغات - کاربینی (جلسه اول) - عکاسی تبلیغات. شنبه وظیفه عکس در متبوعات چیست؟
کاربینی

کاربینی دانشجويان، در چه بوده و اکنون پس از مشاهدات این محیط علاقه‌ی شغلی فعلی شما چیست؟
تکمیل دفتر چه کاربینی

دانشجوی تنها - تکمیل دفتر چه کاربینی - کار این دپارتمان در کل فعالیت شرکت چیست؟
برچسب :