نحوه اصلاح درصد سهام مالکیت اختراع بعد از ثبت اظهارنامه

یکی از مشکلاتی که مخترعین و مالکین اختراع با آن درگیر هستند بحث اصلاح درصد سهام مالکیت اختراع بعد از ثبت اظهارنامه می باشد که به علت اینکه اظهارنامه بعد از ثبت اولیه قابل تغییر نیست بایستی با تنظیم یک سری اوراق حقوقی نسبت به اصلاح درصد سهام مالکیت اقدام کنید.

در واقع برای اصلاح درصد سهام مالکیت اختراع بایستی مراحل زیر طی شود:

1. تنظیم اقرار نامه (رضایت نامه): به موجب این سند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود ، مالک/مالکین اختراع رضایت خود را مبنی بر اضافه شدن شخص دیگری با سهام مشخص به لیست مالکین اعلام می کنند.

اقرار نامه از 5 قسمت تشکیل شده است که در زیر به توضیح آن می پردازم:

قسمت 1 - رضایت دهنده: در این قسمت بایستی اطلاعات شناسنامه ای و ارتباطی مالک/مالکین اختراع درج شود.

 

قسمت 2 - رضایت گیرنده: در این قسمت منحصرا اسم اداره مالکیت صنعتی - اداره ثبت اختراع وارد می شود. (مطابق شکل زیر)

 

 

قسمت 3 - مشخصات موضوع رضایت: در این قسمت موضوع رضایت قید می شود ، که در زیر مثال آن آورده شده است:

موضوع رضایت: اعلام رضایت مبنی بر افزودن نام آقای .............. به عنوان یکی از مالکین و مخترعین به شرح ذیل

تبصره: شما می توانید اعلام رضایت را برای افزودن به عنوان یکی از مالکین و مخترعین اعلام کنید و یا اینکه منحصرا به عنوان یکی از مالکین

 

قسمت 4 - شرایط متون حقوقی: در این قسمت متن حقوقی به همراه شرایط رضایت را اعلام می کنید که به عنوان نمونه متن تنظیم شده ای را برایتان قرار می دهم.

در تاریخ فوق حاضر گردید: آقای A1 و بعدالحضور اعلام نمود که چون در زمان ثبت اظهارنامه اختراع نام یکی از اعضای مخترعین به نام آقای A2 بشماره شناسنامه ....... صادره از ........ متولد ............. بشماره ملی ............. که سهام دار نیز بوده است از قلم افتاده و اضافه می گردد و لذا آقای A1 رضایت کامل خود را مبنی بر اضافه گردیدن نام آقای A2 در اظهارنامه اختراع شماره ....................... بنام: ............................. به عنوان مخترع و مالک به نسبت سهم مندرج اعلام نمود و اظهار داشت هیچگونه ادعائی در خصوص موارد فوق نخواهد داشت و همچنین درصد مالکیت هر کدام از اعضا را به صورت زیر اصلاح و اعلام نمود.

1. آقای A1 به میزان 50% از کل 100% اختراع فوق

2.آقای A2 به میزان 50% از کل 100% اختراع فوق

قسمت 5 - هزینه های قانونی: این قسمت نیز توسط دفتر حقوقی محاسبه و جهت پرداخت به شما اعلام می شود.

2. ثبت درخواست در سایت اداره کل مالکیت صنعتیحال شما بایستی اسکن اقرار نامه تنظیم شده را از طریق گزینه ثبت درخواست در سایت اداره کل مالکیت صنعتی  تحویل اداره دهید. موضوع درخواست را نیز "درخواست تغییر در مندرجات و ضمائم اظهارنامه" انتخاب کنید و پس از درج متن درخواست خود ، هزینه ثبت درخواست را پرداخت نموده و درخواست خود را نهایی کنید.

نکته مهم: لازم به ذکر است که پس از تایید اختراع و نیاز به مراجعه جهت صدور آگهی ثبت اختراع ، ارائه اصل اقرار نامه تنظیم شده به کارشناس اداره الزامی می باشد.

نکته: متن های حقوقی فوق برای عرض مثال بوده است و در صورت صلاحدید می توانید عوض نمایید.


مطالب مشابه :


مالکیت فکری

مدیریت کسب وکار الکترونیک سبز - مالکیت فکری - تجارت الکترونیک - طراحی الکترونیک صنعتی
فرآیند ثبت اختراع

فرآیند ثبت اختراع. در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن
سایت اداره کل مالکیت های صنعتی

ذهن برتر ایرانیان - سایت اداره کل مالکیت های صنعتی - هر آنچه را که انتخاب می کنید به دست می
نحوه اصلاح درصد سهام مالکیت اختراع بعد از ثبت اظهارنامه

پایگاه تخصصی مشاوره در زمینه ثبت اختراع - نحوه اصلاح درصد سهام مالکیت اختراع بعد از ثبت
حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس - ابوالقاسم شم آبادی
بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات

در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و ر.ک به سایت 15. عبادی، شیرین. حقوق
مالکیت صنعتی و تجاری یا حق اختراعات

''''\\\ law and legislation ///'''' - مالکیت صنعتی و تجاری یا حق اختراعات - وبلآگ تخصصی حقوق و قانون
مراحل انجام کار ثبت اختراع

سایت مخترعین با درخواست وی موافقت نماید و متقاضی میتواند با ورود به سامانه مالکیت صنعتی و
مالکیت فکری (معنوی) در چارچوب تجارت الکترونیک

مالکیت فکری واژه ای حقوقی است که بر مالکیت صنعتی و همچنین حق ý وب سایت اداره مالکیت
تسهیلات نظام وظیفه به مخترعین

مشاوره در مورد امور مالکیت فکری و صنعتی ، کارشناسی ثبت اختراع ، جستجوی سایت بنیاد ملی
برچسب :