سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی عزیزالله بابلی بهمئی

<

- لیسانس علوم تربیتی (مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی) ازدانشگاه شهید بهشتی تهران

- فوق لیسانس مدیریت آموزشی ازدانشگاه تهران

- دانشجوی دکترای برنامه ریزی

-21 سال سابقه ی آموزشی باتدریس درتمام مقاطع آموزش وپرورش

- مدرس آموزش خانواده درتهران و امارات متحده عربی

- محقق نمونه ی سال 1378شهرتهران

- مشاورمجتمع آموزشی بین الملل توحیدامارات متحده عربی  (دبی)

- سردبیرنشریه ی فرهنگی- اجتماعی افق سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران درامارات

 متحده عربی  از سال۸۴ تا ۸۶

- سرگروه مشاوران سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران درامارات متحده عربی

- درج مقاله ای درفصلنامه ی مدیریت درآموزش وپرورش باعنوان "بررسی میزان فرسودگی شغلی

مدیران"

- مولف کتاب "مدیریت آموزشی"  انتشارات کانون فرهنگی آموزش سال 1383

- مولف کتاب" روشها و فنون تدریس "  انتشارات سنجش و سنجش تکمیلی سال 1383

- مولف کتاب" فلسفه ی تعلیم وتربیت "  انتشارات سنجش و سنجش تکمیلی سال 1385

- مولف کتاب" روانشناسی تربیتی "  انتشارات سنجش و سنجش تکمیلی سال 1387

- مولف کتاب" برنامه ریزی آموزشی ودرسی " انتشارات سنجش و سنجش تکمیلی سال 1388

- مولف کتاب نکته ها و گفته ها

- چاپ مقالات متعددباعناوینی چون " پرخاشگری " "آرامش قبل ازطوفان یا آرام بودن دردل طوفان "

 " ناهنجاریهای دانش آموزان و وظیفه ی ما " ،" شادزیستن " 

 " مدرسه محوری و زمینه های لازم جهت اجرای آن "

- تدريس دروس علوم تربيتي و روانشناسي( عمومي وتربيتي),سنجش واندازه گيري  - روش تحقيق –

 مديريت آموزشي – برنامه ريزي آموزشي ودرسي دردانشگاه پیام نور (دبی)

- ترجمه كتاب رياضي براي شش ساله ها

- مدرس دورههاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان

- مشاورسازشی وتحصیلی مرکزمشاوره 7 شهرتهران

- راهنمايي و مشاوره تخصصي- تحصيلي دانش آموزان (به ويژه دوره ي پيش دانشگاهي)

- عضو کمیته ساختارتدوین برنامه درس ملی

- كارشناس مسئول مشاوره منطقه 2 آموزش وپرورش تهران

- مدرس دانشکده تربیت دبیردانشگاه آزاداسلامی واحدجنوب تهران

- عضوانجمن برنامه ریزی درسی ایران

- عضوانجمن نخبگان شهرداری منطقه ده تهران


مطالب مشابه :


نمون برگ تقديرنامه

تالیف و مقاله
عزیزاله بابلی بهمئی

» مقاله چاپ شده در ژورنال » رزومه ، تقدیرنامه ها و
تبریک به مناسبت هفته پژوهش

چاپ مقاله «چند نکته درباره بودجه کل کشور» در هفته¬نامه طلیعه استان ایلام تقدیرنامه ها :
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز، سازمان خدمات موتوری شهرداری و سرپرست شهرداری منطقه 2 اراک معرفی

چاپ مقاله «چند نکته درباره بودجه کل کشور» در هفته¬نامه طلیعه استان ایلام تقدیرنامه ها :
سوابق علمی، اجرایی و ورزشی

نوروزي گلستان با ارائه مقاله و دریافت تقدیرنامه تقدیرنامه از مدیریت آموزش و
سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی عزیزالله بابلی بهمئی

- درج مقاله ای درفصلنامه ی مدیریت درآموزش وپرورش باعنوان "بررسی میزان فرسودگی » تقدیرنامه
متن تقدیرنامه های اداری

تبــــــیان - متن تقدیرنامه های اداری مرجع دانلود جامع کتاب و مقاله خبرگزاری کتاب
چه بیاموزم؟

» تقدیرنامه » مقاله چاپ شده در ژورنال
شهرستان تفرش

چاپ مقاله «چند نکته درباره بودجه کل کشور» در هفته¬نامه طلیعه استان ایلام تقدیرنامه ها :
برچسب :