معرفی رشته های علوم تجربی

رشته پرستاری

رشته گفتار درمانی  رشته شنوایی شناسی  رشته تغذیه  رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی  رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

رشته تکنولوژی پرتو درمانی  رشته پرستاری دندانپزشکی رشته بهداشت محیط رشته بهداشت حرفه ای رشته معلم فنی بهداشت

رشته علوم آزمایشگاهی رشته مدارک پزشکی رشته هوشبری رشته اتاق عمل رشته تکنسین پروتزهای دندانی

رشته کاردانی دامپزشکی  رشته بهداشت عمومی (تمام گرایشها)  رشته بهداشتکار دهان و دندان  رشته زیست شناسی (تمام گرایشها)

رشته روانشناسی (گرایش بالینی)  رشته علوم و صنایع غذایی  رشته معلم فنی بهداشت  رشته کودکیاری  

رشته زیست شناسی عمومی رشته دبیری زیست شناسی رشته مدیریت و کمیسر دریایی  رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

رشته کاردانی فوریتهای پزشکی 

زیر گروه 2

رشته داروسازی رشته دبیری شیمی رشته شیمی (محض و کاربردی)  رشته دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگهای ش . م . ه)

رشته ناوبری و فرماندهی کشتی  رشته کاردانی شیمی کاربردی

 زیر گروه 3

رشته زمین شناسی  رشته دبیری زمین شناسی

 زیر گروه 4

رشته هوانوردی  رشته ناوبری هوایی  رشته هوانوردی رشته خلبانی  رشته حسابداری رشته مدیریت (تمام گرایشها)

رشته مدیریت فرهنگی هنری رشته مدیریت بازرگانی دریایی رشته علوم اقتصادی (تمام گرایشها)

رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی   رشته الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)

رشته معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایشها)   رشته کارشناسی مدیریت امور بانکی

رشته مدیریت بیمه  رشته امور گمرکی  رشته کاردانی امور گمرکی  رشته کاردانی امور حسابداری

رشته اقتصاد نظری  رشته فلسفه  رشته اقتصاد حمل و نقل رشته علوم اقتصادی  رشته اقتصاد صنعتی

رشته کارشناسی حسابداری رشته معارف اسلامی و حقوق  رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

رشته معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه اسلامی)  رشته علوم حدیث  رشته ادبیات و زبان عربی

رشته ریاضی رشته فیزیک رشته کاردانی امور بیمه رشته کاردانی حسابداری رشته کاردانی مدیریت بازرگانی

رشته کاردانی - علمی کاربردی صنایع چوب  رشته اطلاعات نظامی رشته علوم و فنون هوانوردی رشته خلبانی هلیکوپتر

رشته مهندسی نگهداری هواپیما رشته مهندسی سیستم رشته علوم قرآنی رشته تربیت معلم قرآن مجید

رشته کتابداری رشته فقه و حقوق حنفی رشته فقه و حقوق شافعی رشته فقه و حقوق امامی رشته علوم پایه نظامی

رشته خدمات مسافرتی و چهانگردی رشته کارشناسی خبرنگاری

 زیر گروه 5

رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی رشته تکنولوژی تولیدات دامی رشته تکنولوژی چنگلداری

رشته تکنولوژی شیلات رشته تکنولوژی چوب رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری رشته تکنولوژی محیط زیست

رشته مهندسی کشاورزی رشته مهندسی منابع طبیعی رشته مهندسی فضای سبز رشته کتابداری در شاخه پزشکی

رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته روابط سیاسی رشته علوم سیاسی رشته مددکاری اجتماعی رشته علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)

رشته علوم اسلامی رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی رشته کارشناسی تولید سیما رشته اطلاعات و ضد اطلاعات

رشته حقوق رشته کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر رشته کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی پرورش زنبور عسل  دروس تخصصی گروه آموزشی هنر

زمین شناسی - ریاضی - زیست شناسی - فیزیک - شیمی.

دروس تخصصی برای هر رشته ای و هر زیر گروهی در کنکور ضریبی متفاوت دارد.

 دروس عمومی

دوس عمومی برای تمام گروه های آزمایشی یکی است.

زبان و ادبیات فارسی - زبان عربی - فرهنگ و معارف اسلامی - زبان خارجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ایتالیایی)

رشته پزشکی  

مطلب قابل بیان در خصوص رشته پزشکی، طول دوره این رشته است. پشتکار درونی و حقیقی عامل موفقیت و حفظ نشاط در سپری کردن این رشته با ارزش هست، تأمل و دقت در انتخاب این رشته جایگاه ویژه ای دارد که با انتخاب آگاهانه می توان به وظایف سنگین این انتخاب به خوبی عمل کرد و در پایان سرافراز و پیروز به درجه دکتری رسید.

 

 


مطالب مشابه :


معرفی رشته های علوم تجربی

رشته علوم آزمایشگاهی رشته مدارک پزشکی رشته هوشبری رشته اتاق عمل رشته (سر بزنین وبلاگ خوبیه)
ادامه تحصیل هوشبری

پذیرش کارشناسان اتاق عمل و هوشبری در های ویژه که یه رشته جدید و خیلی خوبیه
پرستار بیهوشی

اتاق عمل 90 و رضایت بخشه البته اینم بگم که خیلی رشته ی جالب و خوبیه و از اینکه به این رشته
هوشبری

بخشه البته اینم بگم که خیلی رشته ی جالب و خوبیه و از اینکه به این رشته اتاق عمل.
روز ماما بر همگی مبارک

معرفی رشته *اتاق عمل 89 دانشگاه علوم پزشکی خیلی حس خوبیه که یه روز واسه خودمون داریم
ارتباط با کاوه جعفـــــــــری

فوق تخصص های قلب چقدر به این افراد نیاز دارند، حتی بدون این افراد عمل رشته خوبیه اتاق
خاطرات اولین دیدار هم اتاقی ها در خوابگاه:

چه رشته ای قبول شدی منم هی تا میتونستم روی مخشون کار میکردم که دختره خوبیه و از (اتاق عمل
راهنمای انتخاب رشته ی مهندسی اپتیک و لیزر در کنکور سراسری

حالا بریم از خوبی های این رشته بگیم. خوبیه این رشته به دانشجوهاشه، اگر خودتون اتاق عمل 90
برچسب :